Czwarta generacja zasilaczy Quint Power firmy Phoenix Contact

| Technika

Każda maszyna jest na swój sposób wyjątkowa, ale większość z nich ma jedną wspólną cechę: nie mogą działać bez energii elektrycznej. Dlatego właśnie zasilacze 24 V montowane w szafach sterowniczych odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu prawidłowego działania instalacji. Czwarta generacja zasilaczy Quint Power firmy Phoenix Contact może być łatwo dostosowana i skonfigurowana do istniejących warunków, aby zapewnić niezawodne zasilanie każdego systemu i każdej maszyny.

Czwarta generacja zasilaczy Quint Power firmy Phoenix Contact

Fot. 1. Technologia SFB zapewnia selektywne wyzwolenie standardowych wyłączników nadmiarowo-prądowych, podczas gdy pozostałe podłączone równolegle odbiorniki kontynuują pracę

Nowe zasilacze Quint4 mają zintegrowany interfejs NFC umożliwiający ich parametryzację za pomocą urządzeń mobilnych lub komputera. Dzięki temu rozwiązaniu można dokładnie dostosować wartości progowe komunikatów sygnalizacyjnych i charakterystykę wyjściową zasilacza do potrzeb instalacji. Możliwe jest indywidualne skonfigurowanie ponad 40 parametrów.

Kolejną zaletą jest możliwość skopiowania ustawień. Po wykonaniu parametryzacji zasilacza ustawienia mogą być w łatwy sposób przeniesione na inne urządzenia za pomocą specjalnej aplikacji lub oprogramowania. Ponadto przyciski regulujące napięcie wyjściowe można zablokować a konfigurację zabezpieczyć hasłem, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.

TECHNOLOGIA SFB - SELEKTYWNE WYZWALANIE WYŁĄCZNIKÓW INSTALACYJNYCH

Ważnym atutem 4. generacji zasilaczy Quint jest ich rezerwa mocy. W przypadku wystąpienia zwarcia po stronie wtórnej zasilacza technologia SFB dostarczy 6-krotność prądu znamionowego przez 15 ms, co pozwoli na selektywne i magnetyczne wyzwolenie wyłącznika nadmiarowo-prądowego w uszkodzonym obwodzie, podczas gdy reszta podłączonych równolegle do zasilacza odbiorów będzie pracowała dalej bez żadnej przerwy w zasilaniu.

Zapewnia to niezawodną i tanią ochronę 24 V obwodów DC. W zależności od indywidualnych potrzeb technologia SFB może zostać wyłączona.

ŁATWA ROZBUDOWA SYSTEMU

Fot. 2. Nowe zasilacze są dostępne w wersjach jedno- i trójfazowych z prądem znamionowym 5, 10 i 20 A

Większość instalacji może być w pewnym momencie rozbudowana. Jednak czasami zdarza się, że całkowity, wymagany pobór prądu nie jest poprawnie uwzględniony, co może prowadzić do przestoju instalacji.

Przy rozbudowie instalacji można wykorzystać statyczną rezerwę mocy zasilacza Quint4, która zapewni w sposób ciągły aż do 125% prądu znamionowego. Informacja o takiej pracy może zostać wysłana przez wyjście sygnalizacyjne, dzięki czemu użytkownik ma świadomość, że system pracuje pod dużym obciążeniem, zapewniając jednocześnie wystarczająco dużo czasu na podjęcie odpowiednich środków. W rezultacie rozbudowa instalacji może być w dowolnym czasie bezpiecznie wykonana.

Drugim czynnikiem, który może prowadzić do spadku napięcia wyjściowego a w konsekwencji do przestojów, jest załączanie odbiorników o wysokim prądzie rozruchowym lub gdy jednocześnie uruchamia się kilka odbiorników 24 V. Dzięki dynamicznej rezerwie mocy Quint4 jest w stanie dostarczyć do 200% prądu znamionowego w pięć sekund. Dlatego zamiast np. zasilacza 20 A wystarczy nam zasilacz 10 A.

FUNKCJA MONITOROWANIA PREWENCYJNEGO

Zaawansowana funkcja prewencyjnego monitorowania zapewnia szybkie wykrycie krytycznych sytuacji. Sygnalizacja realizowana jest poprzez diody LED na przednim panelu i wyjścia sygnalizacyjne.

Na przykład, po zidentyfikowaniu silnika z problemem mechanicznym, może on być naprawiony, zanim inne odbiorniki doświadczą spadku napięcia. W przypadku pracy w trybie statycznej rezerwy mocy zasilacz dostarcza więcej prądu niż określona wartość prądu znamionowego. Podczas takiej pracy zasilacz i podłączone do niego odbiorniki będą pracować normalnie, a napięcie wyjściowe utrzymywać się będzie na poziomie 24 VDC.

Natomiast gdy podczas pracy w trybie statycznej rezerwy mocy obciążenie wzrośnie jeszcze bardziej i przekroczy poziom, który jest zbyt wysoki nawet dla dynamicznej rezerwy mocy, napięcie wyjściowe spadnie. Dlatego dzięki ciągłemu monitorowaniu napięcia i prądu wyjściowego można podjąć odpowiednie działania jeszcze przed wystąpieniem awarii.

WYSOKA ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIA MECHANICZNE I ELEKTRYCZNE

Fot. 3. Diodowy wykres słupkowy stale wskazuje aktualny poziom mocy wyjściowej

Nawet najmniejsze wahania napięcia sieciowego mogą spowodować awarię całej instalacji. Nowy zasilacz Quint Power skutecznie zapobiega takim sytuacjom. Nawet wtedy, gdy po stronie wejścia wystąpi zapad napięcia trwający do 20 milisekund to moc wyjściowa będzie utrzymywana na stałym poziomie a wszystkie podłączone odbiorniki będą dalej pracować.

Ponadto, zintegrowany iskiernik gazowy może zbocznikować prąd przed chronionym urządzeniem w zakresie od kilku tysięcy amperów, co zapewnia niezawodną ochronę przed przepięciami. Wszystkie zasilacze Quint Power mogą pracować w zakresie temperatur od -25 do 70°C.

A rozruch może być przeprowadzony w temperaturze -40°C. Quint4 są również wysoce odporne na wstrząsy i wibracje, co jest kluczowym wymogiem do zastosowań np. w instalacjach okrętowych. Urządzenia są odporne na wstrząsy do 30 g, i wibracje do 2,3 g.

Parametryzacja poprzez NFC

NFC to interfejs transmisji przeznaczony do bezprzewodowej wymiany danych (komunikacja bliskiego zasięgu). Jego zasięg wynosi do kilku centymetrów, a prędkość transmisji danych do 424 kb/s. Quint4 obsługuje ten rodzaj komunikacji, umożliwiając operatorom szybkie i łatwe dostosowanie parametrów takich jak charakterystyki wyjściowe i progi sygnalizacyjne.

Przyciski na panelu przednim służące do regulacji napięcia można zablokować za pomocą oprogramowania, aby zapobiec przypadkowej regulacji i ingerencji. Ponadto konfiguracja może być łatwo przeniesiona na inne urządzenia.

Technologia NFC zapewnia separację elektryczną, co znacznie zmniejsza ilość usterek spowodowanych przez wyładowania elektrostatyczne (ESD). Parametryzacja może być wykonywana, nawet gdy urządzenie pozostaje w oryginalnym opakowaniu, co znacząco upraszcza logistykę.

EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW

Urządzenia charakteryzują się dużą wartością współczynnika MTBF (średni czas między awariami) - wynosi on ponad milion godzin. W połączeniu z aktywną funkcją monitorowania poprzez diody DC-OK i wyjściami sygnalizacyjnymi gwarantuje niezawodne zasilanie dla wszystkich podłączonych odbiorników.

Zasilacze mają sprawność wynoszącą do 94%. Dodatkowo poprzez zintegrowane wejście można wyłączać podłączone odbiorniki, oszczędzając w ten sposób energię i obniżając koszty.

Zasilacze Quint4 można zamówić skonfigurowane wg swoich wymagań. Wymaganą konfigurację można stworzyć na stronie www.phoenixcontact.pl, po jej zapisaniu wygenerowany zostanie numer zamówieniowy, którego można użyć w dowolnym momencie, aby zamówić zasilacz.

Stefan Grimm
Rafał Sypniewski
Phoenix Contact sp. z o.o.

www.phoenixcontact.pl

Zobacz również