Jak zwiększyć wydajność maszyn i zredukować koszty ich produkcji? MachineStruxure - platforma inżynierska systemów automatyki maszyn

| Technika

Koszty produkcji maszyn w ostatnich trzech dekadach uległy znacznym zmianom. Jeszcze w latach 90. zeszłego wieku część mechaniczna maszyn związana była z 80% ich całkowitych kosztów, a narzędzia programistyczne były słabo rozwinięte. Obecnie to część projektowo-inżynierska stanowi 60% ceny nowej maszyny i czasu pracy nad nią, przy ogólnym zredukowaniu kosztów.

Jak zwiększyć wydajność maszyn i zredukować koszty ich produkcji? MachineStruxure - platforma inżynierska systemów automatyki maszyn

To ostatnie jest możliwe dzięki innowacyjności oraz rozwojowi narzędzi projektowych i programistycznych. Schneider Electric, jako globalna firma specjalizująca się w kompletnych systemach sterowania do maszyn przemysłowych, zapewnia technologię, wsparcie i serwis na każdym etapie ich tworzenia.

Kluczem do sukcesu w biznesie jest zdolność do szybkiego projektowania i budowania nowych maszyn. Stąd też kwestie techniczne związane z systemem automatyki powinny być łatwe do opanowania bez długiego szkolenia, a czas potrzebny na prace programistyczne i konfigurację skrócony do minimum. Dlatego też filarami rozwiązań Schneider Electric są gotowe do zastosowania architektury i kompletne programy oraz szablony programistyczne.

WYSOKA EFEKTYWNOŚĆ I WIĘKSZE ZYSKI

Fot. 1. Architektura MSX

Ekonomiczny aspekt projektowania i konstrukcji maszyny jest nie mniej ważny niż jej techniczna innowacyjność. Produkty i rozwiązania, w których podstawowe funkcje są już zintegrowane i gotowe do użycia, umożliwiają osiąganie większych zysków, gdyż pozwalają uniknąć dodawania kosztownych interfejsów i czasochłonnego integrowania dodatkowych funkcji.

Pod wspólnym pojęciem efektywności kryją się takie kluczowe zagadnienia, jak energooszczędność, efektywność kosztowa systemów automatyki i efektywność prac inżynierskich. Oferujemy kompletne rozwiązania dla automatyki oparte na kompatybilnym oprogramowaniu, sterownikach, układach sterowania ruchem i technologiach zapewnienia bezpieczeństwa, które charakteryzują się wiodącą w branży wydajnością. Dostępne są także funkcje pomiaru i monitoringu zużycia energii.

UPROSZCZONA INTEGRACJA I KONSERWACJA

We współczesnych zakładach przemysłowych maszyny są zintegrowane nie tylko w ramach linii produkcyjnej, lecz także w "pionowych" kanałach przepływu informacji. Standardem stała się komunikacja z maszynami i dostęp do danych diagnostycznych za pośrednictwem Internetu. Ze względu na wymaganą dostępność maszyn wymiana części nie może być skomplikowana ani czasochłonna. Z kolei standaryzacja interfejsów i protokołów WWW upraszcza implementację przepływu informacji.

SOMACHINE - KOMPLETNA PLATFORMA AUTOMATYKI

Fot. 2. Przegląd oferty sprzętowej

W zakresie oferty MachineStruxure firma Schneider Electric opracowała jedną platformę sprzętową i programową SoMachine. Obejmuje ona również know-how, co pozwala na tworzenie kompletnych systemów do sterowania maszyn pakujących, dźwigów i suwnic, systemów klimatyzacji HVAC&R, pomp, obróbki materiałów i linii transportowych.

MachineStruxure jest otwartą i skalowalną architekturą zapewniającą optymalne rozwiązanie sterowania maszyny. Jej kluczową częścią jest Flexible Machine Control - jedna platforma sprzętowa i jeden system do programowania, optymalizacji sterowania pracy maszyny bądź aplikacji. Składa się ona z urządzeń automatyki i sterowników PLC, kontrolerów ruchu (motion), HMI, przemienników częstotliwości oraz urządzeń do sieci komunikacyjnych. Producenci maszyn mogą stosować te same urządzenia i rozwiązania zarówno w przypadku maszyn powtarzalnych, a także stanowisk zrobotyzowanych.

Podczas całego procesu projektowania i uruchamiania maszyny klient może polegać na firmie Schneider Electric. Doświadczenie naszych ekspertów zapewni większą wydajność i konkurencyjność maszyny w trakcie całego okresu jej pracy.

STEROWNIKI PROGRAMOWALNE

Fot. 3. Sterowniki Modicon M221

Modicon M221 - kompaktowy sterownik PLC - jest kluczową częścią oferty MachineStruxure, która oferuje maksimum elastyczności i zapewnia najbardziej optymalne rozwiązanie dla maszyn. Modicon M221 jest przeznaczony do systemów kontroli dla kompaktowych i powtarzalnych maszyn z obsługą szybkich liczników i kontroli pozycji (sterowanie puls/kierunek - VSD/serwo). Rodzina sterowników oferuje dwa modele:

  • Modicon M221 (TM221C****) - duże możliwości rozszerzeń wejść/wyjść oraz komunikacji w postaci modułów lub adapterów bez zmiany formatu i podstawowej funkcjonalności sterownika,
  • Modicon M221 Book (TM221M***) - w formacie modułowym, to połączenie kompaktowej obudowy z możliwością szerokiej rozbudowy jednostki podstawowej (264 wejścia/wyjścia).

Wszystkie sterowniki Modicon M221 mają interfejs komunikacyjny do sieci Ethernet umożliwiający integrację z systemami zdalnej kontroli maszyn oraz diagnostykę przez smartfon oraz tablet.

PANELE OPERATORSKIE

Fot. 4. Panele Magelis HMISTU

Schneider Electric zrewolucjonizował sposób montażu paneli operatorskich - dzięki umieszczeniu w otworze o średnicy 22 mm (standardowy otwór montażowy dla przycisków) panele Magelis HMISTU mogą być zainstalowane w każdym miejscu w maszynie lub szafie sterowniczej. Dzięki temu możliwy jest też bardzo szybki montaż i demontaż paneli.

Urządzenia cechują się doskonałą widocznością - mają one kolorowe ekrany 5,7" oraz 3,5" QVGA 65k TFT, które pozwalają na optymalizację zużycia energii dzięki technologii LED. Modułowa budowa HMISTU pozwala na wybór pomiędzy przekątną 3,5" i 5,7" bez konieczności zmiany otworu montażowego. Inne cechy urządzeń:

  • znacznie uproszczony serwis i prowadzenie magazynu części zamiennych dzięki modułowej budowie - przy uszkodzeniu mechanicznym ekranu nie jest konieczna wymiana całego panelu, a tylko części dotykowej; nie zachodzi ryzyko zgubienia programu, ponieważ część elektroniczna zostaje w szafie, a czynności serwisowe można wykonać w kilka minut,
  • konfiguracja za pomocą Vijeo Designer - tak jak pozostałe panele z oferty Magelis HMI,
  • brak wbudowanej baterii, czyli brak regularnej wymiany,
  • możliwość załadowania aplikacji z pamięci USB memory stick,
  • zdalny podgląd poprzez standardową przeglądarkę internetową za pomocą funkcji WebGate lub z wykorzystaniem smartfonu lub tabletu i programu Vijeo Design’Air.

Schneider Electric
www.schneider-electric.com