Sprzedaż cobotów będzie rosła w tempie ponad 20%

| Gospodarka Roboty

Według nowych danych Interact Analysis, globalne przychody ze sprzedaży robotów współpracujących w 2023 roku przekroczyły 1 mld dolarów, pomimo wolniejszego niż oczekiwano wzrostu popytu po pandemii Covid. Przewiduje się, że rynek odnotuje 22% wzrost dostaw w roku 2024, a do roku 2028 roczne wzrosty będą przekraczać 20%.

Sprzedaż cobotów będzie rosła w tempie ponad 20%

Przychody generowane przez sprzedaż cobotów wzrosły w 2023 r. o około 11,9% pomimo trudnych warunków gospodarczych i problemów w łańcuchu dostaw. Popyt ze strony branży motoryzacyjnej pozostał wysoki, natomiast znacznie spadło zainteresowanie ze strony sektora elektroniki i półprzewodników. Interact spodziewa się w 2024 r. odbicia poziomu zamówień pochodzących z branży półprzewodników i logistyki, jednak wysokie stopy procentowe mogą ten efekt osłabić.

W nadchodzącym roku główni dostawcy robotów współpracujących prawdopodobnie zaczną skupiać się na dużych klientach.

W perspektywie średnioterminowej światowy rynek cobotów zdominują Chiny, jednak oczekuje się, że wraz ze wzrostem konkurencji to w Chinach najbardziej spadnie średni przychód na jednostkę. Po 2025 r. tempo wzrostu rynku cobotów w regionach innych niż Chiny zbliży się do notowanego w Chinach, a w latach 2023–2028 średnia światowa cena rynkowa tego typu robotów nieznacznie wzrośnie, wraz ze wzrostem popytu na maszyny zdolne do obsługi większych ładunków.

źródło: Drives & Controls