Największa europejska instalacja fotowoltaiczna

| Technika

Instalacja obejmująca 400 hektarów, zabudowana z 1,5 mln modułów fotowoltaicznych o mocy 143 MW, która kosztowała 434 milionów euro, powstała zaledwie w ciągu jedenastu miesięcy. Poniżej przedstawiamy niektóre fakty na temat największej w Europie instalacji fotowoltaicznej zbudowanej przez EDF (Electricé de France) w pobliżu Nancy we Francji. Prace firmy EDF wspierała w realizacji tego imponującego projektu firma Weidmüller, oferując 1500 zestawów podłączeniowych i rozwiązań elektronicznych, które dostarczone zostały w rekordowym czasie.

Największa europejska instalacja fotowoltaiczna

Fot. 1. Monter firmy Spie mocuje przewody do podstawowej skrzynki podłączeniowej Weidmüllera

"Pełne zrozumienie wymagań projektu, jak również jasne zróżnicowanie projektu technicznego i zastosowanie rozwiązań dotyczących realizacji połączeń, były kluczowymi kryteriami, które zastosowano przy wyborze partnerów do realizacji tego zadania" stwierdzają inżynierowie Vendier i Panico z francuskiej SPIE Engineering Group.

"Właśnie te cechy zakwalifikowały firmę Weidmüller do naszego projektu. Zespół jej pracowników aktywnie podchodził do sprawy, słuchając i respektując nasze potrzeby oraz kierunki działań technicznych. Z tego powodu obdarzamy firmę Weidmüller zaufaniem i mamy pewność, że nasza współpraca będzie układała się dobrze w całym okresie obowiązywania partnerstwa".

SZCZEGÓLNE ROZWIĄZANIA DLA REKORDOWO SZYBKIEGO PROJEKTU

Fot. 2. Dyrektor ds. klientów kluczowych Vincent Fiévet (z prawej) rozmawia z monterem z firmy Spie

Pierwszym wyzwaniem stawianym przed firmą Weidmüller było wykonanie 1200 wtórnych i 300 podstawowych skrzynek podłączeniowych ze zintegrowanym monitoringiem. Skrzynki podłączeniowe generatorów zainstalowane zostały pomiędzy modułami fotowoltaicznymi a przemiennikami częstotliwości.

Tworzą one optymalne połączenie elementów i umożliwiają skuteczne funkcjonowanie dużych obiektów, takich jak projekt zrealizowany przez EDF. Firma Weidmüller opracowała wcześniej wiele standardowych konfiguracji w oparciu o wymagania klienta. Firma realizuje też specyficzne rozwiązania - tak jak w przypadku projektu we Francji - specjalnie przystosowane do indywidualnej architektury urządzeń w dużych obiektach.

Wtórne skrzynki podłączeniowe zainstalowane na modułach fotowoltaicznych zawierają bezpieczniki, separatory i ochronę przeciwprzepięciową ze zdalnym monitoringiem. Mają one napięcie wyjściowe 712 V lub 760 V i prąd znamionowy od 10 do 70 A.

Skrzynki wtórne są podłączone poprzez kable aluminiowe do skrzynek podstawowych, które są umieszczone obok przemienników częstotliwości i transformatorów przy lokalnych szafach sterowniczych. Każda podstawowa skrzynka jest podłączona do około 20-26 wtórnych skrzynek podłączeniowych i wyposażona w moduły do pomiaru prądu.

Dzięki temu możliwe jest optymalizowanie wydajności obiektu. Przewody zasilające, które zasilają skrzynki wtórne, są podłączone poprzez przelotowe, śrubowe zaciski modułowe typu WDU oraz WFF o powierzchni styku do 300 mm² i dodatkowo są chronione przez bezpieczniki. Złączki typu WDU i WFF zostały certyfikowane przez firmę Weidmüller do aplikacji 1000 VDC.

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że grubość izolacji, wymiary złączek oraz inne cechy fizyczne zacisków nie są odpowiednie dla aplikacji DC. Z tego powodu firma Weidmüller certyfikowała każdy zacisk modułowy oddzielnie do tego typu zastosowań.

Prąd wyjściowy ze skrzynek podstawowych może być na poziomie ponad 1000 A. Dystrybutor przesyła energię w sieci o napięciu 33 kV do podstacji rozdzielczej znajdującej się w odległości 15 km, gdzie jest ono następnie zwiększane do 63 kV. Tam też znajduje się przyłącze do sieci energetycznej.

OPRACOWANIE I PRODUKCJA W REKORDOWYM CZASIE

Zanim uruchomiono produkcję obudów w pełni wyposażonych w aparaturę, Weidmüller opracował prototypy wtórnych i pierwotnych skrzynek według specyfikacji Ingérop - firmy doradczo-inżynieryjnej zaangażowanej przez EDF. Ważnym kryterium było to, że obudowy musiały spełniać francuskie przepisy dla instalacji pracujących z napięciem stałym oraz norm w zakresie instalacji fotowoltaicznych zgodnych z UTE C 15 712.

"Opierając się na specyfikacji Ingérop, mieliśmy opracować skrzynki podłączeniowe generatorów, które są dokładnie dostosowane do systemów fotowoltaicznych oraz są montowane i testowane w odpowiedni sposób. Było to możliwe dzięki naszej szerokiej wiedzy praktycznej i doświadczeniu zdobytemu na rynku" - wspomina Vincent Fiévet, dyrektor ds. kluczowych klientów w firmie Weidmüller.

"Dzięki naszej znajomości francuskich przepisów technicznych byliśmy w stanie dostarczyć klientowi rozwiązania, które są w pełni zgodne z obowiązującymi normami i przepisami. Nasze prototypy idealnie zdały testy do tej aplikacji".

Fot. 3. Skrzynki elektryczne wykorzystane w omawianej aplikacji

Aby zmieścić się w napiętym harmonogramie dostaw, produkcja w firmie Weidmüller odbywała się pełną parą - 30 skrzynek wtórnych i pięć skrzynek podstawowych zjeżdżało codziennie z linii produkcyjnych fabryki w Barcelonie w okresie od czerwca do listopada 2011 roku. "Poradzenie sobie z taką wielkością produkcji pod presją czasu wymagało od nas całkowitego zaangażowania", skomentowali Vendier i Panico z francuskiej SPIE Engineering Group.

"W tym przypadku ponownie firma Weidmüller współdzieliła przekonania, które wiele dla nas znaczą, takie jak: bliska obecność podczas realizacji projektu i akceptacja wspólnej odpowiedzialności za wykonawstwo. Jest to optymalne połączenie cech pomagających w realizacji napiętego harmonogramu projektu - takiego jak ten wykonywany dla EDF". Oprócz SPIE, EDF zaangażował także dwie inne spółki do wdrożenia projektu - Clemessy i Ineo.

DŁUGOTERMINOWA NIEZAWODNOŚĆ

Fot. 4. Weidmüller jest pierwszym i obecnie jedynym dostawcą, który gwarantuje przydatność jego zacisków modułowych do aplikacji 1000 VDC w zastosowaniach fotowoltaicznych

Oprócz parametrów eksploatacyjnych poszczególnych zacisków modułowych istotne znaczenie ma również ich rozmieszczenie, tj. projekt konstrukcyjny listwy zaciskowej. Aby uzyskać wyższe napięcia, poszczególne panele są łączone w czasie montażu w serie zwane pasmami (strings). Najważniejszą sprawą jest bliskie rozmieszczenie zacisków obok siebie o napięciu 1000 VDC, co stwarza problem i może doprowadzić do niebezpiecznych wyładowań.

Z tego powodu w firmie Weidmüller zbadano właściwości zacisków w teście częściowego rozładowania w połączeniu z faktycznymi warunkami obsługi. Badanie takie potwierdziło długoterminową wytrzymałość zacisków modułowych w każdych warunkach klimatycznych i bez materiałowego uszkodzenia z powodu wysokiego napięcia.

Jest to wyznacznikiem jakości i bezpieczeństwa zapewnianego przez izolację. Weidmüller jest pierwszym i obecnie jedynym producentem, który testuje izolację własnych zacisków modułowych dla długoterminowej, stabilnej pracy w systemach DC.

Omawiane modułowe zaciski, które przeszły odpowiednie testy, doskonale nadają się do stosowania w urządzeniach napięcia stałego instalacji fotowoltaicznych. Wykaz zatwierdzonych zacisków modułowych jest dostępny do pobrania w Internecie: www.weidmueller.com/de/1000volt.

Weidmüller Polska
www.weidmuller.pl

Zobacz również