W Niemczech powstaje w pełni automatyczna zajezdnia tramwajowa

| Gospodarka Przemysł 4.0

Siemens Mobility i ViP Verkehrsbetrieb Potsdam, w ramach realizacji projektu badawczego pod nazwą Autonomous Tram in Depot, zademonstrowały w pełni zautomatyzowaną zajezdnię z autonomicznymi tramwajami, zlokalizowaną w Poczdamie w Niemczech. Projekt ma być wdrożony do komercyjnego użytku w 2026 roku.

W Niemczech powstaje w pełni automatyczna zajezdnia tramwajowa

W 2018 roku podczas InnoTrans Siemens Mobility i Verkehrsbetrieb Potsdam zademonstrowały tramwaj testowy kursujący na liniach Poczdamu. Projekt badawczy, który powstał w wyniku tej inicjatywy, ma na celu stworzenie cyfrowej zajezdni na bazie autonomicznych tramwajów. Wśród autonomicznych funkcji zaprezentowano przemieszczenie się tramwaju przez myjnię na bocznicę.

Od samego początku projekt rozważa różne warunki prawne i ekonomiczne, które muszą zostać spełnione, aby dopuścić do ruchu autonomiczne zespoły trakcyjne. Trzyletni projekt jest finansowany przez Federalne Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej (BMVI) w ramach Funduszu Nowoczesności (mFUND).

Partnerzy konsorcjum podzielili projekt na kilka segmentów. Siemens Mobility opracowuje samojezdny tramwaj oraz system zarządzania placem (YMS), który wydaje tramwajowi polecenia dotyczące jazdy. Ponadto współpracuje z partnerem projektu KIT w zakresie cyfrowej mapy, która jest podstawą do śledzenia lokalizacji tramwaju w zajezdni. ViP Verkehrsbetrieb Potsdam zapewnia, że tramwaj i infrastruktura zajezdni umożliwiają dostęp do wszystkich wymaganych danych, systemów i obiektów oraz ocenę wyników projektu z perspektywy operatora zajezdni.

Firma Codewerk specjalizuje się w systemach przemysłowych i między innymi opracowuje oprogramowanie do komunikacji dla pojazdów szynowych. W tym projekcie Codewerk pracuje nad komunikacją między tramwajem a centrum sterowania oraz odpowiada za integrację części infrastruktury zajezdni.

źródło: Semens

Zobacz również