Jak zwiększyć wydajność maszyn i zredukować koszty jej produkcji? MachineStruxure - platforma inżynierska systemów automatyki maszyn

| Technika

Współczesne maszyny muszą być szybsze, bardziej elastyczne i wydajne. Projektanci i producenci maszyn nieustannie poszukują innowacyjnych sposobów na optymalizację efektywności energetycznej, ograniczenie kosztów prac projektowych oraz szybsze wprowadzanie maszyn na rynek. Producenci oczekują też jednorodnego i prostego środowiska projektowego, które ułatwi im pracę nad projektem mechanicznym i oprogramowaniem, a zarazem pozwoli być bardziej konkurencyjnym na wymagającym rynku OEM.

Jak zwiększyć wydajność maszyn i zredukować koszty jej produkcji? MachineStruxure - platforma inżynierska systemów automatyki maszyn

Koszty powstania maszyny zmieniły się w ciągu ostatnich 30 lat. W latach 90. zeszłego wieku część mechaniczna pochłaniała 80% ceny, a narzędzia programistyczne były słabo rozwinięte. Obecnie to część projektowo-inżynierska stanowi 60% czasu i kosztów nowej maszyny, przy ogólnym zredukowaniu kosztów. To ostatnie jest możliwe dzięki innowacyjności oraz rozwojowi narzędzi projektowych i programistycznych.

TRENDY I WYMAGANIA STAWIANE PRODUCENTOM MASZYN OEM

Rys. 1.

Wymagania stawiane przed producentem maszyny to przede wszystkim maksymalizacja wydajności sterowania oraz optymalizacja kosztów. Maszyny muszą być ekonomiczne i bardziej wydajne pod kątem produkcji oraz oszczędności energii, bezawaryjne i spełniać standardy międzynarodowe. Producenci systemów sterowania muszą zapewnić elastyczny i jednorodny system sterowania dopasowany do architektury systemu oraz tanie komponenty i ogólnoświatowy serwis.

SCHNEIDER ELECTRIC TO INNOWACYJNOŚĆ!

Ponad 40 lat temu przyczyniliśmy się do skonstruowania pierwszego programowalnego sterownika PLC, wytyczając drogę do zastąpienia układów sterowania złożonych z fizycznych przekaźników przez elektroniczne sterowniki programowalne.

W roku 1979 wprowadziliśmy na rynek protokół Modbus, a w 1996 zaoferowaliśmy nasz pierwszy kontroler PAC - Modicon z wbudowanym serwerem web. Historia firmy to zarazem historia innowacji i otwartości. Dziś, w tym samym duchu, wprowadzamy na rynek środowisko projektowe dla producentów maszyn - MachineStruxure.

MACHINESTRUXURE - JEDNOLITA INŻYNIERSKA PLATFORMA PROJEKTOWA

Rys. 2.

MachineStruxure wspiera pracę inżynierów, dając nieograniczone możliwości projektowania systemów automatyki maszyn. Platforma MSX to jednolita struktura środowiska projektowego połączona z równoczesnym programowaniem wszystkich urządzeń z jednego miejsca - jedno środowisko, jeden program, wiele urządzeń!

Automatyzacja maszyn na bazie jednolitego systemu zarządzania opiera się na trzech filarach: Flexible Machine Control jako platforma sprzętowa wraz z oprogramowaniem SoMachine, architektury TVDA sterowania i biblioteki funkcji zaimplementowane z technologią FDT/DTM oraz wsparcie techniczne inżynierów aplikacji.

Najważniejszą częścią platformy MachineStruxure jest spójne środowisko projektowe SoMachine - pakiet oprogramowania, który działa na wielu różnych platformach sprzętowych sterowania i zapewnia maksymalną elastyczność obsługi komponentów maszyn: interfejsów HMI, napędów, sterowników programowalnych oraz systemów bezpieczeństwa.

Dzięki SoMachine wystarczy jedno oprogramowanie, jedno połączenie i jeden projekt, aby efektywnie i w sposób scentralizowany projektować, uruchamiać i serwisować maszyny.

SoMachine minimalizuje nakład pracy i pozwala w pełni wykorzystać wartość każdego opracowanego projektu. Uniwersalne oprogramowanie sterujące wchodzi w skład naszego nowego rozwiązania Machine-Struxure, które zostało zaprojektowane z myślą o uproszczeniu pracy konstruktorów maszyn.

Pozostałymi składnikami rozwiązania MachineStruxure są:

  • Przetestowane, zweryfikowane architektury i funkcje TVD’A: pozwalają zbudować stabilną, funkcjonalną platformę automatyzacji w oparciu o gotowe do wykorzystania, sprawdzone i w pełni transparentne architektury sterowania oraz biblioteki funkcji zaimplementowane z użyciem technologii FDT/DTM. Nasze architektury są wstępnie zdefiniowane i dostosowane do konkretnych potrzeb klienta - z myślą o optymalnych wynikach.
  • Wsparcie inżynierskie: z pomocą naszych ekspertów możesz sprawnie projektować optymalne i innowacyjne rozwiązania dla swoich klientów, wyprzedzając konkurencję! Wdrażamy najnowsze rozwiązania techniczne i potrafimy w praktyce zastosować specjalistyczną wiedzę inżynierską.

Wybór rozwiązań dla automatyki jest teraz bardziej niż kiedykolwiek decydującym czynnikiem, który pozwala wyróżnić się na konkurencyjnym rynku. Od projektowania i rozwoju do wdrożenia i utrzymania maszyn MachineStruxure jest platformą, która na każdym z tych etapów pozwoli na osiągnięcie najlepszych wyników jak najmniejszym kosztem.

ARCHITEKTURA SYSTEMU MACHINESTRUXURE

Rys. 3.

Platforma sprzętowa Machine-Struxure zawiera rozwiązania, które mogą być stosowane w szerokiej gamie aplikacji. Ideą tego rozwiązania jest współdziałanie na wielu platformach urządzeń przy pełnej integracji każdego elementu systemu, począwszy od kontrolerów HMI pełniących funkcję nadrzędną systemu, sterowników PLC oraz układów wykonawczych w postaci napędów AC i serwonapędów. System komunikacji łączy urządzenia w spójny i jednorodny system sterowania.

MACHINESTRUXURE JAKO ELEMENT ECOSTRUXURE

Optymalizacja kosztów produkcji maszyn związana jest ściśle z efektywnością energetyczną. Tworzenie inteligentnych systemów sterowania maszyn przyczynia się do obniżenia kosztów operacyjnych i wydatków kapitałowych.

Doświadczenie w dziedzinie efektywności energetycznej pozwala wykorzystać wiedzę ekspercką Schneider Electric w opracowaniu energooszczędnych i innowacyjnych maszyn.

MachineStruxure jest częścią ekosystemu EcoStruxure - rozwiązania opartego na architekturach Active Energy Management From Power Plant to Plug, oferujący zgodność w warstwie danych, zasilania, bezpieczeństwa i automatyzacji oraz wykorzystujący standardy otwarte stosowane w produktach Schneider Electric.

Schneider Electric
www.schneider-electric.com

Zobacz również