Zdalne we/wy serii E-Line do instalacji HVAC

| Technika

Seria E-Line to całkowicie nowa koncepcja urządzeń do automatyki w ofercie firmy Saia Burgess Controls. Są to urządzenia przeznaczone do sterowania strefowego i automatyki budynkowej, opracowane z myślą o przyspieszeniu i ułatwieniu prac inżynierskich oraz zabudowie w standardowych szafkach instalacyjnych. E-Line uzupełniają ofertę sterowników Saia PCD, wypełniając funkcjonalną lukę między modułami serii PCD7. Lxxx, przeznaczonymi do automatyki budynkowej, a najbardziej zaawansowanymi, przemysłowymi sterownikami PLC rodziny PCD3. Mxxxx.

Zdalne we/wy serii E-Line do instalacji HVAC

W skład rodziny E-Line wchodzą moduły zdalnych we/wy RIO, radiomodem oraz programowalne moduły we/wy zdalnych (dostępne wkrótce). Wszystkie urządzenia mają nowoczesną, kompaktową obudowę zaprojektowaną tak, by spełniać wymagania najbardziej ograniczonych przestrzeni. E-Line to sprawdzona, przemysłowa technologia sterowania, która została wyposażona we wszystkie rodzaje funkcjonalności niezbędne do sterowania aplikacjami HVAC.

Moduły RIO serii E-Line są przeznaczone do instalacji HVAC i opracowane z myślą o zabudowie w standardowych szafkach instalacyjnych. Odpowiednio dobrane zestawy we/wy redukują liczbę modułów koniecznych do użycia w poszczególnych instalacjach.

LOKALNE I ZDALNE WYMUSZANIE STANÓW

Fot. 1. Moduł E-Line RIO PCD1. G5000-A20

Lokalne zadawanie wartości (niezależnie od pracy jednostki nadrzędnej) umożliwiają zadajniki umieszczone na płycie czołowej każdego z modułów. Ręczne wysterowanie wyjść może być także realizowane zdalnie (np. z pomocą panelu operatorskiego) za pośrednictwem specjalnie przygotowanych szablonów webowych.

Do wizualizacji można także połączyć się z dowolnego komputera PC z dostępem do Internetu, za pośrednictwem aplikacji webowej jednostki nadrzędnej (sterownika lub panelu programowalnego). W przypadku utraty komunikacji ze stacją master wartości wyjść ustawiane są zgodnie z konfiguracją ręczną.

Konfiguracja modułów wykonywana jest w środowisku PG5 (bloki funkcyjne E-Suite i szablony webowe). Dodatkową zaletą jest fakt, że komunikacja w sieci S-Bus za pośrednictwem F-boxów jest do 4 razy szybsza w porównaniu z innymi urządzeniami serii Saia PCD.

Wszystkie moduły serii E-Line są wyposażone w interfejsy: RS-485 z protokołem S-Bus, USB i NFC. Są galwanicznie izolowane między zasilaniem, magistralą i we/wy, a o statusie ich pracy informują diody umieszczone na froncie urządzeń. Obudowa komponentów serii E-Line jest przystosowana do montażu na szynie DIN 35 mm i instalacji w standardowych szafkach, a kompaktowe gabaryty umożliwiają zastosowanie modułów nawet w najbardziej ograniczonych przestrzeniach. Urządzenia są łatwe do okablowania dzięki zastosowaniu nowoczesnych zacisków. Każde wejście i wyjście ma wyświetlacz stanu, co ułatwia zarówno uruchomienie instalacji, jak i jej serwis.

Moduły we/wy zdalnych E-Line:

  • PCD1. G5000-A20: 16 wejść cyfrowych, 8 wyjść przekaźnikowych (NO), 8 wejść analogowych i 4 wyjścia analogowe,
  • PCD1. G5010-A20 - 12 wejść cyfrowych, 4 wyjścia przekaźnikowe (NO), 12 wejść analogowych i 8 wyjść analogowych,
  • PCD1. G5020-A20 - 8 wejść cyfrowych, 4 wyjścia przekaźnikowe (NO), 16 wejść analogowych i 4 wyjścia analogowe,
  • PCD1. B1000-A20 - 4 wejścia cyfrowe i 10 wyjść przekaźnikowych,
  • PCD1. B1010-A20 - 24 wejścia cyfrowe i 10 wyjść przekaźnikowych,
  • PCD1. B1020-A20 - 16 wejść cyfrowych i 4 wyjścia przekaźnikowe.

E-SUITE - BIBLIOTEKA BLOKÓW FUNKCYJNYCH

Fot. 2. Radiomodem PCD7.T4850-RF

Moduły serii E-Line są programowane za pomocą pakietu PG5 Controls Suite, który umożliwia ich intuicyjną konfigurację, projektowanie i dokonywanie zmian w aplikacji.

Nowa, specjalnie przygotowana na potrzeby instalacji elektrycznych i HVAC biblioteka bloków funkcyjnych F-box E-Suite, a także biblioteki EnOcean, Dali, HVAC i inne znacznie przyspieszają i ułatwiają projektowanie aplikacji. Dzięki gotowym obiektom prace inżynierskie są łatwiejsze, wydajniejsze i mniej podatne na błędy.

E-CONTROLLER

E-Controller to znany już na rynku sterownik PLC z wbudowanymi 18 we/wy i aplikacją do zarządzania zużyciem mediów, który jest wyposażony w kompaktową obudowę przystosowaną do współpracy z serią E-Line. E-Controller jest rekomendowany jako stacja master i interfejs Ethernet dla serii E-Line.

Wszystkie urządzenia nowej serii współpracują także z pozostałymi platformami Saia PCD.

RADIOWA TRANSMISJA DANYCH

Fot. 3. Obudowa modułów E-Line pozwala na montaż w standardowych szafkach instalacyjnych

Radiomodemy PCD7.T4850-RF, także wykonane w obudowie E-Line, służą do bezprzewodowej transmisji danych w nielicencjonowanym paśmie częstotliwości 868 MHz. Pozwalają na komunikację z urządzeniami zdalnymi wyposażonymi w dowolny protokół oparty na standardzie RS-485, w którym długość ramki nie przekracza 500 bajtów. Urządzenia mają wbudowaną antenę wewnętrzną, która umożliwia transmisję w nieuciążliwym środowisku (do 2000 m). Z pomocą anteny zewnętrznej radiomodemy osiągają zasięg 4000 m.

Zastosowanie radiomodemu stanowi alternatywę dla komunikacji kablowej tam, gdzie położenie okablowania jest trudne lub niemożliwe, np. w obiektach zabytkowych. Dotychczasowe referencje PCD7.T4850-RF potwierdzają również przydatność urządzeń w transmisji danych pomiarowych dotyczących zużycia energii elektrycznej, ciepła i innych mediów, a także w komunikacji między sterownikami w aplikacjach infrastrukturalnych.

PCD7.T4850-RF są bardzo proste w obsłudze, a ich konfiguracja ogranicza się do ustawienia dwóch parametrów: szybkości transmisji radiowej (RF Baudrate) i numeru kanału radiowego (RF Channel). Parametry te modyfikowane są za pomocą przełączników, które znajdują się na płycie czołowej urządzenia. Urządzenia pracują w trybie anteny wewnętrznej (którą mają wbudowaną), ale możliwe jest również użycie anteny zewnętrznej (PCD7.K840), podłączanej do gniazda micro-USB za pomocą łączówki dostępnej w ofercie producenta.

Sabur
www.sabur.com.pl