Przyszłość rynku automatyki budynkowej

| Gospodarka Aktualności

Według Emergen Research wartość globalnego rynku automatyki budynkowej zwiększy się z 66 mld dolarów w 2020 roku do prawie 142 mld dolarów w roku 2028, co oznaczać będzie umiarkowany średni wzrost o prawie 10% rocznie. Przyczyni się do tego przede wszystkim rosnąca świadomość w zakresie konieczności efektywniejszego korzystania z energii, wspierana nowymi inicjatywami rządowymi promującymi rozwiązania energooszczędne.

Przyszłość rynku automatyki budynkowej

Korzystnie oddziaływać na rynek będzie upowszechnianie w inteligentnych budynkach nowych technologii, jak sztuczna inteligencja i Internet Rzeczy, rozwój sieci 5G, jak również rosnące inwestycje w rozwój inteligentnych miast. Główne czynniki hamujące to z kolei wysokie koszty wdrożenia automatyki budynkowej, brak specjalistów i zagrożenia cyberatakami. W okresie objętym analizą szybko będą się rozwijać segmenty systemów zarządzania energią i HVAC. W zakresie usług najszybciej będzie się rozwijał segment integracji i wdrażania. Najczęściej automatyka budynkowa będzie natomiast instalowana w budynkach komercyjnych.