Rynek druku 3D w budownictwie

| Gospodarka Aktualności

Jak przewiduje Grand View Research, wartość globalnego rynku druku 3D w przemyśle budowlanym zwiększy się z 11 mln dolarów w 2021 roku do prawie 5 mld dolarów w 2030, co oznaczać będzie rekordowy średni wzrost o około 100% rocznie. Popularność technologii addytywnej w tym zastosowaniu wynika z jej zalet, w tym szybkości, mniejszej ilości odpadów, ograniczeniu liczby wypadków, dużej elastyczność i mniejszej liczby pracowników.

Rynek druku 3D w budownictwie

Na wzrost znaczenie technologii druku 3D wpływają takie czynniki, jak niedobór siły roboczej, minimalizacja kosztów i zwiększony nacisk na ograniczenie wpływu na środowisko. Rozwój rynku napędzać będzie także rosnący popyt na niedrogie mieszkania. Głównymi czynnikami hamującymi będą natomiast wysokie nakłady kapitałowe, wysoki koszt materiałów w porównaniu z tradycyjnymi, a także brak wykwalifikowanej kadry do obsługi budowlanych drukarek 3D. Techniki addytywne wolniej upowszechniać się będą w krajach, gdzie przemysł budowlany jest kluczowym pracodawcą, a siła robocza jest tańsza.