WObit sygnatariuszem Karty Różnorodności

| Gospodarka Aktualności

Firma WObit dołączyła do prestiżowego grona sygnatariuszy Karty Różnorodności, czym wyraziła swoje poparcie dla idei różnorodności w miejscu pracy, podkreślając istotę tego zagadnienia. W ten sposób WObit publicznie ogłosił, że prowadzi politykę antydyskryminacyjną i antymobbingową, a także stał się równocześnie ambasadorem różnorodności w środowisku i w branży, w której działa.

WObit sygnatariuszem Karty Różnorodności

Podpisanie Karty Różnorodności daje firmie możliwość rozpoczęcia szeroko zakrojonej dyskusji i dialogu na temat różnorodności. Pozwala wyjść poza polskie prawodawstwo oraz nawiązać współpracę międzysektorową: biznes - administracja publiczna - organizacje pozarządowe.

Karta Różnorodności potwierdza realne działania prowadzone przez WObit w tym obszarze oraz daje firmie możliwość wyznaczania trendów w zarządzaniu różnorodnością i polityką równych szans. Dbając o wizerunek organizacji odpowiedzialnej i zaangażowanej w temat równego traktowania w miejscu pracy, firma WObit zawitała w gronie organizacji, które są w Polsce liderami w zakresie zarządzania różnorodnością.

WObit to polska, rodzinna firma o ponad 27-letnim doświadczeniu na rynku automatyki i robotyki. Dzięki wiedzy i know-how na najwyższym światowym poziomie technologicznym oferuje pełne spektrum najnowocześniejszych produktów i kompletnych rozwiązań dla przemysłu. Ważną częścią oferty są produkowane przez firmę roboty kartezjańskie i roboty mobilne MOBOT AGV, SCARA oraz Tower.

źródło: WObit