Do 2027 roku wartość rynku robotów usługowych wyniesie 110 mld dolarów

| Gospodarka Roboty

Szacuje się, że do końca 2027 roku globalny rynek robotów usługowych osiągnie wartość 109,91 mld dolarów, przy rocznym tempie wzrostu na poziomie 24,5 %. W związku z tym, że roboty usługowe są wykorzystywane w różnych sektorach, zarówno publicznych, jak i prywatnych, coraz częściej realizowane są inwestycje w badania i rozwój robotyki. Głównym ich celem jest tworzenie wydajniejszych i wysoce inteligentnych systemów robotycznych.

Do 2027 roku wartość rynku robotów usługowych wyniesie 110 mld dolarów

W październiku 2019 roku rząd Wielkiej Brytanii ustanowił dofinansowanie w wysokości 34 mln funtów przeznaczone na rozwój nowego robota, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa i zaufania publicznego. W grudniu 2016 roku Narodowy Instytut Żywności i Rolnictwa w USA (NIFA) ogłosił inwestycję w wysokości 3 mln dolarów w badania, edukację i zastosowanie robotyki w sektorze rolniczym.

Robotyka roju przyszłością branży?

Przyjęcie technologii inteligencji roju w robotyce może stworzyć lukratywne możliwości rozwoju na globalnym rynku robotów przeznaczonych do usług profesjonalnych.

Inteligencja roju odnosi się do zbiorowego zachowania zdecentralizowanego, samoorganizującego się systemu, który może być naturalny lub sztuczny. Zastosowanie zasad floty w robotyce określa się mianem robotyka roju, podczas gdy inteligencja grupowa charakteryzuje się bardziej ogólnym zestawem algorytmów. Wykorzystanie ławicy robotów to podejście do koordynacji wielu jednostek jako systemu, który składa się z dużej liczby prostych urządzeń.

Robotyka rojowa ma różnorodne zastosowania, w tym misje ratunkowe w przypadku katastrof. Oznacza to, że roboty z roju mogą dotrzeć do miejsc, do których ratownicy nie mogą. Urządzenia takie mogą być wykorzystywane do wykrywania życia za pomocą czujników na podczerwień, jak również do prac górniczych i rolniczych.

Czynniki hamujące i napędzające rozwój rynku robotów usługowych?

Uzyskiwanie niedokładnych wyników, utrudniające wykorzystanie maszyn w krytycznych operacjach, będzie hamować wzrost globalnego rynku robotów usługowych. W wielu przypadkach zaobserwowano, że roboty gromadzą nieprecyzyjne dane, przez co nie udaje im się wykonać wyznaczonych zadań. Wiele segmentów przemysłowych, takich jak aeronautyka i inspekcja meteorologiczna, wymaga większej dokładności.

Patrząc regionalnie, znaczący wzrost na globalnym rynku robotów usługowych notować będzie Europa. Wynika to z intensywnych działań badawczo-rozwojowych w dziedzinie technologii robotycznej, prowadzonych przez kilka laboratoriów. Ponadto, rosnące inwestycje w badania i rozwój w dziedzinie robotyki mają napędzać wzrost rynku regionalnego.

Oczekuje się, że także region Azji i Pacyfiku odnotuje silne tempo wzrostu rynku robotów. Wynika to z rosnących dochodów w krajach rozwijających się, takich jak Indie i Singapur. Rynek w tym regionie pobudzić ma także coraz większe zapotrzebowanie na roboty inspekcyjne, takie jak np. autonomiczne pojazdy podwodne.

Konkurencja na rynku robotów usługowych

Główni producenci są zaangażowani we wprowadzanie produktów na rynek w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej. Na przykład w styczniu 2019 roku firma Kuka wprowadziła robota KR Quantec nowej generacji, który może być stosowany w przemyśle motoryzacyjnym i w sektorze foundry. Z kolei w sierpniu 2020 roku firma iRobot wprowadziła do sprzedaży nową inteligentną platformę o nazwie iRobot Home Genius Intelligence, która ma na celu zmianę sposobu interakcji klientów z robotami.

źródło: Robotics&Automation