Rynek robotów chirurgicznych będzie szybko rósł

| Gospodarka Roboty

Według Allied Market Research, wartość globalnego rynku robotów chirurgicznych zwiększy się z 5 mld dolarów w 2019 do 15 mld dolarów w roku 2027, co oznaczać będzie znaczny średni coroczny wzrost o prawie 14%. Maszyny te będą się popularyzować dzięki licznym zaletom, w tym łatwiejszemu operowaniu trudno dostępnych części ciała, mniejszej inwazyjności i większej precyzji, dzięki czemu jest mniej powikłań i zakażeń, a w rezultacie rekonwalescencja jest krótsza a blizny mniej widoczne.

Rynek robotów chirurgicznych będzie szybko rósł

Rozwój tytułowego rynku będzie także napędzany przez postęp technologiczny, m.in. w zakresie technik obrazowania 3D, kamer dużej rozdzielczości, technik rejestracji oraz gromadzenia danych, czujników, technik zdalnego sterowania oraz robotyki. Hamować go będą duże koszty. Negatywnie mogą się też odbić ewentualne przypadki nieudanych operacji.

W 2019 największy udział w tym rynku miały akcesoria, zaś w przyszłości najszybciej będzie rósł segment usług. Pod względem zastosowania dotychczas dominował segment chirurgii ginekologicznej, a w kolejnych latach najszybciej będzie rósł segment chirurgii ortopedycznej.