Jak zenon pomaga standaryzować aplikacje

| Technika

Dążąc do optymalizacji procesów, nowoczesna produkcja pojazdów od wielu lat z powodzeniem stosuje rozmaite standardy. Te działania z obszarów standaryzacji dotyczą wszystkich obszarów: planowania i projektowania, instalacji, komponentów sprzętowych, części pojazdów, oprogramowania i przepływów pracy. Dzięki różnym funkcjom platforma programowa zenon jest doskonałym narzędziem do definiowania, zarządzania i wykorzystania znormalizowanych obiektów.

Jak zenon pomaga standaryzować aplikacje

Gdy współpracuje ze sobą wiele jednostek lub podmiotów, zastosowanie standardów przynosi wiele korzyści wszystkim stronom. Właśnie dlatego w przemyśle motoryzacyjnym od wielu lat dobrze funkcjonują standardy poszczególnych producentów. Opracowali je eksperci i podlegają one ciągłej optymalizacji w celu uwzględnienia nowych osiągnięć technicznych. Jednym z przykładów jest definicja wszystkich komponentów sprzętowych, które mogą być wykorzystywane przy projektowaniu nowych linii produkcyjnych. Standard sprzętowy tego typu ułatwia dobór odpowiednich urządzeń przy planowaniu nowego wyposażenia. Po zdefiniowaniu standardu dba się o to, aby wybrane "standaryzowane" komponenty jak najlepiej spełniały odpowiednie wymagania produkcyjne. Dzięki temu, że przygotowane standardy są następnie wprowadzane w różnych fabrykach i do produkcji różnych pojazdów, możliwe jest zoptymalizowanie warunków zakupów i zminimalizowanie późniejszego magazynowania.

Standardy oprogramowania przynoszą korzyści

Oprogramowanie wykorzystywane do sterowania i monitorowania produkcji także podlega standardom – np. tym, które określają typowe metody i moduły funkcyjne dla sterowników PLC. Jeśli chodzi o funkcje obsługi i wyświetlania dla maszyn produkcyjnych, monitory oraz podstawowe funkcje i obliczenia są zdefiniowane centralnie i obowiązują dla wszystkich maszyn. Panele sterowania i raporty pozostają identyczne we wszystkich powiązanych obszarach produkcyjnych. Przynosi to szereg korzyści, gdyż wstępnie zdefiniowane funkcje pozwalają na szybsze uruchamianie urządzeń. Personel obsługujący może być rozmieszczony z większą elastycznością, ponieważ obszary produkcyjne wyglądają identycznie i nawigacja po nich na wszystkich stanowiskach przebiega w ten sam sposób. Znormalizowane raporty ułatwiają interpretację kluczowych wskaźników wydajności i porównywanie różnych obszarów fabryki.

Zoptymalizowane szablony

Platforma programowa zenon dostarcza szeroki zakres funkcji pomagających użytkownikom we wdrażaniu odpowiednich standardów firmowych. Korzystający z niej inżynier może swobodnie wybierać metodę, która jest najlepiej dopasowana do konkretnego zastosowania. Dzięki ciągłemu rozwojowi platformy z czasem wprowadzono w niej wiele funkcji zorientowanych na praktykę. Obejmują one zarówno definicje międzyprojektowe w projektach globalnych, jak i precyzyjne definiowanie stylów. Możliwe jest zdefiniowanie określonych typów danych i wdrożenie centralnej biblioteki obiektów funkcjonalnych, zwanych obiektami inteligentnymi – Smart Objects.

Zastosowanie standardowego interfejsu użytkownika umożliwia elastyczne rozmieszczenie personelu. Wymagania szkoleniowe są ograniczone, ponieważ wygląd wszystkich stanowisk i sposób poruszania się po nich są identyczne. Dzięki temu pracownicy potrafią obsługiwać różne urządzenia bez konieczności odbywania dodatkowych szkoleń. Na ekranach operacyjnych może być też prezentowana tożsamość korporacyjna firmy, co pozwala na dostosowanie doświadczeń pracowników do strategii przedsiębiorstwa. Eksperci z obszaru produkcji mogą współpracować ze specjalistami ds. użyteczności w celu zdefiniowania interfejsu użytkownika, czego efektem są zoptymalizowane szablony i przemyślane biblioteki do praktycznego wykorzystania.

Interdyscyplinarna współpraca

Standardy zdefiniowane w oprogramowaniu zenon nadają się do interdyscyplinarnego wykorzystania. Zapewnia to szerokie spektrum zastosowań i łączy różne domeny w firmie – od dostaw mediów procesowych do automatyzacji budynków, od rozwoju produktu do wielotechnologicznej produkcji. Zastosowanie standardowych obiektów zenon pozwala na wykorzystanie synergii w zakresie współpracy między dziedzinami.

Globalny projekt zenon

Pierwszym miejscem, w którym trzeba zdefiniować cechy międzyprojektowe, jest globalny projekt zenon. Ten typ projektu zawiera liczne parametry, używane we wszystkich działaniach w obrębie przestrzeni roboczej. Można np. zdefiniować teksty centralne do przełączania języków online, tak aby były one identyczne we wszystkich powiązanych projektach. Nie tylko zapewnia to standaryzację wszystkich prac inżynieryjnych i tłumaczeniowych, ale także ułatwia kolejnym użytkownikom postępowanie przy międzynarodowych projektach.

Kwestia stylu

Style zenon służą do definiowania cech wizualnych. Styl zawiera abstrakcyjne informacje, takie jak grubość linii, kolor wypełnienia i właściwości tekstu. Styl tekstu można zatem zastosować do zdefiniowania standardowej czcionki, rozmiaru czcionki, koloru i formatu, które mają być używane. Styl tego typu zostaje następnie powiązany z elementami ekranu i przekazuje centralnie zdefiniowane właściwości. Dzięki temu powiązaniu kolejne zmiany w definicji stylu są automatycznie przenoszone na wszystkie powiązane elementy ekranu.

Standaryzacja zapobiega błędom

Wprowadzona standaryzacja oprogramowania obejmuje wszystkie obszary. Moduły funkcyjne wykorzystywane do sterowania są uprzednio poddawane szczegółowym testom. Minimalizuje to liczbę błędów i ilość późniejszych prac związanych z uruchomieniem. Podczas wymiany danych moduły zawsze zapewniają identyczny interfejs z wszystkimi informacjami, dający się wykorzystać do uzyskania dostępu do danych i ich dalszego przetwarzania, używając różnych systemów docelowych. W platformie zenon interfejsy te są reprezentowane z wykorzystaniem strukturalnych typów danych, które są idealnie dopasowane do modułów funkcyjnych i służą jako podstawa dla powiązanych zmiennych zenon. Odpowiadają one poszczególnym instancjom modułów kontrolnych. Pozwala to na szybkie i bezbłędne tworzenie zmiennych interfejsu. Wszelkie późniejsze zmiany lub uzupełnienia do standardowego interfejsu po stronie sterowania można szybko wprowadzać za pomocą centralnej definicji w typie danych zenon. Tutaj także stosowany jest mechanizm powiązań. Zmiany w bazie informacji są automatycznie przenoszone na zmienne, co skraca czas potrzebnych prac inżynieryjnych.

Ułatwienie pracy – więcej niż tylko symbol

Graficzny odpowiednik typu danych stanowi symbol ekranowy zenon, centralnie definiowany i przechowywany w bibliotece symboli. Gdy jest używany na wielu ekranach, wykorzystuje się zasadę zastępowania na podstawie reguły zawartej w opisie typu danych. Dzięki zastosowaniu tej reguły kolejne zmiany wprowadzane w bazie informacji – zarówno w typie danych, jak i w informacjach na ekranie – są automatycznie przenoszone na symbole ekranowe. Moduł zenon Engineering Studio robi to automatycznie i bezbłędnie, aby pomóc w pracy inżyniera projektu.

Chociaż symbol zenon reprezentuje powtarzający się element w obrębie ekranu, inżynier może także tworzyć całe ekrany jako szablony i przechowywać je centralnie. Inżynierowie projektów są w stanie używać szablonów ekranów do tworzenia projektów zgodnie ze zdefiniowanymi wymaganiami. Zarządzanie szablonami odbywa się w oparciu o konkretny typ ekranu – np. w przypadku ekranów alarmowych dostępne są funkcje listy alarmów, które można wykorzystać zgodnie z wymaganiami projektowymi.

Obiekty funkcjonalne w zenon: Smart Objects

Smart Objects w oprogramowaniu zenon można wykorzystać do definiowania bibliotek dla standardowych elementów technologicznych. Smart Object grupuje różne funkcje oprogramowania zenon w jedną całość, ułatwiając utrzymanie wielu zamkniętych i oddzielnych obiektów. Jest definiowany przez odpowiedniego specjalistę procesowego, dzięki czemu w obiekcie pozostaje zawarta odpowiednia specjalistyczna wiedza, pozwalająca na optymalizację wyniku. Każdy kolejny użytkownik Smart Object nie musi mieć szczegółowej wiedzy na temat jego wewnętrznej struktury. Wystarczy, że przeniesie obiekty do swojej aplikacji. Specjalista wstępnie wybiera właściwości, które mają być skonfigurowane na etapie rozwoju, co zmniejsza poziom złożoności dla użytkownika.

Smart Object może być traktowany jako zamknięta część projektu w zenon. Zawiera wszystkie informacje potrzebne do zachowania funkcjonalności obiektu, np. zmienne interfejsu dla procesu, formuły do wymaganych obliczeń lub receptury. Po zdefiniowaniu obiektowi Smart Object można nadać numer wersji. Pozwala to na dostarczenie wyczerpującego opisu dla kolejnych użytkowników.

zenon zapewnia pozytywne efekty skalowania

Metody opisane w tym artykule pokazują tylko niektóre z opcji oferowanych przez platformę programową w zakresie standaryzacji obiektów, które można łączyć i wykorzystywać na różne sposoby, w zależności od potrzeb. Na pierwszym miejscu zawsze jest doświadczenie użytkownika. Tworzenie szablonów przynosi późniejsze oszczędności. Standardowe obiekty są kreowane przez specjalistów ds. procesów i przechodzą centralną kontrolę jakości, po czym pozostają gotowe do użytku tak często, jak jest to wymagane. Standardy te mogą być zintegrowane z istniejącym wyposażeniem lub wykorzystywane w projektach realizowanych od podstaw.

Standaryzacja przynosi również korzyści podczas późniejszej eksploatacji sprzętu. Identyczne ekrany operacyjne nie tylko są korzystne dla użytkownika, ale także ułatwiają pracę personelowi IT podczas konserwacji systemu i udzielania pomocy. Standaryzowane moduły oprogramowania ułatwiają też pomoc techniczną. Enkapsulacja standardowych obiektów optymalizuje aktualizacje funkcjonalne zgrupowanych w nich elementów, a konsekwencje kolejnych rozszerzeń funkcjonalnych dla całego systemu mają mniej krytyczny charakter.

Platforma programowa zenon spełnia wymagania dotyczące standardowych zastosowań we wszystkich fazach – od inżynierii i eksploatacji po utrzymanie i aktualizacje. Podczas projektowania tych funkcji zespół programistów COPA-DATA prowadził stały dialog z naszymi użytkownikami, aby stworzyć rozwiązanie, które spełnia rzeczywiste potrzeby.

 

COPA-DATA Polska
www.copadata.com