Poniedziałek, 14 maja 2018

Wskaźnik OEE w zautomatyzowanym środowisku produkcyjnym - teoria, pomiar, analiza

Wskaźnik OEE w zautomatyzowanym środowisku produkcyjnym - teoria, pomiar, analiza

Termin: 14 - 15 grudnia 2011
Miejsce: Gdańsk
Informacje dodatkowe:

W ramach szkolenia zostaną zaprezentowane dwa mierniki: OEE Techniczny oraz OEE Globalny. OEE Techniczny określa efektywność wykorzystania zasobu technicznego (maszyny lub urządzenia). Pozwala jednocześnie zidentyfikować przyczyny wpływające na różnicę pomiędzy nominalną a realną zdolnością produkcyjną. Wskaźnik umożliwia stwierdzenie, które ze zdarzeń stanowią największą grupę strat, i podjęcie działań zaradczych zmierzających do ich eliminacji, a tym samym zwiększenia zdolności wytwórczych posiadanych urządzeń technicznych.

Globalny wskaźnik OEE ukazuje potencjał, jaki tkwi w procesie. Pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy i w które zasoby techniczne należy inwestować.

Program warsztatów został tak przygotowany, aby ich uczestnicy otrzymaną wiedze teoretyczną mogli od razu zastosować w praktyce, uczestnicząc w grze symulacyjnej, w której będą montować spychacze. Symulowany proces podlega automatycznemu opomiarowaniu, identycznemu ze stosowanym w praktyce.

Uzyskane wyniki pomiarów służą do wyliczenia OEE dla symulowanego procesu. Na ich podstawie i przy wykorzystaniu przygotowanych raportów wspólnie z uczestnikami przeprowadzana jest analiza zaistniałych problemów oraz przygotowywane działania doskonalące.

Więcej informacji: www.akademia.astor.com.pl

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej
Przejdź do kompendium