Modułowy mechatroniczny system szkoleniowy mMS 4.0

| Automaticon 2017 Artykuły

Kompletny system w małej skali - tak wygląda nowy mechatroniczny system szkoleniowy mMS 4.0. System składa się z trzech oddzielnych stanowisk i umożliwia montaż kostki od pobrania półproduktów z magazynu poprzez obróbkę z wykorzystaniem prasy po umieszczenie wyrobu w magazynie wyrobów gotowych. Połączone w sieć stanowiska umożliwiają zaprogramowanie procesu produkcyjnego przy użyciu układów lokalnej magistrali oraz rozbudowanego systemu zabezpieczeń. Zarówno cały system, jak i poszczególne stanowiska są zmontowane, zaprogramowane i gotowe do pracy.

Modułowy mechatroniczny system szkoleniowy mMS 4.0

MAGAZYN PÓŁPRODUKTÓW

Na pierwszym stanowisku półprodukty są poddawane szczegółowemu sprawdzeniu za pomocą czujników (pojemnościowych, indukcyjnych i optycznych) i transportowane dalej do kolejnych operacji na takich samych zasadach, jak na rzeczywistych liniach produkcyjnych. Nieodpowiednie półprodukty mogą zostać odrzucone. Procesem można łatwo sterować za pomocą panelu operatorskiego, ale można go też samodzielnie zaprogramować według własnego scenariusza procesu.

OBRÓBKA

Na stanowisku drugim następuje obróbka półproduktów z wykorzystaniem prasy pneumatycznej lub hydraulicznej oraz ich transport. Proces technologiczny na tym stanowisku można programować jako oddzielny, samodzielny proces lub łączyć go z procesami na innych stanowiskach, rozszerzać jego funkcje mechaniczne, pneumatyczne lub elektryczne. Stanowisko jest wyposażone w mechanizm wyłącznika awaryjnego, który może wyłączyć stanowisko lub całą linię.

MAGAZYN WYSOKIEGO SKŁADOWANIA

Trzeci z obszarów zawiera zautomatyzowany magazyn gotowych wyrobów w postaci: 3×5-komorowego magazynu, pneumatycznego dwuosiowego robota, kurtyny świetlnej i obudowy z wyłącznikiem awaryjnym. Stanowisko ma rozbudowane możliwości sterowania i programowania przy użyciu nowoczesnej magistrali. Możliwe są przemieszczenia wyrobów wzdłuż tylko jednej osi, interpolacja osi w przypadku użycia robota lub zastosowanie modułu ze sterowaniem numerycznym.

Zalety stanowiska dydaktycznego mMS 4.0

  • Standardowe elementy stosowane w przemyśle
  • Modułowy, programowalny system szkoleniowy - od pojedynczego modułu po kompletną instalację technologiczną
  • Zgodny z koncepcją Przemysłu 4.0
  • Wiele opcji programowania
  • Możliwość obsługi z inteligentnych urządzeń, podłączonych do sieci bezprzewodowej, np. z tabletu, smartfona itp.
  • Natychmiast gotowy do użytku dzięki Plug & Play
  • Uniwersalna metodyka nauczania

WÓZEK PROFILOWY Z UKŁADEM ELEKTRYCZNYM

Centrum sterowania poszczególnych stanowisk stanowi wózek profilowy. Zastosowane w systemie szkoleniowym sterowniki nadrzędne to sprawdzone, oryginalne sterowniki przemysłowe IndraLogic L25 i L45 firmy Bosch Rexroth, połączone siecią Profibus DP. Wózek jest łącznikiem między stanowiskami. Ustawienie stanowisk w jedną linię produkcyjną połączoną wózkiem wymaga tylko jednego doprowadzenia zasilania elektrycznego i jednego przyłącza sprężonego powietrza.

KROK ZA KROKIEM W KIERUNKU PRZEMYSŁU 4.0

Zastosowanie w modułach i stanowiskach oryginalnych elementów przemysłowych gwarantuje, że system szkoleniowy będzie prowadzony niezawodnie i wydajnie.

Metodyka i treści nauczania są zgodne z branżowymi wymaganiami i umożliwiają natychmiastowe zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce. Uczestnicy szkolenia podążają ścieżką kolejnych kroków od pojedynczych operacji technologicznych po całościowe opanowanie funkcjonalności linii produkcyjnej.

Szeroki zakres tematów kursów umożliwia nie tylko zdobycie wiedzy, podwyższenie kwalifikacji, przygotowanie do zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce ale również pozwala na sprawdzenie wiedzy uczniów lub pracowników. Mechatroniczny system szkoleniowy mMS 4.0 można zatem wykorzystywać na różne sposoby, co zapewnia jej długoterminową przydatność.

Bosch Rexroth Sp. z o.o.
www.boschrexroth.pl