Rynek robotów mikrochirurgicznych do 2026 roku będzie wart 2 mld dolarów

| Gospodarka Roboty

Zgodnie z niedawnym badaniem przeprowadzonym przez firmę Global Market Insights przewiduje się, że rynek robotów mikrochirurgicznych osiągnie - w świetle szybkiego postępu technologicznego w dziedzinie nauk medycznych - znaczący wzrost przychodów. Do 2026 roku rynek ten ma mieć wartość 2 mld dolarów.

Rynek robotów mikrochirurgicznych do 2026 roku będzie wart 2 mld dolarów

Rosnące możliwości tworzenia innowacyjnych urządzeń mikrochirurgicznych, które są w stanie wykonywać skomplikowane operacje, mogą w przyszłości znacznie zwiększyć popyt na takie produkty. Z kolei coraz większe zapotrzebowanie na małoinwazyjne operacje - ze względu na znaczące korzyści, takie jak szybki powrót do zdrowia - może pozytywnie wpłynąć na perspektywy biznesowe. Oczekuje się, że wzrastająca liczba prowadzonych na całym świecie projektów badawczych zwiększy popyt na roboty do mikrochirurgii.

Roboty mikrochirurgiczne są szeroko stosowane w chirurgii onkologicznej, sercowo-naczyniowej i neurologicznej. Z uwagi na rozszerzający się zakres zastosowań, oczekuje się, że w nadchodzących latach globalny rynek robotów mikrochirurgicznych będzie czerpał ogromne korzyści z segmentu chirurgii onkologicznej. W 2019 roku sektor ten miał w mikrochirurgii udział na poziomie 20% i może oczekiwać znacznych zysków, głównie ze względu na masowe zastosowanie robotów w leczeniu raka. W tym kontekście można zauważyć, że rosnąca liczba zachorowań na raka zwiększa popyt na roboty do mikrochirurgii.

Zaobserwowano, że jeśli chodzi o występowanie przewlekłych dolegliwości i chorób ogromną pulę pacjentów posiada region Azji i Pacyfiku. W tym przypadku można stwierdzić, że region ten w ciągu sześciu lat wyłonić się może jako silny ośrodek wzrostu dla całego rynku robotów do mikrochirurgii. Rosnący popyt skłonił kilku graczy rynkowych do zintensyfikowania działań i podjęcia inicjatyw w celu udostępnienia takich robotów w regionie. Na przykład firma Corindus Vascular Robotics w połowie 2018 roku ogłosiła otrzymanie zgody PMDA na komercjalizację systemu Corpath GRX w Japonii.

Również firmy, takie jak między innymi Auris Health, Intuitive Surgical, Zimmer Biomet i Medtronic angażują się w różnorodne taktyki branżowe w celu wzmocnienia swojego portfolio produktów, aby uzyskać przewagę konkurencyjną w całej przestrzeni biznesowej. Potrzeba zwiększenia dokładności operacji i obniżenia kosztów robotów chirurgicznych prawdopodobnie zwiększy liczbę działań badawczo-rozwojowych. Ponadto wsparcie ze strony organizacji rządowych i finansowanie działalności badawczej to kolejne czynniki mogące napędzać wzrost segmentu R&D.

źródło: Robotics & Automation