Farada i Phoenix opracują system autopilota dla dronów

| Gospodarka Przemysł 4.0

Farada i Phoenix Systems podejmą współpracę w celu stworzenia systemu autopilota dedykowanego certyfikowanym bezzałogowym statkom powietrznym. Zgodnie z nowymi przepisami UE, UAV wykonujące misje w przestrzeni powietrznej nad miastami, misje związane z transportem medycznym, transportem materiałów niebezpiecznych lub osób będą podlegały certyfikacji przez uprawnione agencje. Stwarza to doskonałe możliwości wykorzystania otwartego systemu operacyjnego Phoenix-RTOS, dla którego obecnie opracowywany jest pakiet certyfikacji DO-178C, potwierdzający zgodność z metodyką wytwarzania oprogramowania wymaganą w systemach lotniczych.

Farada i Phoenix opracują system autopilota dla dronów

Współpraca polskich firm technologicznych pozwoli opracować nowy bezzałogowy statek powietrzy, który może zostać certyfikowany przez europejską agencję bezpieczeństwa lotniczego EASA i stanie się podstawą dla nowego typu usług świadczonych przez Grupę Farada. Według raportów analitycznych UAV odpowiadają za jedną z głównych technologii operacyjnych Przemysłu 5.0 o kluczowym znaczeniu dla gospodarki.

Na rynku dostępnych jest kilka popularnych rozwiązań autopilota opartych o open-source pod względem oprogramowania, jak i sprzętu. Jednak żadne z nich nie oferuje odpowiedniej architektury i pakietu certyfikacji DO-178C.

Zaprojektowane rozwiązanie ma bazować na architekturze o zwiększonej niezawodności, wykorzystującej wiele komponentów sprzętowych i mechanizmów. Dzięki zastosowaniu matrycy FPGA możliwe jest realizowanie zaawansowanych funkcji, takich jak komunikacja radiowa ze stacją naziemną oraz znaczne zminimalizowanie masy systemu autopilota. Mechanizm partycjonowania zasobów wbudowany w oprogramowanie Phoenix-RTOS i wynikający z jego nowatorskiej architektury zostanie wykorzystany do oddzielenia modułów oprogramowania. Partycjonowanie ma umożliwić łatwą integrację autopilota z innymi aplikacjami, m.in. autonomicznym sterowaniem z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i chmury obliczeniowej lub mechanizmów współpracy roju, bez konieczności ponownej certyfikacji.

źródło: Phoenix Systems

Zobacz również