Analiza i rejestracja jakości oraz zużycia energii elektrycznej - Analizator tablicowy LUMEL

| Technika

Obniżenie kosztów zużywanej energii elektrycznej i jednoczesna poprawa efektywności procesów produkcyjnych – to dzisiaj główne priorytety firm niemal w każdej branży. W skutecznym osiąganiu tych wymogów przy jednoczesnej łatwości wdrożenia i użytkowania pomaga nowy analizator ND-45 firmy LUMEL.

Analiza i rejestracja jakości oraz zużycia energii elektrycznej - Analizator tablicowy LUMEL

Wzrastające wymagania dotyczące przesyłu energii i oceny jej jakości były w firmie LUMEL motorem prac do stworzenia następcy popularnego w branży urządzenia ND-40. W efekcie powstał ND-45 – analizator-rejestrator jakości i zużycia energii odpowiadający na współczesne wymagania rynku i działających na nim firm. Pozwala on:

 • utrzymać ciągły nadzór nad poziomem mocy zamówionej, tak aby:
  • uniknąć kar za przekroczenia poziomu mocy,
  • dostosować poziom mocy zamówionej do rzeczywistego zapotrzebowania (za niska moc zamówiona powoduje kary za jej przekroczenia, za wysoka – przekłada się na wysokie koszty stałe),
  • wypłaszczyć moc szczytową, przesuwając w czasie załączanie najbardziej energochłonnych urządzeń,
 • monitorować energię na poziomie linii / maszyn w celu:
  • dokładniejszego szacowanie kosztów produkcji,
  • wydatków na media konieczne do wyprodukowania danego materiału,
 • znaleźć najbardziej energochłonne odbiorniki w zakładzie na podstawie rzeczywiście pobranej przez nie energii,
 • sprawdzić obciążenie maszyn na poszczególnych zmianach,
 • monitorować zapady napięć oraz źródeł zaburzeń, które mogą powodować niekontrolowane przestoje,
 • rozliczyć energię wewnętrznie wg hal, wydziałów, itp.,
 • alarmować służby utrzymania ruchu w przypadku awarii,
 • zarządzać energią w przypadku stanów awaryjnych – np. polecenie obniżenia mocy z powodu przeciążenia sieci.

Możliwości pomiarów

Analizator ND-45 zapewnia pomiary i rejestrację ponad pięciuset parametrów jakości energii elektrycznej zgodnie z normami PN- EN 50160 i PN-EN 61000-4-30. Działa on w klasie pomiarowej A, umożliwiając analizę harmonicznych i interharmonicznych prądu oraz napięcia do 51. harmonicznej dla klasy I (wg PN-EN 61000-4-7). Urządzenie mierzy energię 4-kwadrantowo w czterech taryfach. W razie wystąpienia zaniku lub zapadu napięcia dokonuje zapisu zarówno przed tego rodzaju zdarzeniem, jak i po nim. Wszystkie zarejestrowane dane trafiają do konfigurowalnego archiwum wartości chwilowych, a archiwizacja pomiarów odbywa się na karcie SD (pamięć do 32 GB). Przewidziano też zabezpieczenie przed skasowaniem liczników energii.

Parametry techniczne

ND-45 wyposażono w kolorowy ekran dotykowy LCD TFT 5,6’’ o rozdzielczości 640×480 pikseli, który jest konfigurowany przez samego użytkownika. Może on wybierać sposoby prezentacji danych: wyświetlanie cyfrowe, widok analogowy, bargrafy, wykresy wektorowe czy przykładowo trendy. Ma też do dyspozycji serwer WWW (protokół HTTP) i FTP (klient DHCP). Inne cechy i możliwości urządzenia:

 • praca w 3- lub 4-przewodowej, trójfazowej, symetrycznej i niesymetrycznej sieci energetycznej,
 • monitorowanie do sześciu dodatkowych liczników energii z wyjściem impulsowym,
 • opcjonalnie – wejścia binarne, wyjścia przekaźnikowe, binarne lub analogowe,
 • wysyłanie wiadomości e-mail po wystąpieniu zdarzeń alarmowych,
 • interfejsy: RS-485 Modbus Slave, Ethernet 100 Base-T (Modbus TCP/IP), USB device & host,
 • stopień ochrony IP54 od strony czołowej,
 • automatyczna synchronizacja zegara RTC z serwerem czasu NTP,
 • gabaryty zewnętrzne: 144×144×104 mm.

Ze szczegółowymi danymi technicznymi urządzenia można zapoznać się na stronie: https://www.lumel.com.pl/katalog/produkt/analizator-parametrow-sieci-nd45

 

LUMEL
www.lumel.com.pl