W Elektrowni Łagisza powstaje blok 460MW

| Technika

Największa inwestycja Południowego Koncernu Energetycznego – budowa nowego bloku energetycznego w Elektrowni Łagisza - weszła w decydującą fazę. W tym roku koncern czeka w tym zakresie wiele istotnych wydarzeń, w tym synchronizacja bloku, która planowana jest na 2 grudnia. Budowany blok oddany zostanie do użytku w marcu 2009 roku.

W Elektrowni Łagisza powstaje blok 460MW

Budowany w Będzinie blok zapewniać ma moc 460MW i charakteryzować się sprawnością nie mniejszą niż 45% brutto. Będzie w nim spalane około 1,2 mln ton węgla rocznie, a także wykorzystywane muły oraz biomasa. Wartość inwestycji wyniesie około 500 mln euro i sfinansowana zostanie ze środków własnych spółki, funduszy ekologicznych oraz środków pochodzących z emisji obligacji.

Technologia bloku

Budowany blok zawiera kocioł przepływowy CFB (z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym) na parametry nadkrytyczne, którego dostawcą jest Foster Wheeler. Kocioł ma pozwolić na spalanie węgla z różnych kopalni, w tym paliw o niskich jakości, które trudno jest spalić w tradycyjnych kotłach pyłowych. Z uwagi na wysoką sprawność jednostki, emisja CO2 do ma być o 25% niższa niż w innych, najlepszych jednostkach wytwórczych w Polsce. Jednocześnie zarówno dla SO2 , jak i NOx zapewniona zostanie emisja nie wyższa niż 200 mg/Nm3. Ma to pozwolić na spełnienie wymogów dyrektyw UE co do poziomów emisji, w tym dyrektywy LCP (2001/80/WE).

W bloku wykorzystana jest turbina reakcyjna dostarczona jest przez Alstom Power, znajduje się także w nim transformator blokowy 570MVA z regulacją napięcia pod obciążeniem i podłączeniem do linii przesyłowych 400kV. Nadrzędny system automatyki wykonuje firma ma Metso Automation Polska.

Prace wykonane w zeszłym roku:

czerwiec – podniesienie Butli Bensona,
październik – zakończenie montażu mostów skośnych układu nawęglania, dostawa stojana generatora,
listopad – początek montażu części niskoprężnej turbiny, próba wodna separatorów części stałych, zakończenie budowy płaszcza chłodni kominowej,
grudzień – dostawa transformatora rezerwowego.

Plany na kolejne miesiące tego roku:

21 kwietnia – próba wodna układu przegrzewu wtórnego kotła,
20 maja – próba wodna układu pary świeżej kotła,
17 czerwca – zakończenie montażu mechanicznego turbiny,
30 lipca – zakończenie montażu mechanicznego kotła,
2 sierpnia – pierwsze rozpalenie kotła,
13 listopada – pierwsze podanie pary na turbinę,
2 grudnia – synchronizacja bloku.

Zgodnie z planem

Prace przy budowie trwają od stycznia 2006 roku. Dotychczas zrealizowana została większość prac zewnętrznych, pod koniec listopada zeszłego roku zakończono budowę płaszcza chłodni kominowej o wysokości 133 metry. W tym czasie przeprowadzono również pozytywnie zakończoną próbę wodną seperatorów części stałych, co pozwoliło na wcześniejsze rozpoczęcie budowy wymurówek seperatorów kotła.

Jednym z ważniejszych elementów wykonanych prac było zabudowanie ważącego 288 ton stojana generatora z wirnikiem o wadze 60 ton. Jest to największy pojedynczy element, który został zainstalowany na bloku. Montaż tego mierzącego 11 metrów długości elementu został wykonany w październiku zeszłego roku.

Zobacz jak powstaje inwestycja!

Informacje o inwestycji PKE, wraz ze zdjęciami i możliwością obserwacji procesu powstawania bloku poprzez kamery internetowe, udostępnione zostały na stronie www.nowyblok.pke.pl

Nowy blok podczas budowy – stan z marca 2007 roku

Plany kolejne lata

W tym roku odbędą się pierwsze próby działania najważniejszych w nowym bloku instalacji i urządzeń. W szczególności 2 sierpnia nastąpi pierwsze rozpalenie kotła, a następnie synchronizacja bloku, co planowane jest na początek grudnia. Synchronizacja z siecią planowana jest na marzec przyszłego roku.

Plany PKE na przyszłe lata zakładają budowę kolejnych dwóch bloków o mocy 800-1000MW każdy. Zgodnie z zapowiedziami Jana Kurpa, prezesa Koncernu, do 2020 roku najprawdopodobniej powstaną nowe bloki w elektrowniach Jaworzno II i Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu. Koncern planuje także mniejsze inwestycje w Elektrowni Halemba i Zespole Elektrociepłowni Bielsko-Biała. Nowe bloki zastąpić mają najstarsze i wycofywane z użytku jednostki.

Zbigniew Piątek

Źródłem informacji oraz zdjęć przedstawionych w artykule jest biuro prasowe PKE