WObit objął patronatem Technikum Mechatroniczne w Pniewach

| Gospodarka Artykuły

Piątego stycznia 2018 roku w Pniewach miało miejsce podpisanie trójstronnej umowy patronackiej pomiędzy Gminą Pniewy, Zespołem Szkół  im. E. Sczanieckiej w Pniewach oraz firmą WObit, tworzące Technikum Mechatroniczne w Pniewach. Podpisanie umowy połączone zostało z uroczystym otwarciem pracowni mechatronicznej, do której trafiły m.in. przygotowane na zamówienie stoły robocze, wyposażone w takie urządzenia, jak oscyloskopy, zasilacze laboratoryjne, mierniki czy lutownice, a także wszelkiego rodzaju narzędzia służące do cięcia czy przykręcania elementów.

WObit objął patronatem Technikum Mechatroniczne w Pniewach

Firma WObit ufundowała moduły liniowe MLA oraz komponenty umożliwiające uczniom m.in. zbudowanie stanowisk do nauki programowania robotów kartezjańskich. Wyposażyła również salę w tablice edukacyjne pozwalające młodym mechatronikom utrwalać wiedzę. WObit dzieli się także swoją wiedzą merytoryczną i doświadczeniem - część zajęć prowadzona jest przez pracowników firmy. Już teraz ze świetnie wyposażonej pracowni korzystać może czternastu uczniów, którzy wraz z początkiem roku szkolnego 2017/2018 rozpoczęło swoją przygodę z mechatroniką.

Technikum Mechatroniczne na terenie Gminy Pniewy to szansa rozwoju zarówno dla młodych ludzi, którzy mogą zdobyć cenną wiedzę i doświadczenie, jak i dla lokalnych firm produkcyjnych, poszukujących pracowników. To istotne działanie na rzecz kształcenia zawodowego podjęte przez firmę WObit, które pokazuje w jaki sposób przedsiębiorcy mogą włączyć się w kształcenie kadry technicznej, gotowej sprostać wymaganiom czwartej rewolucji przemysłowej.

źródło: WObit