Yunex - nowa spółka Siemensa w Polsce

| Gospodarka Aktualności

Z początkiem września tego roku ze struktury Siemensa został wyodrębniony pion biznesowy ITS Siemens Mobility, który rozpoczął działalność jako Yunex Sp. z o.o. Nowy podmiot oferuje innowacyjne rozwiązania w zakresie mobilności, zapewniając obsługę wszystkich popularnych standardów zarządzania ruchem drogowym i automatyki drogowej na świecie. Kapitał zakładowy spółki to ponad 75 mln złotych, pracuje w niej 65 osób.

Yunex - nowa spółka Siemensa w Polsce

Omawiana spółka jest częścią globalnego podmiotu Yunex Traffic, dostawcy rozwiązań adaptacyjnego sterowania i zarządzania ruchem drogowym w miastach oraz na autostradach i w tunelach, który rozwija również inteligentne technologie z obszaru V2X.