Rynek robotów chirurgicznych będzie rósł o 22% rocznie

| Gospodarka Roboty

Według Grand View Research światowy rynek robotów chirurgicznych zwiększy się z 2 mld dolarów w 2018 roku do ponad 8 mld dolarów w 2025, co oznaczać będzie średni coroczny wzrost o ponad 22%. Urządzenia te popularność zawdzięczają głównie możliwości wykonywania mniej inwazyjnych zabiegów, po których rekonwalescencja jest krótsza, dzięki czemu skraca się pobyt pacjentów w szpitalu.

Rynek robotów chirurgicznych będzie rósł o 22% rocznie

Dzięki postępowi technologicznemu, jaki w ostatnich latach nastąpił w zakresie obrazowania 3D, kamer, systemów rejestracji oraz analizowania danych, czujników, zdalnego sterowania i narzędzi chirurgicznych, dla robotów chirurgicznych przybywa zastosowań. Głównymi czynnikami, które jednak hamują ich upowszechnianie jest możliwość wystąpienia awarii w czasie trwania operacji, a także fakt, że ryzyko powikłań nie jest wcale mniejsze, niż podczas tradycyjnie przeprowadzanych zabiegów.

Na podstawie rodzaju operacji rynek robotów chirurgicznych dzieli się na następujące segmenty: ortopedyczny, neurologiczny, urologiczny, ginekologiczny oraz zbiorczy, obejmujący m.in. operacje jamy ustnej, klatki piersiowej i zabiegi laparoskopowe. W 2018 roku największy udział miał ten ostatni, będzie on też w okresie objętym analizą rósł najszybciej. Roboty chirurgiczne będą także coraz częściej używane w operacjach ortopedycznych. Pod względem geograficznym dominującą pozycję zachowa Ameryka Północna.