Rozrusznik silnikowy z regulacją prędkości DE1 firmy Eaton

| Technika

Firma Eaton, wychodząc naprzeciw europejskim regulacjom dotyczącym efektywności energetycznej układów napędowych, wprowadza do oferty nową klasę urządzeń przeznaczonych do sterowania pracą silników elektrycznych.

Rozrusznik silnikowy z regulacją prędkości DE1 firmy Eaton

Rys. 1. Rozrusznik silnikowy z regulacją prędkości DE1

Dyrektywa ErP i wchodzące od kilku lat kolejne jej zapisy wymuszają sukcesywny wzrost efektywności energetycznej w układach napędowych. Powoduje to zwiększone zapotrzebowanie na technologie napędowe, gdzie silniki elektryczne mają regulację prędkości. Ten wzrost obserwowany jest także w przypadku funkcjonalnie prostych układów, gdzie do tej pory dominowały klasyczne układy rozruchowe, których funkcje sterowania ograniczone były do startu i zatrzymania silnika.

Dla tego obszaru zastosowań pojawiło się zapotrzebowanie na urządzenia, które z jednej strony będą proste w obsłudze i montażu, a z drugiej będą realizować sterowanie prędkością. Firma Eaton odpowiedziała na to zapotrzebowanie, tworząc nową klasę urządzeń nazwanych rozrusznikami silnikowymi z regulacją prędkości, czyli DE1 (rys. 1). Typoszereg DE1, przeznaczony dla indukcyjnych trójfazowych silników elektrycznych, obejmuje urządzenia dla napięć i mocy:

  • zasilanie 1 × 230 V 50/60 Hz do 2,2 kW,
  • zasilanie 3 × 400 V 50/60 Hz do 7,5 kW.

Rozrusznik silnikowy DE1 to nowa klasa urządzeń, które w jednym urządzeniu łączą cechy klasycznych rozruszników silnikowych oraz przemienników częstotliwości. Udostępniając użytkownikowi podstawową funkcję przemienników, a więc możliwość regulacji prędkości silnika elektrycznego, DE1 zachowuje prostotę obsługi i montażu, typową dla klasycznych rozruszników silnikowych.

Rozrusznik silnikowy z regulacją prędkości DE1 jest gotowy do uruchomienia od razu po wyjęciu z pudełka. Wystarczy podłączyć przewody zasilające i silnikowe oraz obwód sterowania, w którym może być tylko jeden przycisk sygnału startu, jeśli nie jest potrzebna zmiana kierunku obrotów. Parametryzacja DE1 nie jest konieczna, aby uruchomić urządzenie.

Rys. 2. Moduł do parametryzacji DXE-EXT-SET

Jeśli jednak użytkownik zdecyduje się dokonać modyfikacji nastaw, może do tego celu wykorzystać odpowiedni moduł (rys. 2). Za pomocą wkrętaka można w nim ustawić nastawę zabezpieczania przeciążeniowego silnika, funkcje wejść sterujących oraz czas startu i zatrzymania. Dla użytkowników oczekujących funkcjonalności typowej jak dla przemienników częstotliwości, DE1 udostępnia złącze RJ45, do którego można podłączyć znane z rodziny PowerXL akcesoria, takie jak: panel obsługi oraz moduł Bluetooth do parametryzacji z komputera PC.

Podobnie jak przy klasycznych rozrusznikach montowanych w szafie jeden obok drugiego, także DE1 można zamontować obok siebie bez konieczności wprowadzania dodatkowych odstępów. Montaż odbywa się na szynie albo na płycie montażowej. Szerokości 45 mm oraz 90 mm rozruszników DE1 zgodna jest z szerokością klasycznej aparatury łączeniowej (styczniki) i zabezpieczającej (wyłączniki silnikowe).

DE1 został skonstruowany w myśl zasady "bez zbędnych wyłączeń". Oznacza to, że urządzenie samoczynnie zapobiega zbędnym wyłączeniom, które mogą wystąpić przy pracy z silnikiem. Wszystko po to, aby zredukować możliwe przestoje oraz ograniczyć do minimum potrzebę interwencji obsługi. W tym celu DE1 realizuje, np.: automatyczny reset przy przeciążeniu, redukcję częstotliwości kluczowania przy dużym obciążeniu czy wysokiej temperaturze otoczenia oraz samoczynne wydłużenie czasu zatrzymania silnika w sytuacji, gdy domyślny czas jest zbyt krótki i silnik przechodzi do pracy prądnicowej. Dodatkowo w systemach wentylacyjnych sprawdzi się hamowanie DC, które zabezpieczy DE1 przed wyłączeniem wskutek zbyt dużego prądu przy rozruchu silnika obracającego się od przepływu powietrza.

Obok standardowych zastosowań z regulacją prędkości silnika, DE1 może być wykorzystany do urządzeń, w których bezpośrednie uruchomienie silnika i maszyny nie jest dopuszczalne z przyczyn mechanicznych lub z uwagi na duży prąd rozruchowy obciążający sieć zasilającą, a wymagany przy starcie wysoki moment rozruchowy uniemożliwia zastosowanie soft starterów.

Rys. 3. DE1 w sieci SmartWire-DT

Innym przykładem zastosowania DE1 mogą być maszyny o częstym rozruchu. W takich przypadkach dzięki zachowaniu wysokiego momentu oraz ograniczonemu prądowi obciążenie cieplne silnika będzie dużo mniejsze niż przy rozruchu za pomocą soft startera. Ponadto DE1 może być zastosowany do silników ze stałą prędkością obrotową, ale wymagających częstotliwości napięcia zasilania, które nie odpowiada częstotliwości sieci w miejscu zainstalowania.

Rozrusznik silnikowy DE1, przy zachowaniu całej swojej prostoty, otwarty jest również na integrację z nadrzędnymi systemami automatyki. Można wykonać to poprzez wbudowany protokół Modbus RTU lub zastosowanie opcjonalnej nakładki systemu SmartWire-DT (rys. 3). Dzięki temu wykorzystując DE1, można rozwiązywać bardziej złożone procesy w całych systemach napędowych.

Rozrusznik silnikowy z regulacją prędkości DE1 firmy EATON pozwala realizować układy napędowe spełniające wymagania przepisów odnośnie do efektywności energetycznej, którym przyświeca szeroko rozumiana ochrona środowiska. Wykorzystując DE1, użytkownicy dostają uniwersalne narzędzie o szerokim zastosowaniu a przy tym proste w obsłudze.

Eaton Electric
www.moeller.pl