Globalna sprzedaż robotów spadła o 2%

| Gospodarka Roboty

Według wstępnych danych opublikowanych przez Międzynarodową Federację Robotyki (IFR), liczba robotów przemysłowych zainstalowanych na całym świecie w 2020 r. spadła o 2% w porównaniu z rokiem 2019, pomimo 19-procentowego wzrostu liczby maszyn zainstalowanych w Chinach. IFR opisuje spadek sprzedaży w ciągu roku, w którym świat został opanowany przez pandemię Covid-19, jako bardziej umiarkowany niż oczekiwano.

Globalna sprzedaż robotów spadła o 2%

Federacja informuje, że zamówienia na roboty w 2021 roku dają powody, by oczekiwać silnego wzrostu w Ameryce Północnej i Europie. Oczekuje się silnego ożywienia w Niemczech, co według IFR ma stanowić punkt zwrotny dla branży. Jeszcze lepsze wyniki sprzedaży będą osiągalne, jeśli obecne wąskie gardła w dostawach kluczowych komponentów zostaną szybko przezwyciężone.

IFR twierdzi, że nowe możliwości dla producentów robotów generuje dążenie do neutralności klimatycznej. Aby osiągnąć ambitne cele klimatyczne, kraje na całym świecie zaczęły zwiększać wykorzystanie energii odnawialnej i technologii prośrodowiskowych. Robotyka i automatyzacja pomagają w produkcji potrzebnych komponentów, takich jak ogniwa paliwowe do samochodów napędzanych wodorem, akumulatory dla sektora transportowego i panele słoneczne dla sektora energetycznego. Nowa generacja łatwych w obsłudze robotów pomaga zoptymalizować produkcję i przesuwać działalność produkcyjną na rynki regionalne w sposób konkurencyjny kosztowo.

 
W 2020 roku liczba robotów przemysłowych zainstalowanych na całym świecie (w tysiącach) spadła drugi rok z rzędu. (źródło: wstępna statystyka IFR)

Wracając do rynku chińskiego, IFR donosi, że globalna robotyka zaczęła się odradzać w 2020 r., kiedy to Chiny zainstalowały 167 tys. robotów przemysłowych. Wzrost chińskiego rynku ma bardzo pozytywny wpływ na zagranicznych dostawców, gdyż liczba importowanych robotów przemysłowych wzrosła o 24% do 123 tys. Na rynku dominują japońscy dostawcy, a chińscy dostawcy działający na miejscu dostarczyli na swój rynek 44 tys. maszyn - o 8% więcej niż w roku 2019. Prezes IFR, Milton Guerry przekonuje, że perspektywy dla branży robotyki są optymistyczne.

źródło: Drives & Controls

Zobacz również