Spółka Siemens Mobility rozpoczęła działalność

| Gospodarka Aktualności

Z początkiem lipca branża Mobility Siemensa została wyodrębniona ze struktury macierzystej firmy i wczoraj rozpoczęła działalność jako nowa spółka - Siemens Mobility Sp. z o.o. Kapitał zakładowy został ustanowiony na poziomie ponad 9,5 mln złotych. W strukturze firmy znalazło się około 100 osób. Powstanie spółki to pierwszy krok do połączenia Siemens-Alstom w Polsce. Prezesem nowej firmy został Krzysztof Celiński.

Spółka Siemens Mobility rozpoczęła działalność

Obszary działalności

Nowa spółka będzie działać w kilku obszarach - taboru, automatyki kolejowej, serwisu i Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS), a także doradztwa związanego z techniką transportu szynowego i drogowego. Firma przejmie także dział związany ze sprzedażą napędów trakcyjnych do pojazdów szynowych. Siemens Mobility zajmie się realizacją obecnych i przyszłych kontraktów.

- W ciągu kilkunastu lat dostarczyliśmy na polski rynek m.in. lokomotywy Eurosprinter dla PKP Intercity, lokomotywy Vectron dla DB Cargo Polska, PKP Cargo i Industrial Division, pojazdy Inspiro dla Metra Warszawskiego czy tramwaje Combino do Poznania. Mamy też na swoim koncie duże projekty ITS dla Białegostoku, Warszawy, Rzeszowa, Poznania i Krakowa. Współpracujemy bardzo aktywnie z kilkoma tysiącami rodzimych firm, czego dobrym przykładem jest wspólna realizacja z nowosądeckim Newagiem kontraktów dla warszawskiego i sofijskiego metra na dostawę pojazdów Inspiro - mówi Krzysztof Celiński, dyrektor Siemens Mobility Sp. z o.o.

Fuzja z Alstomem

Wydzielenie branży Mobility ze struktur Siemensa to pierwszy krok do planowanego połączenia działów transportowych Siemensa i Alstomu, które zostało ogłoszone pod koniec września ubiegłego roku. Główną przyczyną połączenia spółek jest chęć wyrównania szans w walce o kontrakty z chińskim CRRC.

Po połączeniu kolejowy koncern Siemensa i Alstomu będzie globalnie zatrudniać 62 tys. osób, dysponować portfelem wartym ponad 60 mld euro i osiągać roczne przychody na poziomie ponad 15 mld euro. Fuzja z Alstomem ma nastąpić na początku 2019 r.

źródło: Siemens