Budowanie przewidywanej przyszłości w przemyśle energetycznym

| Energetab 2016 Artykuły

Przemysł energetyczny stawia czoło coraz trudniejszym wyzwaniom, opartym na wymaganiach dotyczących większej elastyczności, wydajności i przewidywalności. Na targach Energetab Mitsubishi Electric zaprezentuje odwiedzającym, w jaki sposób sprawdzone, bezpieczne i niezawodne rozwiązania tej firmy mogą sprostać kluczowym oczekiwaniom rynku energetycznego.

Budowanie przewidywanej przyszłości w przemyśle energetycznym

Fot. 1. PMSXpro - rozwiązanie Mitsubishi Electric dedykowane dla przemysłu energetycznego

Dzisiejszy sektor energetyczny dąży do redukcji przestojów, spełniania coraz bardziej rygorystycznych wymogów legislacyjnych oraz integracji odnawialnych źródeł energii na większym poziomie. Wiąże się to z dążeniem do sprostania najnowszym dyrektywom energetycznym UE, które obejmują redukcję emisji gazów cieplarnianych o 20%, udział energii odnawialnej na poziomie 20% oraz poprawę efektywności energetycznej o 20%, które to wymogi mają zostać spełnione do 2020 roku.

Zakres działań w obszarze energii i zmian klimatu do roku 2030 jest jeszcze bardziej rozległy: redukcja emisji gazów cieplarnianych o 40%, stworzenie 27% udziału odnawialnych źródeł energii i poprawa efektywności energetycznej o co najmniej 20% względem tych wartości w latach 90.

Fot. 2. System Turbiset od Mitsubishi Electric dla operatorów turbin parowych

Skuteczne sterowanie i automatyzacja to kluczowe aspekty w niwelowaniu wyzwań, jakim musi sprostać przemysł energetyczny, a Mitsubishi Electric oferuje kompleksowe rozwiązania dla całego sektora. Dotyczy to klientów zarządzających istniejącymi zakładami, tworzących nowe firmy, przeprowadzających modernizacje lub pracujących nad integracją i zrównoważeniem różnych źródeł energii.

Dzięki bezkonkurencyjnemu portfolio sprawdzonych i niezawodnych technologii Mitsubishi Electric oferuje rozległe rozwiązania - od produktów elektrycznych, poprzez automatyzację, aż do kompletnych systemów sterowania zakładem o możliwościach instalacyjnych akredytowanych przez EIC.

Marka Mitsubishi Electric cieszy się nieustannym zaufaniem dzięki temu, że jej niezawodne rozwiązania sprawdzają się w zakładach energetycznych na całym świecie, a budowane są na wieloletnim doświadczeniu w zakresie światowej klasy badań i rozwoju. Firma dąży do dostarczania produktów o najwyższym poziomie niezawodności, wydajności, bezpieczeństwa i przewidywalności.

Fot. 3. Falowniki i rozdzielnie SN firmy Mitsubishi Electric - niezawodne rozwiązanie dla sektora energetycznego

Wobec tego japońska firma jest w stanie spełnić wymagania właścicieli zakładów, firm zajmujących się konserwacją oraz dostawą kontraktów EPC dla nowo powstałych przedsiębiorstw. Zakres rozwiązań oferowanych przez Mitsubishi Electric jest bardzo szeroki, począwszy od falowników, rozdzielni SN (średniego napięcia), rozwiązań do automatyzacji i sterowania elektrowniami dla nowo powstałych i modernizowanych projektów po systemy sterowania turbinami lub w pełni wirtualne rozwiązania do kontrolowania elektrowni.

Wszystkie te rozwiązania zostaną zaprezentowane na stoisku firmy nr 12 w sektorze L6 na targach Energetab 2016 w Bielsku-Białej, które odbędą się w dniach od 13 do 15 września.

ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU ENERGETYCZNEGO

Fot. 4. Podczas targów Energetab Mitsubishi Electric zaprezentuje swoją wirtualną elektrownię VPP (Virtual Power Plant)

PMSXpro jest rozwiązaniem Mitsubishi Electric przeznaczonym do sterowania produkcją i automatyzacją zakładu w przemyśle energetycznym, które spełnia wymagania nowych oraz modernizowanych projektów. PMSXpro opiera się na bezkonkurencyjnej wiedzy i doświadczeniu Mitsubishi Electric w zakresie systemów PLC i rozproszonych systemów sterowania.

Falowniki i rozdzielnie SN firmy Mitsubishi Electric zostały stworzone z myślą o niezawodnych i wydajnych panelach/szafach przemysłowych SN dla sektora energetycznego, dając niezrównany poziom skuteczności i innowacyjności dla całego rynku energetycznego. Po raz kolejny cały asortyment rozdzielni Mitsubishi Electric zostanie przedstawiony na stoisku firmy na targach Energetab.

Dla operatorów turbin parowych Mitsubishi Electric opracowało system sterowania, zabezpieczania i symulacji o nazwie Turbiset, który oferuje prostą ścieżkę aktualizacji dla turbin pracujących już od dekady lub dłużej o przewidywanej żywotności szacowanej na następne 15-20 lat. W dowolnym momencie życia turbiny operator może zaktualizować system sterowania, dopasowując go do obecnych standardów w celu uzyskania lepszej wydajności i niezawodności.

Wreszcie, podkreślając jej zdolność do spełniania potrzeb operatorów w zakresie integracji i równoważenia szerokiego zakresu różnych źródeł energii w dużych zakładach lub sieciach elektrycznych, na swoim stoisku na targach Energetab Mitsubishi Electric zaprezentuje swoją wirtualną elektrownię VPP (Virtual Power Plant).

Uwzględniając takie okoliczności, jak wprowadzanie odnawialnych źródeł energii, starzenie się dużych elektrowni oraz niestabilność cen ropy naftowej i gazu ziemnego, VPP zapewnia skuteczny system równoważenia wielu zmiennych pozwalający uzyskać kompletny i bardziej przewidywalny system zaopatrzenia przy jednoczesnej maksymalnej redukcji kosztów wytwarzania energii. Na swoim stoisku Mitsubishi Electric zaprezentuje działającą, interaktywną VPP, podkreślając, w jaki sposób ta "futurystyczna" technologia może w rzeczywistości spełniać wymagania branżowe.

Mitsubishi Electric
pl.mitsubishielectric.com