Bezpieczny autonomiczny transport z robotami mobilnymi MOBOT

| Technika

Autonomiczne roboty mobilne, takie jak MOBOT AGV, produkowane przez firmę WObit, to rozwiązanie, które umożliwia stworzenie bezpieczniejszych i wydajniejszych miejsc pracy. W artykule przyjrzyjmy się różnym aspektom bezpieczeństwa związanym z zastosowaniem tych urządzeń.

Bezpieczny autonomiczny transport z robotami mobilnymi MOBOT

O ROBOTACH MOBILNYCH MOBOT AGV

WObit oferuje całą rodzinę robotów MOBOT AGV, na które składa się obecnie osiem modeli o udźwigu od 100 do 1800 kg. Stosowane są przede wszystkim w obszarze logistyki wewnątrzzakładowej pomiędzy gniazdami/liniami produkcyjnymi lub w transporcie magazyn-produkcja- magazyn.

Do najczęściej wykonywanych zadań należy automatyczny transport półproduktów na różnych etapach wytwarzania, począwszy od wstępnej obróbki, przez montaż, testowanie aż po odbiór wyrobu gotowego.

Samojezdne roboty mobilne MOBOT AGV stanowią rozwiązanie, które jest elastyczne, łatwo je dostosować do różnego rodzaju ładunków i zmieniających się tras przejazdów, nie wymagają też wprowadzania kosztownych zmian w przestrzeniach, w których mają funkcjonować. Do ich wdrożenia wystarczająca jest równa posadzka. System robotów jest też skalowalny, oznacza to, że można go łatwo rozbudowywać o kolejne urządzenia.

 
Fot. 1 Rodzina robotów mobilnych MOBOT AGV

SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

Na wstępie warto podkreślić, że aspekt bezpieczeństwa powinien być uwzględniany już na etapie projektowania urządzeń. Dla producentów drogowskazem są normy, szczegółowo opisujące, jakie wymogi musi spełnić dana maszyna. Prócz zgodności z normami producenci powinni także zadbać, aby układ bezpieczeństwa nie utrudniał pracy operatorów, gdyż w takiej sytuacji będą oni chcieli oszukiwać system, co oczywiście negatywnie wpłynie na ich bezpieczeństwo. Trzecią kwestią, którą należy mieć na względzie, jest intuicyjność obsługi i znajomość procedur postępowania przez użytkowników. Warto pamiętać, że żaden system bezpieczeństwa nie zastąpi zdrowego rozsądku, dlatego przy wdrażaniu jakiejkolwiek maszyny, ważne jest odpowiednie przeszkolenie i przygotowanie do obsługi jej operatorów.

W przypadku robotów mobilnych, które samodzielnie przemieszczają się w przestrzeni, wykorzystując tzw. free navigation bazującą na naturalnych obiektach występujących w otoczeniu, wymagania dotyczące bezpieczeństwa są szczególnie wysokie. Dlatego na układ bezpieczeństwa MOBOT AGV, które są urządzeniami typu AMR (Autonomous Mobile Robot), składa się zaawansowany system obejmujący czujniki, sterowniki bezpieczeństwa i przyciski zatrzymania awaryjnego. Działa on nadrzędnie w stosunku do układu sterowania maszyny, przekazuje też informacje o swoim statusie do układu sterowania.

 
Fot. 2 Nowy robot mobilny MOBOT TRANSPORTER

Roboty mobilne MOBOT AGV wyposażone są w laserowe skanery przestrzeni z funkcją bezpieczeństwa oraz inne czujniki. Podczas jazdy AGV na bieżąco skanuje otoczenie, śledząc wszystkie zdarzenia w czasie rzeczywistym. W skanerze zaprogramowane są strefy ostrzegawcze i bezpieczeństwa, dlatego robot może odpowiednio reagować, zwalniając lub całkowicie się zatrzymując bądź omijając przeszkodę w przypadku odpowiedniej ilości miejsca na trasie. Strefy bezpieczeństwa są automatycznie regulowane w zależności od prędkości przemieszczania się. To oznacza, że jeśli robot porusza się szybciej, strefa bezpieczeństwa będzie automatycznie dłuższa, tak aby wydłużyć drogę hamowania. Zapobiega to ewentualnym kolizjom i zapewnia bezpieczną pracę w obszarach, w którym pracują ludzie oraz inne maszyny.

Dodatkowo roboty AGV informują również o swojej obecności i wykonywanych manewrach za pomocą sygnałów świetlnych i dźwiękowych. MOBOT-y odtwarzają dźwiękowe sygnały ostrzegawcze i alarmowe, komunikaty głosowe, a także melodie wybrane przez użytkowników, tak aby być lepiej zauważalne. Roboty są odpowiednio oznakowane, mają również charakterystyczną, widoczną z daleka, pomarańczową barwę.

Ze względu na zaprogramowane działanie, roboty mobilne pracują przewidywalnie, przez co są o wiele bezpieczniejsze od człowieka czy sterowanych przez niego maszyn, takich jak wózki widłowe. Potwierdzają to badania publikowane przez CIOP, które stwierdzają, że większość (ponad 90% w całej gospodarce i ponad 50% w branży przetwórczej) wypadków podczas pracy spowodowanych jest nieprawidłowym zachowaniem pracowników. Dotyczy to również operatorów wózków jezdniowych. Wśród przyczyn wyróżnia się lekceważenie zagrożenia i poleceń służbowych, niedostateczną koncentrację na wykonywanej czynności, pośpiech, zwłaszcza podczas wykonywania powtarzalnych zadań w przestrzeni produkcyjnej i magazynowej. Tymczasem roboty nigdy nie tracą koncentracji, nie męczą się, co najwyżej potrzebują doładowania akumulatorów. Mają zawsze tę samą powtarzalność i reakcję. Roboty nigdy się nie spieszą, one wykonują zadania w zaprogramowanym czasie, dlatego łatwiej jest planować wykorzystanie zasobów i optymalizować procesy.

 
Fot. 3 Robot mobilny MOBOT AGV FlatRunner HT automatyzuje transport wewnętrzny w NucAir Technologies

Zalety te potwierdzają firmy, w których zostały już wdrożone roboty MOBOT AGV. Firma Toyota Motor Manufacturing Poland docenia takie cechy jak łatwość obsługi, funkcje bezpieczeństwa oraz elastyczność w zakresie możliwości wykorzystania i adaptacji urządzenia. Wykorzystanie robota mobilnego MOBOT AGV FlatRunner MW Light pozwoliło na zwiększenie produkcji przy jednoczesnym zachowaniu wysokich wymogów bezpieczeństwa.

W firmie NucAir Technologies aspekt bezpieczeństwa był jedną z głównych motywacji do wdrożenia robotów AGV. Celem było zastąpienie wózków widłowych, których operatorzy często uszkadzali duże i ciężkie kanały wentylacyjne oraz kosztownych i trudnych w rekonfiguracji rolotoków. Zastosowanie robotów MOBOT AGV podniosło poziom bezpieczeństwa, zapewniło również pełną elastyczność transportu. W rezultacie podczas pilotażowego wdrożenia firma mogła nawet dziesięciokrotnie zwiększyć wydajność produkcji w porównaniu do konwencjonalnego transportu z użyciem wózków widłowych.

ZASTOSOWANIA W PRZESTRZENIACH NIEBEZPIECZNYCH DLA CZŁOWIEKA

Dużą zaletą autonomicznych robotów transportowych z punktu widzenia bezpieczeństwa jest ich możliwość współpracy z innymi maszynami i robotami przemysłowymi. Przykładem jest aplikacja zrealizowana przez firmę WObit, w której został wdrożony MOBOT AGV, współpracujący z robotem paletyzującym detale o masie powyżej 100 kg. W trakcie procesu robot mobilny wjeżdża do celi paletyzatora i autonomicznie odbiera detale, przewożąc bardzo ciężkie palety o dużych gabarytach. W tej aplikacji została wykorzystana funkcja mutingu, umożliwiająca bezpieczny wjazd robota mobilnego do celi robota paletyzującego bez zatrzymywania jego pracy. Muting jest tymczasowym automatycznym zawieszeniem funkcji bezpieczeństwa przez bezpieczną część systemu sterowania. W przypadku naruszenia obwodu bezpieczeństwa przez człowieka praca manipulatora zostanie natychmiast zatrzymana. Takie rozwiązanie zapewnia bezpieczeństwo pracowników, którzy nie muszą wchodzić w bezpośrednią interakcję z maszyną, a także usprawnia proces, gdyż nie ma potrzeby zatrzymywania cyklu pracy manipulatora.

W obliczu pandemii koronawirusa warto zwrócić uwagę na jeszcze dwa aspekty związane z bezpieczeństwem. Pierwszy z nich to oczywista korzyść związana z realizacją transportu ładunków pomiędzy różnymi punktami w firmie przez roboty zamiast ludzi. Ograniczenie konieczności poruszania się pracowników pomiędzy działami zmniejsza ryzyko przenoszenia bakterii i wirusów w ramach zakładu, dzięki czemu wpływa na poprawienie bezpieczeństwa.

 
Fot. 4 MOBOT-y wyposażone są w skaner laserowy bezpieczeństwa

Drugim jest możliwość zastosowania robotów mobilnych w obszarach skażonych np. w szpitalach, gdzie mogą służyć do dezynfekcji powierzchni, a także dostarczania posiłków czy rozwożenia leków. W odpowiedzi na potrzebę niedrogich i łatwych w zastosowaniu robotów mobilnych, bez udziału wyspecjalizowanego personelu, został stworzony nowy robot mobilny MOBOT TRANSPORTER. Jest on przygotowany do szybkiej, samodzielnej integracji przez klienta. Użytkownik, korzystając z intuicyjnej aplikacji MOBOT MoveWizard, szybko utworzy mapę i zaprogramuje wykonywanie określonych zadań przez robota. Praca tego robota w pełni wykorzystuje rozwiązanie typu free navigation, zapewniając autonomiczne działanie. Co więcej, klient ma do dyspozycji konfigurator umożliwiający samodzielne podejmowanie decyzji o wyposażeniu robota. Dzięki prostocie obsługi oraz możliwości doposażenia w niemal dowolne dodatkowe akcesoria może on wspomóc realizację zadań transportowych, inspekcyjnych w wielu miejscach, nie tylko w przemyśle i logistyce.

 

P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c.
tel 61 22 27 422
wobit@wobit.com.pl
www.wobit.com.pl