VIPA - Green Solution. Oszczędne zarządzanie zużyciem energii elektrycznej

| Technika

Od 2013 roku istnieją wymogi ze strony Unii Europejskiej dotyczące oszczędnego zużycia energii elektrycznej. Świadoma gospodarka energetyczna jest ważna nie tylko dla ochrony środowiska naturalnego. Rosnące koszty energii elektrycznej są znaczną częścią wydatków i redukują tym samym zyski. Celem proponowanego przez VIPA rozwiązania Green Solution jest wygospodarowanie w zakładach produkcyjnych potencjalnych oszczędności w zużyciu energii elektrycznej, a tym samym redukcji kosztów i zwiększenia zysków.

VIPA - Green Solution. Oszczędne zarządzanie zużyciem energii elektrycznej

MODUŁ ZARZĄDZANIE ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ (ENMS)

W najmniejszej wersji system składa się z panelu operatorskiego, który zainstalowany jest bezpośrednio przy maszynie i służy do zbierania pomiarów, protokółowania i wizualizacji poboru energii elektrycznej.

Pomiar zużycia energii elektrycznej odbywa się przez rozproszone moduły I/O SLIO lub istniejące liczniki energii elektrycznej. Dane pomiarowe wyświetlane są na panelu operatorskim, na którym zainstalowana jest odpowiednia aplikacja i mogą być wysyłane do dalszych modułów Green Solution jak Load Management, moduł Plant Information System czy moduł ERP.

Zebrane na panelu dane będą również centralnie odebrane przez system bazy danych, W ten sposób można archiwizować dane w zależności od budowy własnej sieci informatycznej. Parametryzacja zainstalowanej na panelu aplikacji pozwala na realizowanie między innymi:

  • trendów,
  • wyliczania zużycia energii w ustawionym przedziale czasowym,
  • odczytu w każdej chwili aktualnej wartości pomiarowej,
  • wyeksportowania danych do bazy SQL.

ZARZĄDZANIE OBCIĄŻENIEM SIECI

Moduł Load Management pozwala na unikanie krótkich i dużych obciążeń (przepięć) oraz odłączanie/przyłączanie poszczególnych użytkowników od zasilania. Zainstalowany w sterowniku PLC program zarządzania w sposób inteligentny, w zależności od potrzeb funkcjonalności oraz funkcji czasowych z uwzględnieniem optymalizacji zużycia energii elektrycznej w przedsiębiorstwie, steruje każdym odbiornikiem, przyłączając lub odłączając go od zasilania.

Każda operacja przyłączania lub odłączania wykonywana jest z zachowaniem reguł optymalizacji i unikania krótkotrwałych przepięć w sieci.

MODUŁY PLANT INFORMATION SYSTEM (AIS) ORAZ ERP/SAP

Rys. 1. VIPA Green Solution w najbardziej rozbudowanej wersji

Dostarczają informacji kontrolnych potrzebnych do zachowania ciągłości produkcji jak również umożliwiają analizę danych, optymalizację i zwiększenie wydajności.

Modułowa budowa Green Solution pozwala na zachowanie elastyczności, a tym samym umożliwia rozbudowę systemu w dowolnym momencie eksploatacji.

Wdrażanie Green Solution zawsze może przebiegać poprzez realizację projektu pilotażowego.

REFERENCJE

W jednym z polskich, dużych zakładów produkcyjnych branży motoryzacyjnej zastosowano system Green Solution w wersji komputera przemysłowego z bazą danych SQL. W projekcie pilotażowym podłączono cztery liczniki energii elektrycznej ze złączem Ethernet.

Zbierane dane pozwoliły na ocenę kosztów energii elektrycznej dla poszczególnych zmian oraz wydziałów. Analiza wykresów zużycia energii pozwoliła na optymalizację i pomogła w podjęciu odpowiednich kroków celem zmniejszenia kosztów. Ponadto system pozwala na systematyczny monitoring i ciągłą kontrolę kosztów. Po zamknięciu projektu pilotażowego system zostanie rozszerzony o istniejące już 10 liczników energii z wyjściami impulsowymi oraz 6 liczników zużycia wody i gazu również z wyjściami impulsowymi.

PODSUMOWANIE

Proponowane przez VIPA rozwiązanie Green Solution opiera się w swojej konfiguracji na sprawdzonych sterownikach PLC VIPA 300S wykonanych w technologii SPEED7 oraz systemie rozproszonym I/O SLIO. Głównym elementem całości rozwiązania jest panel operatorski lub PC w wersji przemysłowej, który umożliwia połączenie i komunikację do bazy danych SQL do nadrzędnych systemów zarządzania ERP oraz umożliwia podgląd i obsługę przez zintegrowany webserwer. Oczywiście, realizacja takich celów jak oszczędne zużycie energii jest niemożliwa bez energooszczędnych napędów elektrycznych o wysokiej sprawności (95%) firmy Yaskawa.

VIPA
www.vipa.com