Schneider Electric w gronie najbardziej etycznych firm świata

| Gospodarka Aktualności

Schneider Electric został uznany za jedną z najbardziej etycznych firm na świecie. Ethisphere Institute, światowy lider w definiowaniu i rozwijaniu standardów etyki biznesowej, już dziewiąty rok z rzędu docenił Schneidera za długoterminowe zaangażowanie w rozwijanie etycznego biznesu i umieścił firmę w najnowszym rankingu The World's Most Ethical Company.

Schneider Electric w gronie najbardziej etycznych firm świata

Nagroda w prestiżowym rankingu Ethisphere Institute, otrzymywana rokrocznie od dziewięciu lat, to wynik długoterminowych działań zapoczątkowanych w 2002 roku, kiedy to Schneider Electric wprowadził swój kodeks postępowania "Zasady Odpowiedzialności" (Principles of Responsibility). Sześć lat później, w 2008 roku firma rozpoczęła program "Odpowiedzialność i etyczna dynamika" (Responsibility & Ethical Dynamics), promujący zaangażowanie pracowników. Program pełni rolę wskaźnika etyki w systemie do pomiaru wyników firmy, jeśli chodzi o zrównoważony rozwój - Schneider Sustainability Impact (SSI). W zeszłym roku, w program SSI, w kategorii "Prawa człowieka i środowisko" (Human Rights and Environment), Schneider Electric zaangażował 155 dostawców, a do 2020 roku zamierza wprowadzić te działania u 300 kolejnych.

- W Schneider Electric nie idziemy na kompromis, jeśli chodzi o etykę. Wykraczamy znacznie poza prostą zgodność z wymogami regulacyjnymi lub prawnymi. Fakt, że już dziewiąty rok z rzędu znaleźliśmy się wśród 100 najbardziej etycznych firm na świecie motywuje nas do jeszcze cięższej pracy. Rok w rok, mobilizujemy się, aby przyjmować nowe wzorce w zakresie etyki na wszystkich poziomach organizacji i w całym naszym ekosystemie. Nasz "Kodeks Postępowania" (Principles of Responsibility) zostanie zaktualizowany w pierwszej połowie tego roku. Towarzyszyć mu będzie szeroko zakrojony program szkoleń dla wszystkich pracowników. To z pewnością jeszcze bardziej podniesie "poprzeczkę etyczną" - mówił Emmanuel Babeau, Deputy CEO & CFO, Schneider Electric.

Nowe wyzwania i etyka cyfrowa

Poza Schneider Sustainability Impact (SSI), Schneider Electric wprowadza wiele innych rozwiązań. W czerwcu 2018 roku dla wszystkich dostawców, podwykonawców i klientów, którzy mogli doświadczyć lub być świadkami nieetycznych zachowań ze strony Schneider Electric, wprowadzono system alarmowy "Green Line". Dzięki temu zewnętrzni kontrahenci mogą w prosty sposób - online - zgłaszać takie sytuacje. System alarmowy "Green Line" jest odzwierciedleniem wewnętrznego systemu Schneider Electric "Red Line".

Innym przykładem działań na rzecz etycznego biznesu są szkolenia w zakresie zwalczania korupcji. Do tej pory przeszkolono 68% pracowników z działów sprzedaży, zakupów i finansów. Do końca przyszłego roku mają zostać przeszkoleni wszyscy pracownicy. W zeszłym roku rozpoczęła się także "Kampania na rzecz uczciwości w biznesie" (Business Integrity Campaign), która objęła wszystkich pracowników firmy. W tym samym czasie uruchomiono również projekt przeciwdziałania przemocy.

Aby jeszcze lepiej odpowiadać na współczesne wyzwania, w tym roku Schneider Electric uzupełni swój Statut Etyki (Ethics Charter) o rozdział "Etyka Cyfrowa" (Digital Ethics), który nakreśli etyczne zasady, dotyczące ochrony danych, w tym m.in. określi etykę korzystania z danych w projektach, związanych ze sztuczną inteligencją.

Ethisphere Institute

The Ethisphere Institute to niezależny ośrodek badawczy, promujący dobre praktyki i etykę w biznesie, a także zarządzanie z poszanowaniem najwyższych standardów w relacjach z pracownikami, partnerami biznesowymi, inwestorami i regulatorami rynku. Misją Ethisphere Institute jest promowanie najlepszych praktyk w zakresie etyki korporacyjnej, aby pomóc organizacjom w ograniczeniu ryzyka i poprawie relacji z otoczeniem, inwestorami, partnerami biznesowymi, a także regulatorami rynku, poprzez zapewnienie niezależnej weryfikacji etyki korporacyjnej.

źródło: Schneider Electric