Rynek robotów chirurgicznych - ponad 14 mld dolarów w 2026 roku

| Gospodarka Roboty

Według Markets and Markets wartość globalnego rynku robotów chirurgicznych zwiększy się z 6 mld dolarów w roku 2021 do ponad 14 mld dolarów w 2026, co oznaczać będzie rekordowy wzrost średnio o prawie 18% rocznie. Popyt na nie napędzi przede wszystkim postęp technologiczny, rosnące fundusze na badania nad robotami medycznymi i popularyzacja zrobotyzowanych operacji małoinwazyjnych ze względu na ich liczne korzyści, tj. m.in. mniejszą utratę krwi, mniejsze ryzyko zakażenia, mniejszy ból po operacji czy krótszy pobyt w szpitalu i mniejsze blizny.

Rynek robotów chirurgicznych - ponad 14 mld dolarów w 2026 roku

Czynnikiem hamującym będzie wysoki koszt. Największy udział w tym rynku miały do tej pory narzędzia i akcesoria. Segment ten będzie także rósł najszybciej w przyszłości. Równie szybko będzie się rozwijał segment chirurgii ogólnej, z dotychczas największym udziałem ze względu na typ operacji. Dotychczas głównym rynkiem zbytu dla tych maszyn była Ameryka Płn., w przyszłości zaś najszybciej popyt na nie będzie rósł w regionie Azji i Pacyfiku.