Czujniki - narządy zmysłów maszyn

| Technika

Czujniki są to elementy układu automatyki, których zadaniem jest wykrywanie i rejestrowanie sygnałów z otoczenia ważnych z punktu widzenia algorytmu sterowania. W chwili obecnej są one niezbędne do pracy większości maszyn i linii technologicznych.

Czujniki - narządy zmysłów maszyn

Wśród naszych klientów najbardziej popularnym typem są czujniki zbliżeniowe. Stosowane są one wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba bezdotykowej detekcji obiektów. Czujniki podłączone do liczników, sterowników lub układów przekaźnikowych mogą zliczać elementy, obroty, lub kontrolować pozycję ruchomych części.

Indukcyjne czujniki zbliżeniowe stosowane są w sytuacjach, gdy zachodzi potrzeba bezdotykowej detekcji obiektów metalowych. Zasada działania oparta jest na interakcji związanej z wejściem obiektu kontrolowanego w zmienne pole elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości, jakie generuje czujnik.

Wykrywanie metalu przez czujnik zbliżeniowy następuje w jego strefie działania, która różni się zależnie od typu czujnika i może wynosić od kilku do kilkudziesięciu milimetrów. W katalogach strefa działania podana jest dla stali. W przypadku innych metali należy uwzględnić współczynnik korygujący - strefa działania ulega skróceniu.

Pojemnościowe czujniki zbliżeniowe swoją budową przypominają wyżej wymienione czujniki indukcyjne i różnią się jedynie zasadą działania. Umownie możemy powiedzieć, że polega ona na pomiarze pojemności - czujnik stanowi jedną okładzinę, drugą okładzinę stanowi obiekt, który zbliża się do czoła czujnika.

Dzięki temu czujnik może wykrywać również obiekty niemetalowe: tworzywa sztuczne, szkło, drewno, papier, materiały organiczne i wiele innych. Należy pamiętać, że zależnie od rodzaju wykrywanego materiału zasięg widzenia czujnika może ulec skróceniu. Dodatkową zaletą zbliżeniowych czujników pojemnościowych jest ich duża odporność na zakłócenia elektromagnetyczne, w porównaniu do czujników indukcyjnych.

Zasada działania czujników fotoelektrycznych polega na wysłaniu i odbiorze zmodulowanej wiązki światła. Może być to światło widzialne, podczerwone lub laserowe. Elementy znajdujące się na torze światła przerywają wiązkę, wyzwalając wyjście sterujące. Najczęściej spotykamy się z czujnikami: odbiciowymi, refleksyjnymi, barierami oraz szczelinowymi.

Niewątpliwą zaletą czujników optycznych jest ich duża strefa działania, która może sięgać nawet kilkudziesięciu metrów. Właściwość ta wykorzystywana jest najczęściej przy realizacji funkcji bariery, np. przy wygradzaniu obszaru dostępu za pomocą kurtyny świetlnej. Należy pamiętać, że działanie tych czujników może być utrudnione w środowisku o dużym zapyleniu - pył może osiadać na nadajniku lub odbiorniku i w konsekwencji przerywać wiązkę promieni, co może fałszować pracę czujnika.

Oferta sklepu EBMiA.pl obejmuje bardzo szeroką gamę czujników. Czujniki te z powodzeniem wykorzystywane są w maszynach o zróżnicowanej charakterystyce produkcyjnej. Bezproblemowo zakupicie Państwo czujniki najlepszych, światowych producentów, których produkty charakteryzuje precyzja działania oraz niezawodność. Dodatkowo w ofercie posiadamy akcesoria w postaci uchwytów wchodzących w skład systemu mocowania czujników oraz gotowych przewodów połączeniowych dla czujników.

Akcesoria CNC