Przyszłość generacji energii - kompaktowe, zdecentralizowane systemy w regionach zurbanizowanych

| Technika

Weidmüller oferuje szerokie portfolio produktów do rozproszonych systemów generowania energii ze źródeł odnawialnych

Przyszłość generacji energii - kompaktowe, zdecentralizowane systemy w regionach zurbanizowanych

Rys. 1. Kompaktowe, zdecentralizowane systemy w rejonach miejskich stanowią interesującą możliwość przyszłego generowania energii - firma Weidmüller wspiera tę koncepcję, oferując szeroką gamę innowacyjnych produktów

Rząd federalny Niemiec przedstawił założenia nowej polityki energetycznej, zgodnie z którymi do 2022 roku przynajmniej 35% energii zużywanej w tym kraju ma pochodzić ze źródeł odnawialnych. Oznacza to, że znacząco wzrośnie wykorzystanie systemów fotowoltaicznych, elektrowni wiatrowych, biomasowych, geotermalnych oraz hydroelektrowni.

Zmieni się nie tylko udział różnych źródeł energii w jej całkowitym wytwarzaniu, ale też sam charakter branży energetycznej. Stopniowo powstawać będzie coraz mniej dużych elektrowni, natomiast spopularyzują się niewielkie turbiny wiatrowe, systemy fotowoltaiczne oraz kogeneracyjne. W tego typu instalacje inwestowały będą osoby prywatne, instytucje oraz firmy, a one same powinny być także integrowane z istniejącymi budynkami.

W regionach zurbanizowanych "słońce i wiatr" stanowią dwa najważniejsze, przyjazne klimatowi źródła energii. Jednocześnie znajdują się one tam, gdzie są najbardziej potrzebne - bezpośrednio nad naszymi głowami. Aby z nich skorzystać, konieczne jest jednak zastosowanie wysokiej jakości komponentów przemysłowych, które powinny zapewniać możliwość bezprzerwowego generowania energii.

Należą do nich m.in. przetworniki analogowe, złącza i gniazda, moduły przekaźnikowe, komponenty sieci Ethernet oraz różnego rodzaju połączenia, kable, ochronniki przeciwprzepięciowe chroniące przed wyładowaniami atmosferycznymi, a także komponenty łączeniowe do płytek drukowanych.

W przypadku systemów fotowoltaicznych wymagane są też podzespoły instalacyjne, moduły przyłączeniowe, przemienniki częstotliwości oraz układy do ciągłego nadzoru pracy systemu. Weidmüller dostarcza tego typu szeroką gamę produktów, dodatkowo współpracując blisko ze swoimi klientami, co pozwala na tworzenie rozwiązań specjalizowanych, które są opracowywane na potrzeby konkretnych aplikacji.

GENEROWANIE ENERGII W REJONACH ZURBANIZOWANYCH

Rys. 2. Moduł przyłączeniowy z technologią SunSniffer

W miastach wiatry wieją nad dachami budynków zazwyczaj silnie i z określonego kierunku. Szczyty wieżowców są przez to idealnymi miejscami na instalowanie niewielkich elektrowni wiatrowych. Dachy oraz fasady budowli to także dobre położenie dla systemów fotowoltaicznych.

Dzięki temu budynki w miastach stanowią korzystne lokalizacje do tworzenia rozproszonych systemów generowania energii, przy czym te ostatnie mają jeszcze jedną zaletę - w ich przypadku nie występują straty energii związane z przesyłaniem energii z odległych elektrowni.

Rozwój systemów generowania energii bezpośrednio w miejscach jej wykorzystania powinien pozwolić na zredukowanie liczby nowych linii przesyłowych łączących oddalone elektrownie ze skupiskami ludzkimi. Jednocześnie połączenie wykorzystania dwóch rodzajów energii - wiatrowej i słonecznej - zapewni jej zwiększoną dostępność.

Weidmüller dostarcza niezawodne komponenty elektryczne i moduły elektroniczne dla elektrowni wiatrowych. Cechują się one długim czasem pracy, niewielkimi wymogami co do okresowej konserwacji i są jednocześnie dobrze dopasowane do wymagań branży energetyki wiatrowej. Produkty te są kompleksowo testowane oraz mają odpowiednie dla tego sektora dopuszczenia i certyfikaty.

Gwarantują one niezawodną pracę elektrowni wiatrowych nawet w najbardziej niesprzyjających warunkach środowiskowych. Wykorzystanie zdecentralizowanych systemów fotowoltaicznych stanowi okazję do budowy wydajnych energetycznie, ekonomicznych i nowoczesnych domów. Weidmüller wspiera tworzenie tego typu rozwiązań poprzez zapewnianie szerokiej gamy komponentów opracowanych specjalnie na potrzeby elektrowni fotowoltaicznych.

Należą do nich m.in. moduły przyłączeniowe bazujące na technologii SunSniffer, które zapewniają stuprocentowe monitorowanie pracy każdego panelu fotowoltaicznego i możliwość jego selektywnego, bezpiecznego odłączania. Zapewniają one również w pełni automatyczną kontrolę procesu produkcyjnego, przyspieszając wytwarzanie modułów fotowoltaicznych.

Istotne uzupełnienie tej gamy produktów stanowią urządzenia chroniące przed skutkami wyładowań atmosferycznych i przepięć oraz komponenty sieci Industrial Ethernet. Dopełnieniem kompleksowej oferty firmy Weidmüller są układy przeznaczone do ciągłego monitorowania wydajności systemów fotowoltaicznych.

WNIOSKI

Wizja włączenia systemów fotowoltaicznych i turbin wiatrowych w istniejącą infrastrukturę oraz zabudowania może w pierwszej chwili wydawać się utopijna, jednak cel ten jest możliwy do osiągnięcia z użyciem technologii dostępnych już dzisiaj.

Oprócz wymienionych korzyści, zmiany te pozwoliłyby również znacząco zmniejszyć emisję dwutlenku węgla w centrach miast i obszarach zurbanizowanych. Weidmüller wspiera tę koncepcję, oferując innowacyjne komponenty elektryczne i elektroniczne do tego typu systemów.

Weidmüller
www.weidmuller.pl