Medcom i Siemens wdrażają w USA bateryjne tramwaje

| Gospodarka Zasilanie, aparatura nn

Dzięki zastosowanemu w tramwajach firmy Siemens rozwiązaniu Onboard Energy Storage System warszawskiej firmy Medcom, w połowie lipca bieżącego roku w Charlotte, w Karolinie Północnej do regularnego ruchu pasażerskiego włączona zostanie środkowa, beztrakcyjna część linii Gold Line. Będzie to pierwsze wspólne wdrożenie tramwajów poruszających się bez linii trakcyjnej, zrealizowane przez Medcom i Siemens USA.

Medcom i Siemens wdrażają w USA bateryjne tramwaje

Urządzenie Medcomu łączy w jednej obudowie baterie LTO, układ chłodzenia cieczą oraz układy ładowania i sterowania bateriami. Podczas ruchu pojazdu pod siecią trakcyjną pokładowe baterie zasobnika są ładowane, przy wjeździe na torowisko bez linii zasilającej następuje przełączenie i cała energia zużywana przez tramwaj pochodzi tylko z zasobnika. Podobne rozwiązanie techniczne działa już w Polsce - w Krakowie tramwaje Lajkonik są wyposażone w zasobniki bateryjne i energoelektronikę z Medcomu.

Po kolejnych etapach testów prowadzonych od listopada 2019 roku przez Medcom, Instytut Kolejnictwa, Centrum Techniki Okrętowej oraz firmę Siemens USA, w czerwcu 2020 roku zasobniki trafiły do Karoliny Północnej, gdzie odbyły się testy w warunkach rzeczywistych. Najpierw system sprawdzono w ruchu miejskim w Charlotte na trasie tramwajowej Blue Line, następnie już na docelowej trasie Gold Line, gdzie znajduje się wzniesienie o długości ok. 300 metrów i nachyleniu 6%, co dla w pełni obciążonego pojazdu, który jest zasilany wyłącznie z zasobnika pokładowego, stanowi duże wyzwanie. Ostatnim potwierdzeniem niezawodności tramwaju był test 10 tys. mil bez usterki, zakończony wynikiem pozytywnym. Na lipiec bieżącego roku władze Charlotte zaplanowały włączenie nowych pojazdów do ruchu pasażerskiego.

źródło: Medcom

Zobacz również