Regulatory temperatury firmy Anly w ofercie TME

| Technika

Utrzymanie odpowiedniej temperatury w halach produkcyjnych, magazynach, komorach technologicznych itp. wymaga stosowania odpowiednich sterowników i systemów kontrolno-pomiarowych. Dobrym i relatywnie tanim rozwiązaniem są elektroniczne regulatory temperatury firmy Anly

Regulatory temperatury firmy Anly w ofercie TME

Rys. 1. Wyprowadzenia sygnałów w regulatorach Anly rodziny AT03

Anly Electronics to tajwański producent sterowników czasowych, liczników, sterowników poziomu, czujników pojemności, czujników optycznych. W swojej ofercie ma również regulatory temperatury, które w Polsce są dostępne w sklepie internetowym TME.

Regulatory temperatury Anly serii AT03 podzielono na kilka grup umożliwiających optymalne dobranie modelu w zależności od potrzeb użytkownika. Swoboda konfigurowania pozwala także racjonalnie dysponować środkami finansowymi, ponieważ koszt urządzenia jest zależny od jego funkcjonalności i zasobów, którymi dysponuje.

Charakterystyka każdego regulatora jest zakodowana w jego oryginalnym oznaczeniu - ATa03-bcde-efg. Regulatory Anly z oferty TME występują w 4 wielkościach: 48×96 mm (1/16DIN), 48×48 mm (1/16DIN), 96×48 mm, 96×96 mm (1/4DIN). Ciężar urządzeń, w zależności od wielkości, wynosi od 170 do 250 gramów.

Anly produkuje urządzenia z różnymi rodzajami wejść. W ofercie TME występują regulatory przystosowane do współpracy z termoparami typu K, J, T, R, E, S, B, N oraz rezystancyjnymi czujnikami temperatury (RTD) typu Pt100 i JPt100.

Jednakże mogą być do nich też dołączane zewnętrzne układy pomiarowe z interfejsami powszechnie stosowanymi w urządzeniach automatyki przemysłowej. W takich przypadkach należy wybierać regulatory z wejściem prądowym - pętla prądowa 4...20 mA lub z wejściem napięciowym pracującym w zakresie 0...10 V.

Rys. 2. Widok paneli przednich regulatorów AT03 firmy Anly dostępnych w TME

Użytkownicy mogą stosować regulatory z różnymi rodzajami wyjść, co jest uzależnione od sposobu sterowania układami wykonawczymi. Najczęściej będzie to przekaźnik sterujący grzałką lub elementem chłodzącym, ale mogą to być również układy dołączane do analogowych wyjść prądowych lub napięciowych.

Mimo że nadal dość powszechnie stosowane są klasyczne przekaźniki mechaniczne, nie ma problemu z dołączaniem do regulatorów także nowoczesnych przekaźników półprzewodnikowych (SSR - Solid State Relay). Zakresy pracy wyjść analogowych są takie same jak zakresy pracy wejść. Niektóre modele regulatorów zawierają trzeci rodzaj wyjścia pełniącego funkcję alarmową.

Jest to przekaźnik ze stykami przystosowanymi do pracy przy napięciu 250 VAC, o obciążalności 5 A. Regulatory Anly dostępne w ofercie TME są programowane za pomocą klawiatury foliowej umieszczonej na płycie czołowej z wykorzystaniem przewijanego, hierarchicznego menu.

Elementami interfejsu użytkownika są podwójne 4-cyfrowe wyświetlacze ze wskaźnikami 7-segmentowymi i diody świecące, sygnalizujące stan pracy urządzenia. Na pierwszym wyjściu regulatorów są realizowane algorytmy: Autotuning, Dead Band, ON-OFF, P, PI, PID. Urządzenia mają wbudowaną nieulotną pamięć EEPROM, w której mogą być bezpiecznie przechowywane parametry sterowania.

Regulatory AT03 wykorzystują do sterowania parametry mierzone z dokładnością 0,3% lub ±2°C, jeśli jest to większa wartość. Dane są pozyskiwane co 300 ms, natomiast wielkości sterujące są zmieniane z interwałami od 0 do 150 sekund. Urządzenia są zasilane napięciem 100...240 VAC, pobierając moc 3,5 VA.

Rys. 3. Montaż regulatorów AT03

Mogą pracować w otoczeniu o wilgotności względnej z zakresu 35...80%, w warunkach zapewniających brak kondensacji pary wodnej. Wyprowadzenia regulatorów dla modeli dostępnych w sklepie TME przedstawiono na rysunku 1, a na rysunku 2 widoczne są panele przednie wszystkich modeli regulatorów Anly AT03 dostępnych w TME Montaż regulatorów T03 jest bardzo prosty.

Ogranicza się do umieszczenia obudowy w odpowiednim otworze i zaciśnięcia specjalnych zaczepów (rys. 3). Ostatnim etapem prac montażowych jest wykonanie wszystkich połączeń elektrycznych.

Po włączeniu zasilania regulator wykonuje 4-etapowy autotest diagnostyczny, podczas którego są sprawdzane poszczególne bloki urządzenia, a użytkownik jest informowany o jednostce pomiaru temperatury i zakresie pomiarowym. Po zakończeniu testu regulator przechodzi do stanu standby i jest gotowy do pracy.

Transfer Multisort Elektronik
www.tme.eu