W 2025 roku wartość rynku drukarek 3D przekroczy 20 mld dolarów

| Gospodarka Aktualności

W 2020 roku rynek drukarek 3D był wart 8,62 mld dolarów, przy wzroście od 2015 roku w tempie 16,8% rok do roku. Oczekuje się, że w 2025 roku rynek ten osiągnie wartość 20,89 mld dolarów ze wzrostem charakteryzującym się wskaźnikiem CAGR na poziomie 19,4%. Analitycy prognozują, że między 2025 a 2030 rokiem rynek drukarek 3D wzrośnie do 39,24 mld dolarów z rocznym wzrostem wynoszącym 13,4%.

W 2025 roku wartość rynku drukarek 3D przekroczy 20 mld dolarów

Przyszły wzrost rynku drukarek 3D ma napędzać zapotrzebowanie na drukowane komponenty medyczne, protypowanie i przedsięwzięcia rządowe. Czynnikami, które mogą w przyszłości hamować rozwój rynku drukarek 3D, są wysokie koszty związane z eksploatacją tych maszyn.

Kluczowe czynniki napędzające rynek drukarek 3D

Epidemia COVID-19 doprowadziła do zwiększonego popytu na drukowane urządzenia medyczne i oczekuje się, że ten czynnik będzie napędzał rynek w okresie prognozy. W 2020 roku epidemia stała się poważnym problemem zdrowotnym w skali światowej, a wiele krajów wprowadziło ograniczenia w przemieszczaniu się, co doprowadziło do wstrzymania produkcji i działalności szeregu firm. Głównym wyzwaniem stojącym przed sektorem opieki zdrowotnej jest brak sprzętu do walki z pandemią. Nie było wystarczających środków ochrony osobistej (PPE), w tym rękawic, masek, odzieży i ochrony oczu.

Dodatkowo brak niezbędnych przyborów do wykonywania wymazów, to kolejny problem. W celu ograniczenia wpływu deficytu sprzętu, najważniejszym rozwiązaniem stał się druk 3D, który pozwala na realizowanie wirtualnych projektów w postaci fizycznych obiektów. To zrewolucjonizowało metodę prototypowania. Tak więc wysoki popyt na drukowane w 3D środki ochrony osobistej i inne wyroby medyczne podczas epidemii wygenerował wysokie zapotrzebowanie na tę technologię.

Druk 3D a koszty

Jednym z czynników, który generuje wysokie koszty,  jest zużycie energii. Podczas procesu druku 3D zużywanej jest od 50 do 100 razy więcej energii elektrycznej w porównaniu z maszyną do formowania wtryskowego.

Co więcej, oprogramowanie potrzebne do obsługi drukarek 3D jest kosztowne i musi być regularnie aktualizowane, aby uczynić te urządzenia funkcjonalnymi i efektywnymi. Koszt drukarki 3D może sięgać dziesiątek tysięcy dolarów, od podstawowych maszyn za 200 dolarów (FDM) do tych najbardziej zaawansowanych. Wysoki koszt związany z drukiem 3D ogranicza popyt na tego typu urządzenia.

Postęp technologiczny w druku 3D

Czołowe firmy na rynku specjalizujące się w drukarkach 3D dostarczają urządzenia o zwiększonej pojemności i wydajności, przewyższające konwencjonalne rozwiązania. Na przykład, drukarka 3D z aparatem do stereolitografii (SLA) firmy Nexa3D jest 6 razy szybsza niż maszyny innych konkurentów. Czas wytworzenia prototypów skraca się z godzin do minut, a sama drukarka wyposażona jest w trwałe materiały, które wytrzymają ultraszybki druk 3D.

W 2019 roku firma Nexa3D zaprezentowała na rynku północnoamerykańskim nową nowy model drukarki SLA - NXE400. Co więcej, postęp technologiczny w dziedzinie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego wpływa na wzrost popytu na urządzenia do druku 3D. Na przykład, w listopadzie 2019 roku brytyjski Additive Manufacturing Technologies (AMT) podczas targów Formnext zaprezentował nowe cyfrowe systemy produkcyjne, które mają ułatwić pełną automatyzację szeregu procesów wytwarzania addytywnego.

Trendy w sektorze druku 3D

Kluczowym trendem na rynku drukarek jest szybkie przejście od prototypowania do produkcji funkcjonalnych części w różnych sektorach, takich jak dobra konsumpcyjne, medyczne, motoryzacyjne i lotnicze.

W związku z aktywnie rozwijającym się sektorem druku 3D zaobserwowano gwałtowny wzrost liczby firm przyjmujących tę technologię. Przypadki użycia i zastosowania różnią się w różnych branżach, które w dużej mierze obejmują wizualne i funkcjonalne prototypy, narzędzia, a nawet produkcję części końcowych.

Segment produkcji addytywnej w 2019 roku dotyczący przemysłu lotniczego i obronnego osiągnął wartość 10,4 mld dolarów, co oznacza wzrost o 16,8%. Segment ten obejmuje funkcjonalne prototypy, oprzyrządowanie i produkcję lekkich komponentów przy użyciu drukarek 3D. Według przygotowanego przez firmę SmarTech raportu, szacuje się, że do końca 2025 roku przychody związane z produkcją addytywną (AM) części samochodowych osiągną 5,8 miliarda dolarów.

Przemysł medyczny i dentystyczny jest jednym z najszybciej rozwijających się branż stosujących AM, przy czym 97% specjalistów jest przekonanych o rosnącym wykorzystaniu druku 3D w tym sektorze. Produkcja części funkcjonalnych w przemyśle medycznym obejmuje urządzenia medyczne, komponenty dentystyczne i protetyki.

Gdzie drukarki 3D zyskają najwięcej?

W 2025 roku światowa sprzedaż drukarek 3D do zastosowań przemysłowych osiągnie wartość 10,91 mld dolarów rocznie. W sektorze konsumenckim ich sprzedaż wyniesie 3,46 mld dolarów. Sprzedaż drukarek 3D wykorzystujących technologię bezpośredniego spiekania laserowego metali (DMLS) osiągnie wartość 5,12 mld dolarów. Rynek drukarek 3D zyska najwięcej w Chinach - 1,91 mld dolarów.

źródło: The Business Research Company