Duże wzrosty na rynku autonomicznych traktorów

| Gospodarka Aktualności

Według Allied Market Research wartość światowego rynku autonomicznych ciągników rolniczych zwiększy się z 648 mln dolarów w 2016 roku do ponad 4 mld dolarów w roku 2025, czyli średnio co roku aż o 24%. Głównymi czynnikami napędzającymi jego rozwój są globalnie rosnący popyt na żywność, brak chętnych do pracy w rolnictwie, zachęty do zakupu takich maszyn ze strony rządów oraz rozwój technologii tych pojazdów.

Duże wzrosty na rynku autonomicznych traktorów

Omawiany rynek hamowany ma być natomiast przez wysokie koszty inwestycji w zakup, kosztowną konserwację oraz brak świadomości wśród rolników na temat korzyści jakie zapewniają te maszyny, przy czym chodzi tu głównie o zapewnienie większej wydajności.

Z uwagi na zastosowanie rynek traktorów autonomicznych dzieli się na uprawę roli, zbiory, nawadnianie, siew nasion, opryskiwanie i nawożenie. W 2016 roku segment uprawy miał w nim największy udział, zaś w 2025 pod tym względem wyprzedzą go zbiory.

Jeśli chodzi o komponenty, to najważniejsze z nich to czujniki, odbiorniki GPS, systemy wizyjne i telematyka. Podobnie jak w roku 2016, również w przyszłości największy udział wśród komponentów będzie miał GPS.

W 2016 roku największym rynkiem zbytu autonomicznych traktorów była Ameryka Północna, w tym Stany Zjednoczone z udziałem powyżej 50%. W przyszłości natomiast, najszybciej - średnio o 26% co roku - będzie się zwiększać zapotrzebowanie w regionie LAMEA - Ameryka Łacińska, Środkowy Wschód, Afryka.

Zobacz również