Zapomnij o linkach uziemiających! Szafy sterownicze firmy Rittal

| Technika

Zachowanie bezpieczeństwa jest w przypadku elektrycznych instalacji rozdzielczych priorytetem. Aby uniknąć szkód materialnych i osobowych, konieczne jest spełnienie wielu przepisów i zgodność z normami. Do tych ostatnich zalicza się także wymogi dotyczące wyrównywania potencjałów między wszystkimi metalowymi częściami metalowych szaf i obudów. System szaf szeregowych Rittal TS8 zapewnia możliwość zwiększenia bezpieczeństwa poprzez automatyczne wyrównanie potencjałów, bez uziemiania wszystkich płaskich części.

Zapomnij o linkach uziemiających! Szafy sterownicze firmy Rittal

Ze względów bezpieczeństwa uziemienie metalowych części w urządzeniach elektrycznych jest wymagane praktycznie wszędzie. Dotyczy to wszystkich urządzeń i instalacji elektrycznych - od prostej lampy po główną rozdzielnię niskiego napięcia. Powód jest zrozumiały: w przypadku usterki - gdyby np. część obudowy była pod napięciem - pojawiłoby się istotne zagrożenie dla ludzi. Właśnie przed takim niebezpieczeństwem powinna chronić obudowa. W rozdzielniach niskiego napięcia należy więc przewidzieć uziemienie, do którego muszą być podłączone wszystkie metalowe części ramy i obudowy.

MONTAŻ LINEK UZIEMIAJĄCYCH

Do wykonania takiego wyrównania potencjałów, w którym wszystkie metalowe części są połączone z uziemieniem, z reguły używa się miedzianych linek uziemiających. Są one elastyczne i dzięki temu mogą skutecznie łączyć także ruchome części - na przykład drzwi. W szafie sterowniczej linki te muszą często łączyć także ramę ze ścianami bocznymi, dachem szafy lub innymi częściami płaskimi.

Fot. 1. Bezpieczeństwo jest priorytetem w elektrycznych instalacjach rozdzielczych - zalicza się tu także wyrównanie potencjałów między wszystkimi metalowymi częściami obudowy

Fot. 2. Uchwyt tylnej ścianki w profilu pionowym ma ząbkowany element kontaktowy - podczas przykręcania ścianki do profilu tworzy się połączenie elektryczne

Gdy wszystkie linki są prawidłowo zainstalowane, ma miejsce wyrównanie potencjałów, a tym samym wszystkie części szafy sterowniczej są uziemione. Ponieważ pracownicy warsztatu muszą podczas montażu ręcznie instalować linki uziemiające, istnieje tutaj potencjalne źródło błędu. Zapomniana linka uziemiająca wprawdzie nie wpłynie na działanie nowej rozdzielni, lecz może spowodować niebezpieczeństwo dla ludzi.

Zalety w skrócie

Automatyczne wyrównanie potencjałów w systemie szaf szeregowych Rittal TS8 to następujące zalety:

  • ułatwienie montażu i demontażu wszystkich płaskich części,
  • zbędny montaż nawet siedmiu linek uziemiających,
  • większe bezpieczeństwo użytkowników.

WYRÓWNANIE POTENCJAŁÓW TAKŻE BEZ LINKI UZIEMIAJĄCEJ

Aby zlikwidować to źródło zagrożenia, Rittal opracował w systemie szaf szeregowych TS 8 lepsze rozwiązanie: ściany boczne, dach szafy sterowniczej, ściana tylna, a także płyty podłogi podczas montażu automatycznie łączą się przewodzącą ramą. W ten sposób następuje wyrównanie potencjałów bez konieczności dodatkowego łączenia części linkami uziemiającymi.

Fot. 3. Części zaciskowe do płyt podłogi przeciskają się przez wierzchnią powłokę lakierowanej blachy i tworzą przewodzące połączenie z płytami podłogi

Fot. 4. Uchwyt transportowy ma gumowy element z osadzoną podkładką ząbkowaną; podczas skręcania tworzy się przewodzące połączenie między płytą dachową a profilem ramowym

W rozwiązaniu wykorzystano specjalne ząbkowania podkładki, które podczas montażu przebijają się przez nieprzewodzącą prąd powłokę części i tworzą pewny styk. W ten sposób wszystkie części płaskie są połączone elektrycznie z ramą i linki uziemiające stają się zbędne. Wówczas tylko drzwi szafy sterowniczej wymagają jeszcze założenia linki uziemiającej. Rezystancja przejściowa między częściami płaskimi a ramą szafy sterowniczej jest mniejsza niż 0,1 W - wartość wymagana przez normę PN-EN 62208.

O firmie Rittal

Firma Rittal z siedzibą w Herborn w Hesji to wiodący światowy dostawca systemowy szaf sterowniczych, systemów rozdziału prądu, klimatyzacji, infrastruktury IT oraz oprogramowania. Rozwiązania systemowe Rittal stosowane są w niemal wszystkich branżach, głównie w przemyśle motoryzacyjnym, energetyce, budownictwie maszyn i urządzeń oraz w branży informatyczno-komunikacyjnej (ICT).

Do szerokiego spektrum zastosowań należą rozwiązania infrastruktury dla modułowych i energooszczędnych centrów przetwarzania danych, od innowacyjnych koncepcji bezpieczeństwa, aż po fizyczne zabezpieczanie danych i systemów. Wiodący dostawcy oprogramowania, firmy Eplan i Cideon, uzupełniają łańcuch wartości o interdyscyplinarne rozwiązania inżynieryjne, a Kiesling Maschinentechnik - o rozwiązania automatyzacji budowy rozdzielni.

UPROSZCZONY MONTAŻ I WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO

Automatyczne wyrównanie potencjałów jest ułatwieniem podczas montażu - nie ma potrzeby czasochłonnego instalowania nawet siedmiu linek uziemiających na szafę sterowniczą. Poza zyskiem na czasie i ułatwieniem pracy, łatwiejszy jest też demontaż i ponowny montaż części płaskich, ponieważ nie trzeba za każdym razem odłączać i mocować linek uziemienia. Jednak istotną korzyść stanowi większe bezpieczeństwo automatycznego wyrównania potencjałów. Błędy i spowodowane nimi zagrożenia dla ludzi przez zapomniane linki uziemiające należą w standardowej szafie sterowniczej TS8 do przeszłości.

Rittal Sp. z o.o..
www.rittal.pl