Efektywne tworzenie wizualizacji z nowym Premium HMI 4

| Technika

Premium HMI firmy ASEM to zaawansowane narzędzie do tworzenia aplikacji wizualizacyjnych - od najprostszych interfejsów użytkownika do rozbudowanych systemów monitoringu i wizualizacji. Środowisko Premium HMI łączy niezawodność, nowoczesność i wygodę obsługi paneli operatorskich z elastycznością systemów BMS/SCADA. Zaspokaja potrzeby użytkowników paneli operatorskich, a jednocześnie gwarantuje większą wydajność i otwartość typową dla platform PC. Jest to idealny produkt dla osób szukających rozwiązania konkurencyjnego pod względem kosztów do obecnych na rynku systemów BMS/SCADA.

Efektywne tworzenie wizualizacji z nowym Premium HMI 4

Premium HMI pozwala na swobodną wymianę danych pomiędzy urządzeniami automatyki dzięki obsłudze połączeń Ethernet i serwerów OPC, umożliwiających działanie aplikacji HMI w sieci LAN. Istnieje także możliwość łączenia aplikacji w sieć i udostępniania danych pomiędzy stacjami, gdzie każda stacja może być zarówno klientem, jak i serwerem dla innych urządzeń.

Premium HMI oferuje wiele narzędzi i funkcjonalności, które umożliwiają tworzenie projektów przy minimalnym nakładzie pracy programisty:

  • Projekty oparte na plikach XML. Wszystkie elementy, źródła i obiekty zdefiniowane w projekcie mogą być kopiowane do innych edytorów (Excel, edytory XML lub inne edytory).
  • To samo środowisko służy do projektowania aplikacji na wszystkie platformy systemowe i sprzętowe. Wydajny on-line debugger umożliwia analizy i symulacje projektów zdalnie i lokalnie. Projekty można modyfikować w trybie on-line.
  • Obsługa grafiki wektorowej.
  • Możliwość importowania zmiennych ze stacji PLC.
  • Bogate biblioteki symboli i obiektów.
  • Możliwość automatycznego wykonywania backupów projektu. Za każdym razem, gdy użytkownik zapisuje projekt, na dysku rejestrowana jest spakowana kopia zapasowa projektu. W przypadku awarii systemu użytkownik ma możliwość odtworzenia ostatnio zapisanej kopii projektu. Ostatnio zapisana kopia projektu może być otwarta także w celu porównania i analizy.

LICENCJONOWANIE

Premium HMI występuje w następujących wersjach licencji:

  • Premium HMI Studio 2011 - licencja development umożliwiająca projektowanie i edytowanie aplikacji.
  • licencje typu runtime - pozwalają na uruchomienie aplikacji. W trybie runtime użytkownik ma możliwość podglądania wartości zmiennych i korzystania z zaprogramowanych funkcji. Producent oferuje dwie wersje licencji runtime dla WIN CE (Basic i Advanced) oraz trzy dla WIN 32/64 (Basic, Pro i Advanced).
  • Premium HMI Mobile - licencje dla urządzeń mobilnych z systemami iOS i Android (dostępne bezpłatnie w Apple Store i Google Play; współpracują z aplikacjami runtime w wersjach Advanced).

NOWOŚCI W PREMIUM HMI 4

W najnowszej wersji środowiska - Premium HMI 4 - producent wprowadził szereg nowych funkcjonalności i udogodnień.

Nowy, wydajny silnik graficzny obsługuje technologię Microsoft® XAML (z grafiki wektorowej XAML można korzystać także w przypadku urządzeń z systemem WIN CE). Technologia ta umożliwia tworzenie rozbudowanych i atrakcyjnych graficznie interfejsów (oferuje m.in. 16 milionów kolorów, efekty przejrzystości i cieniowania). Premium HMI 4 obsługuje także nowe funkcje dotykowe ekranu (np. gest przesunięcia interpretowany jest jako zmiana strony).

Nowa biblioteka obiektów graficznych XAML zapewnia kompatybilność z dotychczas używanymi obiektami - istnieje możliwość prostej konwersji obiektów podstawowych na obiekty typu XAML, bez konieczności zmiany ich konfiguracji. Biblioteka gotowych wektorowych obiektów jest podzielona na kategorie, co umożliwia intuicyjny dostęp do jej komponentów. Obiekty można umieszczać w aplikacji za pomocą metody drag & drop (przeciągnij i upuść), system pozwala także na tworzenie własnych symboli i nowych kategorii.

Biblioteki plików graficznych i obiektów dynamicznych mogą być używane w projektach na wszystkie platformy sprzętowe.

Jeden projekt może pracować na różnych platformach bez jakichkolwiek modyfikacji, rozdzielczość aplikacji wizualizacyjnej jest automatycznie dopasowywana do wymiarów ekranu.

Technologia Power Templates pozwala na tworzenie obiektów graficznych z wykorzystaniem predefiniowanych funkcji, a także przypisanie do obiektów prostych animacji lub skryptów VBA.

Bezpieczeństwo
Premium HMI 4 kładzie jeszcze większy nacisk na bezpieczeństwo aplikacji. Oferuje system kontroli dostępu spełniający wymogi restrykcyjnej normy FDA 21 CFR Part 11. Dodatkową ochronę przed nieautoryzowanymi zmianami w projekcie zapewniają możliwość szyfrowania kodów źródłowych programu i projekty zabezpieczane hasłem. System oferuje również rozbudowany mechanizm zarządzania kontami i hasłami użytkowników. Można zdefiniować do 1024 poziomów uprawnień i 16 obszarów dostępu. Moduł Audit Trial weryfikuje operacje wykonywane w systemie i kontroluje próby dostępu.

System pozwala na zdefiniowanie nieograniczonej liczby języków, które można aktywować i zmieniać w dowolnym momencie (zarówno w trybie edycji, jak i runtime). Każdemu użytkownikowi można przypisać domyślny język, który jest aktywowany po zalogowaniu.

Otwarta komunikacja
Środowisko zapewnia swobodną wymianę danych pomiędzy urządzeniami automatyki, obsługuje standardy OPC, SQL oraz .NET. Komunikacja poprzez ODBC umożliwia łatwą integrację z systemami informatycznymi w przedsiębiorstwie, a obsługa ActiveX - prostą implementację zewnętrznych aplikacji w systemie.

W Premium HMI 4 do listy obsługiwanych protokołów komunikacyjnych dołączyły: Omron FINS Ethernet Driver, KEB DIN66109II dla komunikacji z urządzeniami KEB, CoDeSys Gateway dla platformy Windows CE, S7-MPI COMx - driver z funkcją Ethernet-MPI Gateway. Ponadto zaktualizowano driver dla Simatic S7-200.

Wśród obsługiwanych dotychczas protokołów warto wymienić: CODESYS, BACnet IP, CANopen, KNX/EIB, LonWorks, Modbus RTU Master/Slave, Saia S-Bus i wiele innych.

Rejestracja danych
W Premium HMI dane logowane są cyklicznie, po komendzie lub po zmianie wartości i archiwizowane w plikach tekstowych lub w bazie danych; możliwy jest eksport danych do plików CSV. System umożliwia logowanie zdarzeń różnego rodzaju (jak zmiana wartości zmiennych, działania użytkowników, stany i historia alarmów, logowanie użytkowników i inne). Do wizualizacji receptur i danych his torycznych służą dedykowane obiekty.

Alarmy
Funkcje obsługi alarmów w Premium HMI zgodne są z normą ISA S-18. Listy alarmów mogą być tworzone i w prosty sposób edytowane z wykorzystaniem istniejących szablonów. System obsługuje alarmy cyfrowe i analogowe, rozróżnia 4 typy alarmów: ON (włączony), OFF (wyłączony), ACK (potwierdzony), RST (zresetowany), a także umożliwia wysyłanie powiadomień o alarmach przez SMS lub e-mail do zdefiniowanych użytkowników lub grup użytkowników.

Najnowsza wersja środowiska Premium HMI jest w pełni kompatybilna z poprzednimi - starsze projekty można łatwo przekonwertować do nowej wersji aplikacji.

Sabur
www.sabur.com.pl

Efektywne tworzenie wizualizacji z nowym Premium HMI 4