Rynek autonomicznych robotów mobilnych na plusie

| Gospodarka Roboty

Według Fortune Business Insights wartość globalnego rynku autonomicznych robotów mobilnych zwiększy się z prawie 2 mld dolarów w roku 2021 do około 9 mld dolarów w 2028. Oznaczać to będzie średni coroczny wzrost na rekordowym poziomie blisko 24%. Napędzać go będzie przede wszystkim postęp technologiczny nakierowany na optymalizację zarządzania flotami tych maszyn, a także usprawnianie nawigacji, rosnąca popularność automatyki w logistyce oraz rozwój branży e-commerce.

Rynek autonomicznych robotów mobilnych na plusie

Ponadto autonomiczne roboty mobilne popularyzują się ze względu na ułatwianie zachowywania dystansu społecznego oraz radzenie sobie z brakami personelu w czasie pandemii. Popyt na nie zwiększają także różne inicjatywy ich producentów, jak między innymi usługa ich wynajmu i szkolenia z zakresu ich obsługi.

Głównym czynnikiem hamującym rozwój tytułowego rynku jest duży koszt inwestycji, stanowiący barierę dla małych i średnich przedsiębiorstw. Najszybciej rozwijać się będzie rynek samojezdnych wózków widłowych. Największymi odbiorcami autonomicznych robotów mobilnych pozostaną magazyny i centra dystrybucji.