Cele w zakresie elektryfikacji motoryzacji niemożliwe do osiągnięcia

| Gospodarka Aktualności

Ankieta przeprowadzona wśród prawie 600 liderów branży motoryzacyjnej na całym świecie wykazała, że ​​ponad połowa (59%) uważa, iż ​​cele związane z wprowadzaniem pojazdów elektrycznych nie są możliwe do osiągnięcia w założonych terminach.

Cele w zakresie elektryfikacji motoryzacji niemożliwe do osiągnięcia

Ankieta Automotive Manufacturing Outlook, zlecona przez ABB Robotics i magazyn Automotive Manufacturing Solutions, ujawnia obawy związane z wysokimi potrzebami w zakresie inwestycji, niedoborami surowców, słabą infrastrukturą ładowania, niewystarczającą przepustowością sieci oraz wyzwaniami związanymi z dostosowaniem się do nowych łańcuchów dostaw akumulatorów.

Chociaż 28% ankietowanych uważa, że ​​terminy są osiągalne, twierdzą oni również, że pojawią się istotne wyzwania. Jednak 18% uważa, że ​​obecne cele nigdy nie zostaną osiągnięte, a tylko 11% jest zdania, że ​​krajowe cele dotyczące wdrażania pojazdów elektrycznych w latach 2030-2040 są realistyczne.

Firma ABB sugeruje, że odpowiedzią na te problemy są elastyczne, modułowe komórki produkcyjne, które są cyfrowo połączone w sieć oraz obsługiwane przez inteligentne autonomiczne roboty mobilne (AMR). Argumentuje, że wyższy poziom elastycznej automatyzacji mógłby rozwiązać niedobory siły roboczej i pozwoliłby na skalowanie w górę lub w dół, w zależności od zapotrzebowania, co z kolei dałoby możliwość uniknięcia znacznych nakładów kapitałowych.

Ponad jedna czwarta (26%) ankietowanych postrzega słabą infrastrukturę ładowania jako główną przeszkodę dla szerszego zastosowania pojazdów elektrycznych, a 17% uważa, że główną barierą dla ich upowszechnienia są wysokie ceny pojazdów. Prawie jedna piąta (19%) wskazała wyzwania związane z dostosowaniem się do nowych łańcuchów dostaw akumulatorów jako kluczową barierę, a 16% wyraziło zaniepokojenie wymaganymi wysokimi poziomami inwestycji kapitałowych.

Zapytani o zapewnienie zrównoważonej produkcji, liderzy branży byli bardziej pozytywnie nastawieni - 80% przewidywało, że zrównoważony rozwój jest możliwy do osiągnięcia, a tylko 4% uważało, że nie będzie to możliwe. Blisko jedna czwarta (24%) ankietowanych uważa, że ​​głównym wyzwaniem stojącym na drodze do osiągnięcia zrównoważonej produkcji są wysokie koszty kapitałowe. ABB twierdzi, że to automatyzacja - wraz z łatwiejszym dostępem, integracją i użytkowaniem robotów - będzie kluczowym czynnikiem umożliwiającym zapewnienie zrównoważonej produkcji.

źródło: Drives & Controls

Zobacz również