Bezpieczeństwo po stronie zasilania 24 V

| Energetab 2016 Zasilanie, aparatura nn

W przeciwieństwie do zabezpieczeń 230 V strony pierwotnej, ochrona w obwodzie wtórnym często jest zaniedbywana. Inną kwestią jest to, że w razie zwarcia standardowe wyłączniki mechaniczne nie zadziałają przy zasilaniu 24 VDC, co może się wydarzyć np. przy stosowaniu długich przewodów.

Bezpieczeństwo po stronie zasilania 24 V

Bezpiecznik elektroniczny ifm pewnie monitoruje obwód i jeżeli jest to wymagane, niezawodnie go wyłącza. Poszczególne kanały można wyłączać selektywnie. Pozwala to na zmniejszenie przekrojów przewodów stosowanych w obwodzie wtórnym. System oparty jest na budowie modułowej i może być idealnie dostosowany do różnych maszyn i urządzeń. Wersja z komunikacją IO-Link umożliwia także przesył ważnych danych diagnostycznych.

BUDOWA MODUŁOWA

System oparty jest na budowie modułowej i składa się z modułu głównego do zasilania maksymalnie 40 A oraz modułów bezpiecznikowych, które są zamontowane obok siebie. Montaż odbywa się za pomocą prostego mechanizmu typu klip, bez użycia mostków, zworek i temu podobnych. Łatwy montaż i minimalizacja złożoności okablowania zaoszczędzi czas i koszty instalacji.

W standardowej wersji użytkownik może podłączyć do 10 modułów bezpieczeństwa do modułu głównego, a przy wersji z komunikacją IO-Link do 8. Każdy moduł jest wyposażony w 2 niezależne kanały, co daje maksymalnie 20 kanałów.

WERSJE

Dostępne są dwie wersje: standardowa i z komunikacją IO-Link. Niezależnie od modułu głównego moduły bezpiecznikowe wyposażono w diody LED do sygnalizowania, czy dany kanał jest wyzwolony, czy jest aktywny i czy jest wykorzystywany. Moduł główny ma dodatkowe wyjście sygnału ostrzegawczego, informujący o wyzwoleniu przynajmniej jednego modułu bezpiecznikowego.

Zalety bezpieczników

 • Niezawodne zabezpieczenie przeciwzwarciowe z funkcją monitorowania dla obwodu wtórnego 24 V
 • Modułowa i selektywna ochrona sprzętu i wyposażenia zakładów
 • Niezawodna ochrona obwodu umożliwia zmniejszenie przekrojów przewodów
 • Szybka wymiana z wykorzystaniem innowacyjnej technologii połączenia
 • Wykrycie przyczyny zadziałania (poprzez IO-Link)
 • Pomiar napięcia i prądu w każdym kanale (poprzez IO-Link)

WIĘKSZA PRZEJRZYSTOŚĆ Z IO-LINK

Wersja wyposażona w komunikację IO-link może przesyłać dodatkowe informacje dotyczące każdego z kanałów.

Dane przesyłane do mastera IO-Link:

 • prąd kanału (1 bajt cyklicznie),
 • napięcie wyjściowe (acyklicznie),
 • licznik wyzwoleń (acyklicznie),
 • bieżący status kanału (1 bajt cyklicznie): zwarcie, przeciążenie, zbyt niskie napięcie, osiągnięto limit (80% prądu znamionowego).

Dane przesyłane z mastera IO-Link:

 • załączenie / wyłączenie kanału,
 • reset wyzwolenia,
 • zerowanie licznika wyzwoleń.

Moduły bezpieczników są dostępne o stałych prądach znamionowych 2, 4 i 6 A. Stała wartość prądu znamionowego zabezpiecza przed konsekwencjami niezamierzonej zmiany nastawy prądu maksymalnego.

ifm electronic
www.ifm.com