Transport wahadłowy - od źródła do punktu docelowego

| Prezentacje firmowe Artykuły

Jednym z podstawowych zadań logistyki wewnątrzzakładowej jest optymalizacja przepływu materiałów od źródła do punktu docelowego i miejsca wykorzystania. Wszakże im bardziej wydajny przepływ materiałów, tym mniej zapasów trzeba utrzymywać, by zaspokoić potrzeby produkcji, i tym niższa wartość zamrożonego kapitału. Równolegle do systemu autonomicznej jazdy ActiveShuttle opracowaliśmy autonomiczny pojazd Autonomous Guided Vehicle (AGV), by zwiększyć efektywność logistyki wewnątrzzakładowej i zwolnić tymczasową przestrzeń magazynową.

Transport wahadłowy - od źródła do punktu docelowego

Zadania transportowe w logistyce wewnątrzzakładowej są zwykle wykonywane ręcznie, indywidualnie lub wózkami łączonymi (milk runs). Większość koncepcji logistyki wewnątrzzakładowej skupia się na dostarczeniu niezbędnych materiałów na stanowiska robocze. Z tego powodu większość zakładów produkcyjnych korzysta z magazynów centralnych oraz dysponuje dodatkowym magazynem w pobliżu miejsca produkcji, co z kolei zwiększa poziomy zapasów.

Równolegle do systemu autonomicznej jazdy ActiveShuttle opracowaliśmy autonomiczny pojazd Autonomous Guided Vehicle (AGV), by zwiększyć efektywność logistyki wewnątrzzakładowej i zwolnić tymczasową przestrzeń magazynową. Zapewnia to terminowe i automatyczne uzupełnianie zapasów na liniach montażowych.

Jedną z popularnych obecnie koncepcji jest „odchudzone“ dostarczanie komponentów i podzespołów pociągiem logistycznym. Ten proces wiąże się jednak z pewnymi niedogodnościami. Po pierwsze, półautomatyczne i ręczne ładowanie i rozładowanie pociągów logistycznych może oznaczać mniej efektywne wykorzystanie mocy produkcyjnych. Po drugie, przemieszczanie towarów może zwiększać ryzyko wypadków z udziałem ludzi i innych systemów transportu. Zapotrzebowanie na transport często rejestruje się ręcznie, co może skutkować wydłużeniem czasów uzupełniania zapasów i dostawami nieprawidłowych części. Dzieje się tak, kiedy zapotrzebowanie nie trafia do systemu ERP lub jest przesyłane z opóźnieniem. Jedną z kluczowych kwestii jest zapewnienie, że magazyn z odpowiednim wyprzedzeniem dowie się o zapotrzebowaniu, aby zadbać o terminowe uzupełnienie zapasów na liniach montażowych.

Oto przykład zastosowania ActiveShuttle w praktyce.
System otrzymuje zadanie transportowe i wysyła stację załadunkową do magazynu centralnego. Tam odbiera wózek jednoosiowy wyposażony w niewielkie nośniki ładunku i transportuje ładunek bezpośrednio do docelowego miejsca, rozładowując ładunek w supermarkecie lub na stanowisku roboczym. W drodze powrotnej ActiveShuttle transportuje puste pojemniki lub pojemniki wypełnione przetworzonymi częściami do następnego miejsca docelowego.

Locator, element oprogramowania zapewniający niezawodne pozycjonowanie i orientację, sprawia, że ActiveShuttle znajduje właściwą drogę w dowolnym naturalnym otoczeniu. Uruchomienie systemu nie wymaga ani zmiany infrastruktury, ani żadnej wiedzy eksperckiej - wystarczy jeden ręcznie sterowany objazd po zakładzie. Podczas pierwszej jazdy ActiveShuttle tworzy mapę otoczenia, którą zapisuje w pojeździe lub na serwerze. Jeżeli system obsługuje kilka pojazdów, wszystkie korzystają z tej samej mapy. Pojazdy mogą natychmiast rozpoznać miejsce, w którym się znajdują, bez wcześniejszego uczenia się. Jeżeli pojazd zauważy, że w jego otoczeniu zaszła zmiana, na przykład ustawiono nową przestrzeń magazynową, przekazuje tę informację do serwera, a serwer automatycznie aktualizuje mapę i przesyła ją innym pojazdom. Pojazdy, które zostaną włączone do systemu w terminie późniejszym, skorzystają z elementu Locator, aby pobrać dane z serwera w trakcie uruchamiania i są natychmiast gotowe do pracy.

System zarządzania ActiveShuttle odpowiada za koordynację pracy ActiveShuttle, mapowanie na żywo i przypisywanie poszczególnych zadań transportowych. Komunikuje się z wszystkimi powszechnie stosowanymi systemami zarządzania zapasami lub oprogramowaniem firmy, korzystając z otwartych standardów.

Procedura zapoznawania ActiveShuttle z otoczeniem i sterowanie systemem są względnie proste. Operatorzy włączają intuicyjny interface internetowy ze standardową strukturą menu na dowolnym urządzeniu końcowym. Uruchamiają przejazd rozpoznawczy z menu startowego i łączą pojazd z systemem zarządzania ActiveShuttle. Nie wymaga to żadnych umiejętności z zakresu programowania.

W codziennej pracy wszystko odbywa się automatycznie. Pracownicy odpowiedzialni za logistykę wewnątrzzakładową mają dostęp do ocen poszczególnych pojazdów i całej floty. Mapowanie na żywo zapewnia całościowy przegląd sytuacji w dowolnym momencie oraz możliwość prześledzenia realizacji każdego zadania transportowego.

źródło: Bosch Rexroth