Narzędzia projektowe dla paneli obsługi operatorskiej Simatic HMI - wczoraj, dziś i jutro

| Technika

Panele operatorskie Simatic HMI służą do zadawania parametrów, analizy ilościowej i jakościowej oraz do wykrywania stanów awaryjnych w pracy maszyny. W zależności od stopnia skomplikowania maszyny lub procesu produkcyjnego, można dobrać panele różniące się konstrukcją mechaniczną, wielkością i wydajnością. Wszystkie zaś mają wspólną cechę - aby wykonywać określone czynności, muszą być odpowiednio zaprogramowane. W artykule przedstawiono podstawowe różnice pomiędzy narzędziami projektowymi dla paneli operatorskich oraz omówiono celowość wprowadzania ich kolejnych generacji do oferty firmy Siemens.

Narzędzia projektowe dla paneli obsługi operatorskiej Simatic HMI - wczoraj, dziś i jutro

PROTOOL/LITE/PRO

Rys. 1. Oprogramowanie ProTool panel Simatic OP37

Oprogramowanie to oferowane było w latach 1995?2007, a jego wprowadzenie do sprzedaży związane było z nowymi wymaganiami powstałymi w wyniku rozszerzenia oferty firmy o sterowniki Simatic S7-300.

Pozwalało ono na tworzenie sieci komunikacyjnych, gdzie aktywnymi uczestnikami były panele obsługi Simatic HMI. Można było podłączyć dany panel jednocześnie do kilku sterowników lub kilka paneli do jednego sterownika, korzystając z interfejsu Profibus DP, MPI.

Dostępne też były sterowniki komunikacyjne dla innych typów PLC występujących na rynku. Ostatnia dostępna w sprzedaży wersja oprogramowania ProTool V6.0 SP3 (rys.1) pracowała pod kontrolą systemów operacyjnych Windows NT4.0/2000 SP4/XP SP2.

Oprogramowanie ProTool, sprawdzone w setkach tysięcy aplikacji, stało się podstawą założeń funkcjonalnych do współczesnych narzędzi projektowych dla paneli obsługi operatorskiej.

WINCC FLEXIBLE MICRO/ COMPACT/STANDARD/ ADVANCED

Rys. 2. Oprogramowanie WinCC Flexible panel Simatic MP277

Oprogramowanie zostało wprowadzone do sprzedaży w 2004 roku i jest ciągle dostępne w ofercie, a czas zakończenia produkcji nie został jeszcze ustalony. Oprogramowanie WinCC flexible (rys. 2) jest następcą ProTool i zostało ono zaoferowane w związku z rozwojem systemów operacyjnych Windows dla komputerów osobistych i dla systemów embedded - takich jak panele operatorskie wyposażone w system Windows CE.

Celem wprowadzenia WinCC flexible było zwiększenie funkcjonalności paneli operatorskich o funkcje webserwera, możliwość komunikacji klient-serwer, obsługę wiadomości e-mail, itd. W stosunku do ProTool zmieniono również edytor graficzny do projektowania aplikacji oraz umożliwiono integrację WinCC flexible z oprogramowaniem Step7 dla sterowników S7-300/400.

WinCC flexible spełnia założenia koncepcji TIA (Totally Integrated Automation) i ma wiele interfejsów komunikacyjnych pozwalających na proste łączenie paneli Simatic HMI we wspólnym projekcie pod kontrolą Simatic Managera.

Aktualna wersja oprogramowania WinCC flexible 2008 SP3 pracuje pod kontrolą systemów operacyjnych Windows XP Home/Professional oraz Windows 7 Professional, Ultimate, Enterprise (32/64 bit). Doświadczenia, zintegrowane funkcje komunikacyjne oraz wygląd interfejsu graficznego były podstawą do zaprojektowania nowego narzędzia projektowego, jakim jest WinCC Comfort/Advanced/Professional V11.

WINCC COMFORT/ADVANCED/ PROFESSIONAL V11

Rys. 3. Oprogramowanie WinCC Comfort panel Simatic Comfort T P900

Oprogramowanie zostało wprowadzone do sprzedaży w 2009 roku razem ze sterownikami Simatic S7-1200. Zostało one wykonane zgodnie z nowymi założeniami integracji wszystkich narzędzi projektowych w ramach jednego śroowiska projektowego (Framework) TIA Portal.

WinCC Comfort/Advanced/Professional (rys. 3) pozwala na dostęp do wspólnej bazy danych projektowych w TIA Portal. Zmiana któregokolwiek elementu tej bazy - np. nazwy zmiennej, obiektu graficznego - powoduje, że takie same zmiany są aktywowane we wszystkich innych narzędziach projektowych wykorzystywanych w ramach tego samego projektu.

Struktura środowiska TIA Portal ma w przyszłości wspierać narzędzia do modelowania komputerowego obiektów, którymi mogą być maszyny lub całe linie technologiczne. Pozwoli to na szybkie modyfikacje mechaniczne danej maszyny z jednoczesnym generowaniem kodu programu dla jej systemu sterowania.

Obecnie w WinCC Comfort dostępna jest nowa rodzina najbardziej zaawansowanych technologicznie paneli obsługi operatorskiej Simatic Comfort Panels. W ramach jednego narzędzia projektowego WinCC Professional można tworzyć projekty na systemy SCADA, jak też programować małe panele obsługi operatorskiej.

System zapewnia wsparcie w zakresie migracji projektów z WinCC flexible 2008, dostępna jest też opcja zamiany typu urządzenia projektowanego w ramach tego samego projektu. Pozwala to na tworzenie aplikacji na panel Simatic Comfort i natychmiastową zmianę na dowolną inną aplikację np. na system SCADA.

Automatycznie następuje skalowanie obiektów do nowych wymiarów geometrycznych ekranu, a wszystkie zmienne i powiązania między nimi są zachowane. Niesamowicie upraszcza to wykonywanie aplikacji i pozwala na zaoszczędzenie czasu na projektowanie.

WinCC Comfort/Advanced/Professional SP2 pracuje pod kontrolą systemów operacyjnych Windows XP Professional, Windows 7 Professional/Ultimate/Enterprise (32/64 bitów). Dostępne są wersje demo tego oprogramowania do pobrania w biurach handlowych firmy Siemens.

Ponieważ różnorodność możliwych opcji zakupu określonej wersji oprogramowania jest duża, sugerujemy wcześniejszy kontakt z biurem regionalnym Siemensa lub z jego autoryzowanym dystrybutorem celem omówienia szczegółów.

W ofercie obok zestawów startowych dostępne są także aktualizacje oprogramowania. Bliższe informacje na temat narzędzi projektowych i innych systemów automatyki przemysłowej Simatic można znaleźć na stronach internetowych firmy Siemens.

Michal Bereza
Siemens

www.siemens.pl

Zobacz również