Duży wzrost na rynku robotów usługowych

| Gospodarka Roboty

Według Markets and Markets wartość globalnego rynku robotów usługowych zwiększy się w latach 2020-2025 z 37 do 102 mld dolarów, co oznaczać będzie rekordowy wzrost o prawie 23% co roku. Ich popularność wynika m.in. stąd, że w zastosowaniach komercyjnych można uzyskać wysoki wzrost z inwestycji w ich zakup dzięki obniżeniu kosztów pracy.

Duży wzrost na rynku robotów usługowych

Najszybciej będzie rozwijać się segment robotów osobistych oraz domowych, przede wszystkim z powodu zmian w strukturze społecznej (starzenie się społeczeństw, wzrost liczby rodzin nuklearnych), dzięki wdrażaniu w nich nowych technologii, które zwiększają ich funkcjonalność oraz poprawiają łatwość użytkowania (sztuczna inteligencja, sterowanie głosem) i upowszechnianiu się usługi ich wynajmu.

W 2020 roku największy udział w rynku robotów usługowych będzie miał segment sprzętowy. W przyszłości natomiast najszybciej będzie się rozwijał segment oprogramowania, co wynika stąd, że w praktyce - dla konkretnych zastosowań, których przybywa - musi być ono bardziej specyficzne niż sprzęt.

Najszybciej rynek robotów usługowych będzie rósł w regionie Azji i Pacyfiku ze względu na to, że działają tam ich najwięksi producenci. Przyczyni się do tego również rozwój branży naftowej, w której korzysta się z AUV (Autonomous Underwater Vehicles) oraz ROV (Remotely Operated Vehicles), a także rozwój automatyzacji, m.in. w Indiach i Chinach.

Zobacz również