Rośnie zaufanie do pojazdów autonomicznych

| Gospodarka Aktualności

Firma Motional, działająca w branży mobilności autonomicznej, opublikowała w grudniu wyniki trzeciego corocznego badania dotyczącego zmiany postrzegania przez konsumentów pojazdów autonomicznych (AV - autonomous vehicles), a także preferowanych przypadków ich użycia w różnych grupach demograficznych. Badanie wykazało, że tylko jedna trzecia Amerykanów czuje się nieswojo z powodu poziomu bezpieczeństwa i dokładności technologii AV. To duża zmiana - w 2021 r. 67% respondentów wskazywało bezpieczeństwo jako najważniejszy problem związany z pojazdami bez kierowców.

Rośnie zaufanie do pojazdów autonomicznych

Rosnącej akceptacji pojazdów AV przewodzą młodsi konsumenci, a większość respondentów z pokolenia Z (67%) uważa, że ​​pojazdy AV są bezpieczniejsze niż te z kierowcami. Dla młodych Amerykanów szczególnie ważna była możliwość personalizacji pojazdu bez kierowcy - większość respondentów z pokolenia Z (56%) i pokolenia Y, czyli milenialsów (60%) uważa, że ​​funkcje związane z dostosowywaniem są najważniejszą cechą autonomii jazdy.

Ważnym dla akceptacji nowej technologii czynnikiem jest również możliwość wyboru AV zamiast pojazdu z kierowcą podczas podróży w pojedynkę lub gdy potrzebny jest czas dla siebie, a także podczas podróży nocą. Bezpieczeństwo podczas samotnej podróży zostało uznane za główny powód, dla którego Amerykanie wybraliby autonomiczny przejazd. Co najmniej połowa badanych (52%) czułaby się komfortowo lub nie zgłaszałaby większych obaw związanych z byciem pieszym w mieście gdzie jeżdżą pojazdy autonomiczne, a większość uważa AV za rozwiązanie pozwalające ograniczyć niebezpieczne nawyki związane z prowadzeniem pojazdu.

Akceptacja pojazdów autonomicznych rośnie wraz z dostępnością

Akceptacja AV wśród konsumentów będzie rosła, w miarę jak będą oni lepiej zapoznawać się z tą technologią i będą mieli szansę jej doświadczyć.

27% respondentów ankiety wskazało, że jeździło AV, co stanowi wzrost o 25 punktów procentowych w porównaniu z 2021 r. (2%). Prawie połowa (46%) poprzednich użytkowników robotaxi stwierdziła, że ​​wybrałaby AV zamiast samochodu z kierowcą.

84% osób, które jeździły AV, jest otwartych na myśl o ponownej jeździe AV w przyszłości, podczas gdy prawie połowa (47%) tych, którzy jeszcze nie jeździli AV, jest do jazdy AV nastawiona pozytywnie lub neutralnie. Ponad połowa (53%) osób, które jeździły pojazdami AV, czuje się komfortowo pod względem bezpieczeństwa technologii AV.

Zmiana pokoleniowa wpłynie na potrzeby i oczekiwania w zakresie transportu

Młodsze pokolenie pasażerów przyjmuje ideę AV jako bezpieczną i wygodną opcję transportu. Większość pokolenia Z (73%) i pokolenia milenium (63%) ma pozytywne lub neutralne zdanie na temat jazdy AV. Co najmniej 81% respondentów z pokolenia Z stwierdziło, że czuje się komfortowo i nie ma większych obaw co do poziomu bezpieczeństwa, ochrony lub dokładności technologii AV.

Ponad jedna trzecia respondentów pokolenia Z uważa, że ​​samochody autonomiczne są bezpieczniejsze niż te, które prowadzą ludzie, a 44% przedstawicieli pokolenia Z uważa, że ​​samochody AV ograniczają agresję na drodze. 50% respondentów z tego pokolenia wolałoby jazdę bez kierowcy, aby uniknąć interakcji społecznych z kierowcą.

60% ankietowanych milenialsów i 69% respondentów z pokolenia Z czułoby się swobodnie lub neutralnie jako rowerzyści w mieście z pojazdami autonomicznymi. Ponad 26% milenialsów czułoby się w takim mieście bezpiecznie jako piesi.

Technologia AV poprawia wrażenia z jazdy i bezpieczeństwo na drodze

Konsumenci dostrzegają korzyści w zakresie bezpieczeństwa podczas jazdy bez kierowcy ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia ich niebezpiecznych nawyków i zachowań na drodze. Przy jeździe bez kierowcy 35% deklaruje większe poczucie bezpieczeństwa podczas samotnej podróży, a 33% ogólne poczucie bezpieczeństwa w samochodzie autonomicznym. 40% kobiet czułoby się bezpieczniej podróżując samotnie bez kierowcy, jak i wybrałoby AV ze względu na minimalną interakcję.

Prawie połowa (48%) Amerykanów uważa, że ​​AV mogą ograniczyć jazdę pod wpływem alkoholu. 42% badanych jest zdania, że ​​autonomiczna jazda może zmniejszyć występowanie agresji na drodze, a 39% - że naturalnie ograniczy rozproszenie uwagi kierujących.

Ponad jedna trzecia (36%) pytanych uważa, że ​​AV mogą zapewnić transport osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się, oferując w tym zakresie większą swobodę.

źródło: Robotics & Automation