Cyfrowa transformacja Grupy Lotos

| Gospodarka Przemysł 4.0

Grupa Lotos współpracuje z firmą Microsoft w zakresie stworzenia cyfrowego bliźniaka fragmentu infrastruktury krytycznej rafinerii. To pierwsze tego typu wdrożenie w sektorze naftowo-gazowym w Polsce. Wirtualne odwzorowanie rzeczywistej instalacji, urządzeń i procesów pozwoli spółce przewidywać potencjalne problemy i awarie, zanim do nich dojdzie.

Cyfrowa transformacja Grupy Lotos

W ten sposób Lotos zapewni ochronę krytycznej infrastruktury przesyłowej i ograniczy koszty związane z przestojami. Za realizację projektu "Cyfrowego Bliźniaka dla Instalacji 0200" odpowiada dział usług Microsoft — Industry Solutions Delivery, globalna jednostka wdrażająca nowoczesne rozwiązania chmurowe. Projekt został wpisany na listę inicjatyw strategicznych na lata 2021-2023 w Grupie Lotos.

Warto dodać, że w ramach wieloletniej strategii rozwoju w obszarze technologii, a także podpisanego w 2018 roku porozumienia z firmą Microsoft, Grupa Lotos zrealizowała projekty obejmujące m.in. zastosowanie sztucznej inteligencji. Współpraca pomiędzy firmami rozpoczęła się od stworzenia Centrum Kompetencyjnego Sztucznej Inteligencji, Cyfrowej Innowacji oraz Zaawansowanej Analizy Danych. Był to jeden z istotnych elementów budowania cyfrowej kultury firmy kładącej nacisk na wykorzystanie technologii w podniesieniu efektywności działania przedsiębiorstwa.