Rynek robotyki kosmicznej - prawie 6 mld dolarów w 2027 roku

| Gospodarka Roboty

Wartość globalnego rynku robotyki kosmicznej zwiększy się w latach 2019-2027 z około 4 do prawie 6 mld dolarów, co oznaczać będzie umiarkowany średni coroczny wzrost o ponad 5% - zapowiada Grand View Research. Dziedzina ta zyskuje na popularności dzięki coraz intensywniejszej eksploracji przestrzeni kosmicznej i rosnącym potrzebom w zakresie bezpiecznej i opłacalnej obsługi oraz konserwacji satelitów i stacji kosmicznej.

Rynek robotyki kosmicznej - prawie 6 mld dolarów w 2027 roku

Sprzyja temu także rozwój nowych technologii, głównie systemów autonomicznych i sztucznej inteligencji. Dotychczas największy udział w tym rynku miały usługi, w przyszłości zaś najszybciej będzie się rozwijał segment zdalnie sterowanych pojazdów (Remotely Operated Vehicles), do których zalicza się m.in. łaziki, a zaraz za nim - segment zdalnych manipulatorów (Remote Manipulator System).