Koszty energii pod ścisłą kontrolą? Z systemem S-Monitoring to łatwe!

| Technika

Dążenie do efektywności energetycznej to dziś już nie tylko nośne hasło, lecz także priorytet w działalności wielu przedsiębiorstw i zakładów przemysłowych. W firmach produkcyjnych zużyta energia, obok kosztów surowców, stanowi najwyższy koszt operacyjny. Także w przedsiębiorstwach z innych sektorów gospodarki koszty zużycia energii są znaczącą pozycją w zestawieniu wydatków. Nie dziwi więc nikogo, że działania zmierzające do ich zmniejszenia są traktowane coraz poważniej, redukcja tych kosztów może bowiem zwiększyć rentowność firmy.

Koszty energii pod ścisłą kontrolą? Z systemem S-Monitoring to łatwe!

Na rynku jest dostępnych wiele różnorodnych rozwiązań do opomiarowania i monitoringu zużycia energii elektrycznej. W niniejszym tekście przybliżymy Państwu jedno z nich - system, który pozwala na stopniowe wdrożenie, jego instalacja nie rujnuje budżetu firmy, a zużycie energii elektrycznej monitorowane jest już od momentu podłączenia systemu do liczników.

S-Monitoring to przyjazne dla użytkowników rozwiązanie, opracowane przez szwajcarską firmę Saia Burgess Controls. Nie wymaga pracochłonnej konfiguracji, specjalnych narzędzi programistycznych, a jego obsługa - zaawansowanej wiedzy. S-Monitoring to także nazwa aplikacji wizualizacyjno-sterującej, bazującej na stronach www, która jest zaimplementowana w urządzeniach nadzorujących pracę systemu (panele operatorskie lub sterowniki PLC). A zatem S-Monitoring to rozwiązanie, które łączy środowiska sprzętowe i programowe, a jego podstawowe elementy stanowią:

 • jednostka nadrzędna: sterownik PLC lub panel webowy,
 • liczniki energii elektrycznej Saia PCD z interfejsem S-Bus,
 • koncentratory liczników impulsowych PCD7.H104SE,
 • aplikacja wizualizacyjna wyświetlana za pomocą przeglądarki internetowej.

Unikalną cechą systemu S-Monitoring jest możliwość jego modyfikacji w zależności od potrzeb użytkownika. Zarówno algorytmy programu, jak i kształt wizualizacji mogą być konfigurowane za pomocą środowiska PG5 Controls Suite, przeznaczonego do programowania i diagnostyki wszystkich sterowników i paneli Saia Burgess Controls.

Nie mniej ważną cechą rozwiązania jest możliwość prostego i szybkiego uruchomienia. S-Monitoring to tzw. system "out-of-the-box", co oznacza, że użytkownik nie musi wykonywać żadnej dodatkowej konfiguracji w celu jego uruchomienia. Funkcja automatycznego odczytu danych z liczników energii z interfejsem S-Bus zapewnia natychmiastowe monitorowanie zużycia zaraz po podłączeniu liczników do sterownika.

S-Monitoring bez problemu radzi sobie także z obsługą liczników dwukierunkowych i impulsowych (za pośrednictwem koncentratorów liczników impulsowych). Umożliwia to monitorowanie nie tylko zużycia energii elektrycznej, ale także wody, gazu, ciepła itp. Obsługa liczników impulsowych realizowana jest przez koncentratory PCD7. H104SE (do każdego można podłączyć 4 liczniki). Moduł komunikuje się z jednostką nadrzędną poprzez protokół S-Bus, przekazując jej dane o stanach liczników.

CENTRUM DOWODZENIA: STEROWNIK LUB PANEL

Sercem hardware’u systemu S-Monitoring jest sterownik swobodnie programowalny lub panel webowy Saia PCD (do nich podłączane są liczniki energii). Panele i sterowniki Saia PCD to przemysłowej jakości urządzenia o długim cyklu życia, z zapewnionym wsparciem nawet kilka lat po ich wycofaniu z produkcji.

Szerokie możliwości komunikacyjne sterowników i paneli programowalnych obsługujących system S-Monitoring pozwalają na rejestrowanie danych z liczników z interfejsami M-Bus, Modbus i S-Bus, a także z wyjściami impulsowymi. System można także rozbudować o funkcje odczytu danych w innych protokołach i z innych urządzeń niż liczniki (np. analizatory sieci lub urządzenia pracujące na instalacji). Za pomocą pakietu PG5 S-Monitoring można skomunikować z bazą danych MySQL.

Aplikacja realizująca funkcje S-Monitoringu jest dostępna bezpłatnie i wbudowana w:

 • Sterowniki:
  • E-Controller (PCD1.M0160E0),
  • PCD1.M2160,
  • PCD3 Power (PCD3.M5560, PCD3.M6560, PCD3.M6860).
 • Panele webowe:
  • E-Monitor (PCD7.D457VT5E0),
  • panele programowalne: PCD7. D457VT5F, PCD7.D410VT5F, PCD7.D412DT5F.

E-CONTROLLER - DO ZARZĄDZANIA ZUŻYCIEM MEDIÓW

Rys. 1. Do koncentratora impulsów licznikowych można podłączać liczniki energii, ciepłomierze, wodomierze i gazomierze

E-Controller to prosty w obsłudze sterownik PLC, stworzony specjalnie do monitoringu i zarządzania zużyciem energii i innych mediów. Jego specyficzna budowa pozwala na montaż w szafach elektrycznych o standardowych wymiarach, obok liczników energii i innej aparatury elektrycznej. Dzięki ustawieniom domyślnym E-Controller jest gotowy do użycia, bez konieczności konfiguracji i programowania - ma wbudowaną aplikację S-Monitoring.

Automatycznie wykrywa podłączone za pomocą magistrali S-Bus liczniki energii i koncentratory impulsów PCD7.H104SE (zliczające impulsy np. z wodomierzy czy liczników ciepła i chłodu). Oprócz funkcjonalności aplikacji S-Monitoring E-Controller oferuje możliwości dopasowania do indywidualnych potrzeb.

Dzięki modułowej konstrukcji do urządzenia można zabudować moduły pamięci i interfejsów komunikacyjnych, które pozwolą na komunikację w standardach takich jak Modbus, MP-Bus, BACnet, LON IP itp. Za pomocą pakietu PG5 można rozszerzać także funkcje aplikacji S-Monitoring, np. w celu dodatkowego opomiarowania i zarządzania zużyciem mediów (dołączając do systemu przykładowo liczniki ciepła po M-Busie lub analizatory sieci po Modbusie).

APLIKACJA WIZUALIZACYJNA S-MONITORING

Aplikacja S-Monitoring służy do rejestracji i kontroli zużycia, prezentacji w różnych ujęciach oraz udostępniania danych pomiarowych lokalnie i zdalnie. Aplikacja udostępnia wiele funkcji do szybkiej analizy danych odczytywanych z liczników, np. porównywanie odczytów pomiędzy różnymi licznikami w różnych przedziałach czasowych. Dane dotyczące zużycia i kosztów prezentowane są na czytelnych wykresach słupkowych. Istnieje także funkcja grupowania liczników, co pozwala na wygodną prezentację danych dotyczących np. danej instalacji, budynku, obiektu.

S-Monitoring rejestruje w pamięci sterownika dane z liczników w postaci plików CSV, dzięki czemu mogą być one pobrane na dysk twardy komputera i poddane zaawansowanej analizie np. w arkuszu kalkulacyjnym. Za pomocą darmowego programu S-Energy Report, na podstawie danych ze sterownika, możliwe jest automatyczne generowanie raportów. Dostęp do aplikacji wizualizacyjnej systemu jest kontrolowany.

S-Monitoring ma zdefiniowane dwa poziomy użytkowników (o prawach administratora i gościa), dzięki czemu istnieje możliwość limitowania praw dostępu do niektórych danych aplikacji osobom niepowołanym.

Aplikacja udostępnia także funkcje automatycznego wysyłania SMS-ów lub e-maili z raportami do zdefiniowanej grupy odbiorców (w określonych interwałach czasowych lub w sytuacjach alarmowych).

Najważniejsze funkcje aplikacji S-Monitoring:

 • automatyczne wykrywanie liczników wpiętych do systemu,
 • porównywanie zużycia z poszczególnych liczników i cykli rozliczeniowych (zestawienia tygodniowe, dzienne, roczne, miesięczne),
 • łatwe tworzenie zestawień i raportów,
 • monitorowanie profilu obciążenia,
 • rejestrowanie danych w plikach CSV,
 • automatyczne wysyłanie e-maili z danymi i alarmami,
 • podłączenie modułów wejść impulsowych PCD7.H104SE obsługujących liczniki z wyjściami S0,
 • zdalny dostęp do interfejsu użytkownika w przeglądarce www, dzięki aplikacji Saia Microbrowser dla urządzeń mobilnych z systemem Android i iOS.

ELASTYCZNOŚĆ SYSTEMU I STOPNIOWA ROZBUDOWA

Elastyczność i otwartość pozwala na łączenie systemu monitoringu zużycia energii w większe systemy oraz integrację z systemami MES, ERP czy BI. System S-Monitoring umożliwia również stopniowe wdrożenie i dopasowanie rozwiązania do aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Prace nad instalacją mogą być realizowane krok po kroku, bez konieczności ponoszenia początkowych, znaczących wydatków na prace inżynierskie i system informatyczny. Takie stopniowe działania dają wymierne efekty już od samego początku, po zainstalowaniu i uruchomieniu systemu, którego rozbudowa jest możliwa w indywidualnym tempie.

NOWOŚĆ: E-MONITOR

E-Monitor to nowy panel webowy Saia PCD z wbudowaną aplikacją S-Monitoring, który stanowi rozwinięcie koncepcji znanej z S-Energy Managera. Podobnie jak poprzednik nowy panel jest gotowy do użycia od razu po wyjęciu z pudełka, a z jego uruchomieniem poradzi sobie każdy doświadczony elektryk.

Liczniki po podłączeniu do E-Monitora są automatycznie wykrywane, a zliczane przez nie wartości wyświetlane na ekranie. Użytkownik otrzymuje dostęp do odczytanych danych wraz z informacją, z którego licznika pochodzą. Dane pomiarowe są prezentowane na wykresach i w tabelach, użytkownik może je przeglądać lokalnie i zdalnie (za pomocą dowolnej przeglądarki).

Poza energią czynną udostępnianych jest także wiele innych parametrów, w tym moc chwilowa, wartości I i U w fazach, cosØ, a także prognozowane koszty zużycia energii. Dane te dostępne są też w postaci plików CSV. Aplikację S-Monitoring zintegrowaną w E-Monitorze można rozwijać za pomocą pakietu PG5.

Do E-Monitora można podłączać liczniki energii elektrycznej z interfejsem S-Bus lub liczniki z wyjściem impulsowym S0 za pośrednictwem koncentratora impulsów PCD7. H104SE.

Dla zwiększenia wygody użytkowników E-Monitor dostępny jest wraz z zestawem montażowym, który zawiera wszystkie elementy niezbędne do wykorzystania możliwości aplikacji S-Monitoring. W zestawie znajdują się:

 • panel E-Monitor PCD7.D457-VT5E0,
 • obudowa do montażu ściennego PCD7.D457-OWS1,
 • zasilacz Q.PS-AD2-240F,
 • moduł pamięci PCD7.R610 z kartą pamięci microSD 1GB PCD7.R-MSD1024,
 • niezbędne kable połączeniowe.

Wszystkie wymienione komponenty mogą być także zamawiane osobno.

Sabur
www.sabur.com.pl

Zobacz również