Interfejsy przekaźnikowe do wszystkich standardowych zastosowań

| Technika

Niewiele przemysłowych komponentów jest tak wszechstronnych i często stosowanych jak przekaźniki elektromechaniczne. Niezależnie od tego, jakie jest ich zadanie łączeniowe i w jakiej gałęzi przemysłu mają one pracować - prawidłowy dobór przekaźnika warunkuje jego niezawodne działanie w całym okresie eksploatacji. Z dostępnej na rynku szerokiej oferty podzespołów warto wybrać jednak ten, który sprawdzi się zarówno przy montażu, jak też w czasie pracy. Przyjrzyjmy się temu, co oferuje rodzina produktów Rifline complete.

Interfejsy przekaźnikowe do wszystkich standardowych zastosowań

SZYBKI MONTAŻ, PRZYŁĄCZANIE PRZEWODÓW I OPISYWANIE

Rys. 1. Standardowe aplikacje przekaźnikowe wymagają elastycznych cech

Zaczynając od prostej separacji potencjałów między sterownikiem a obiektem, poprzez zwielokrotnienie sygnałów, aż do wzmocnienia mocy - użytkownik ma dla każdego przypadku możliwość zastosowania różnych produktów od różnych producentów (rys. 1). I tutaj właśnie zaczynają się trudności, ponieważ wszystkie komponenty muszą być łatwe w obsłudze, a w szczególności, gdy różne interfejsy do różnych zadań są z sobą zestawiane w zespół.

Montaż, oprzewodowanie i opisywanie przekaźników musi być możliwie jak najbardziej intuicyjne, szybkie i przejrzyste, gdyż tylko tak upraszcza się projektowanie i optymalizuje czas i koszty. Oprócz tego pożądane są możliwie jak najmniejsze wymiary, szczególnie jeśli chodzi o szerokość i głębokość obudowy. Zapewnia to elastyczność podczas montażu w szafach sterowniczych.

W eksploatacji przekaźniki muszą spełniać dodatkowe wymagania jak np. łatwość serwisowania zapewniona przez wtykowe przekaźniki, które mogą być łatwo i szybko wymienione w przypadku uszkodzenia. Niezbędna przejrzystość zapewniona jest przez jednoznaczne rozpoznawanie stanu przekaźnika poprzez wskaźnik LED i oznakowanie. Ważnym czynnikiem jest również nieskomplikowana obsługa podczas modyfikacji lub rozbudowy aplikacji.

ŁATWE PRZEKSZTAŁCENIE W PRZEKAŹNIK CZASOWY

Rys. 2. Moduły czasowe w łatwy sposób przekształcają Rifline complete w przekaźniki czasowe

Rifline complete, nowy system przemysłowych przekaźników firmy Phoenix Contact, spełnia wszystkie wymienione poprzednio wymagania. Składa się on z siedmiu różnych wersji gniazd w wykonaniu od RIF-0 do RIF-4 - od wersji z jednym zestykiem zwiernym do wersji z czterema zestykami przełącznymi. Dźwignia blokująca i wtykowe moduły funkcyjne ze wskaźnikiem świetlnym, zabezpieczenie przed zmianą biegunowości i moduły przeciwzakłóceniowe dopełniają spektrum oferty. Jeżeli wymagana jest duża częstość łączenia, to w gniazdach RIF-0 i RIF-1 mogą być instalowane przekaźniki półprzewodnikowe.

Oprócz indywidualnych kombinacji pojedynczych komponentów dostępne są również zmontowane i przebadane kompletne moduły, które trzeba tylko podłączyć. Główną "atrakcję" portfolio stanowi wąski, wtykowy moduł czasowy z trzema funkcjami czasowymi - opóźnieniem załączenia, impulsu przy załączaniu, generatora impulsów (rys. 2). Użytkownik może ustawić cztery zakresy czasowe od 0,5 sekundy do 100 minut. Moduł, który przekaźniki Rifline complete przekształca w przekaźniki czasowe, jest w tej samej obudowie co moduły ochronne i może być podłączony do wszystkich typów gniazd od RIF-1 do RIF-4.

Korzyści dla użytkownika pojawiają się już przy montażu, ponieważ sprawdzona technika push-in umożliwia szybkie przyłączanie przewodów bez użycia narzędzi. W tym celu przygotowany przewód jest po prostu wtykany przy użyciu niewielkiej siły (rys. 3). Redukuje to znacznie czas i koszty instalacji. Ponadto stałe siły stykowe i trwałe, niezawodne połączenie przyczyniają się do wysokiej niezawodności całej aplikacji. W razie potrzeby przewód można wygodnie odłączyć, naciskając przycisk odryglowujący - nawet długopisem.

Wielostronne korzyści w jednorodnym wzornictwie

Rodzina produktów Rifline complete stanowi jednolity system przekaźników sprzęgających. Po stronie wejścia na wszystkich gniazdach można zmostkować potencjał minus (A2) mostkami wtykowymi, co znacznie redukuje czas potrzebny na oprzewodowanie. Gniazda przekaźnikowe mają zaciski push-in umożliwiające przyłączenie przewodu bez użycia narzędzi, a liczne materiały opisowe zapewniają przejrzystość instalacji.

Wszystkie akcesoria pochodzą ze sprawdzonego programu złączek szynowych Clipline complete. Jednolita konstrukcja umożliwia łatwą i szybką rozbudowę lub zmianę zastosowania. Uniwersalny, wtykowy moduł czasowy pozwala w razie potrzeby na łatwe przekształcenie w przekaźnik czasowy.

SZYBKIE MOSTKOWANIE WIELU INTERFEJSÓW PRZEKAŹNIKOWYCH

Dzięki ujednoliconej budowie różne wersje gniazd można dowolnie zestawiać ze sobą niezależnie od ich szerokości i łączyć mostkami potencjał minus A2 (rys. 4). W przypadku wersji RIF-0 i RIF-1 można ponadto łączyć mostkami stronę zestyków. Mostki wtykowe, tak jak i materiały opisowe oraz wtyki pomiarowe, to standardowe akcesoria z systemu złączek szynowych systemu Clipline complete, które wielu użytkowników już stosuje i ma w magazynie (rys. 5). Zmniejsza to nakłady na projektowanie, zakupy i składowanie komponentów.

Rys. 3. Technika push in łączy szybko, pewnie i bez użycia narzędzi

Rys. 4. Mostek wtykowy do łączenia potencjału minus (A2)

Rys. 5. Standardowe akcesoria systemu złączek szynowych Clipline complete ułatwiają montaż, oprzewodowanie i opisywanie

Od wąskich przekaźników sprzęgających RIF-0 aż do odpowiedników małych styczników RIF-4 (440 VAC/ 16 A) - nowy system przekaźników Rifline complete spełnia istotne wymagania, które użytkownik stawia interfejsom przekaźnikowym przy projektowaniu, budowaniu i uruchamianiu swoich aplikacji.

Frank Herden
Rafał Sypniewski
Phoenix Contact sp. z o.o.

www.phoenixcontact.pl/rifline

Zobacz również