Przyszłość współpracy z robotami - odbyło się III Forum Cobotyki

| Gospodarka Roboty

We Wrocławiu miała miejsce 3 edycja konferencji poświęconej automatyzacji przedsiębiorstw i eksploatacji robotów współpracujących - Forum Cobotyki. W spotkaniu, które należy określić jako bardzo udane, wzięło udział ponad 200 osób. Wiodący producenci z branży robotów współpracujących i mobilnych po raz kolejny dzielili się swoim doświadczeniem.

Przyszłość współpracy z robotami - odbyło się III Forum Cobotyki

Coboty odgrywają istotną rolę w transformacji cyfrowej, pozwalając zwiększyć wydajność przedsiębiorstw, obniżając koszty produkcji i oferując elastyczność w zakresie dostosowywania do wymagań konkretnych procesów. Uczestnicy forum mieli możliwość zapoznania się ze sposobami wykorzystywania cobotów na przykładzie różnych aplikacji.

Firma ProCobot przygotowała m.in. demonstrację precyzyjnego montażu elektroniki na płytce PCB, montażu komponentów czy wykorzystania robota z systemem wizyjnym do wykonania testu typu End-of-Line finalnego produktu. Wykorzystywano maszyny UR3 i UR5. Jednym z prezentowanych podczas wydarzenia stanowisk była stacja zrobotyzowana służąca do paletyzacji Pro Pak, która umożliwia paletyzację opakowań za pomocą cobota Universal Robots UR10e. Układanie i paletyzacja to procesy żmudne i powtarzalne, wymagające częstego schylania, co może doprowadzić do powstawania urazów u operatorów. Stacja do paletyzacji została wyposażona w skanery bezpieczeństwa, które za pomocą wyznaczonych stref monitorują przestrzeń wokół stanowiska. Goście mogli dowiedzieć się też jak funkcjonuje automatyczny system dostaw, optymalizujący procesy intralogistyczne. W rozwiązaniu tym wykorzystywane są autonomiczne wózki transportowe MIR 100 lub MIR 200, które mogą funkcjonować w kanałach transportowych oraz wśród operatorów linii.

Duża część konferencji poświęcona została omówieniu sytuacji makroekonomicznej Polski i perspektyw inwestycji w robotyzację. Polska wciąż nie osiągnęła poziomu krajów Europy Zachodniej, a odpowiednie wykorzystanie potencjału cyfryzacji i automatyzacji może być jednym z czynników pozwalających na zniwelowanie tej luki. W Światowym Indeksie Innowacyjności kraj nasz zajmuje dopiero 24 miejsce wśród państw UE.

Poruszono także tematykę przyszłości rynku pracy. Przygotowany przez Centre for the New Economy and Society raport "Future of Jobs Report 2018" wskazuje, że do 2022 roku coraz więcej pracy wykonywanej będzie przez automaty i roboty, jednocześnie zwiększy się liczba nowych zawodów i pracowników. Szacunki mówią, że w wyniku zastąpienia pracy ludzi maszynami likwidacji może ulec około 75 milionów miejsc pracy. Jednocześnie ma pojawić się 133 miliony nowych, które będą bardziej dostosowane do zmian w gospodarce i aktualnego podziału pracy między ludźmi, maszynami i algorytmami.

W najbliższych latach transformacja rynku pracy dokonywać się będzie przede wszystkich pod wpływem czterech rozwijających się technologii: wszechobecnego szybkiego mobilnego Internetu, sztucznej inteligencji, powszechnego zastosowania analityki dużych zbiorów danych (Big Data) oraz chmury (cloud computing). W 2018 r. średnio 71% łącznych godzin pracy wykonywanych było przez ludzi a 29% przez maszyny. Oczekuje się, że do 2022 r. już tylko 58% czasu pracy przypadać będzie na ludzi a 42% na maszyny.

Ekspansja robotów wymusi zmiany w zakresie umiejętności pracowników. Ocenia się, że do 2022 r. nie mniej niż 54% wszystkich pracowników wymagać będzie znacznego odnowienia i podniesienia obecnych kwalifikacji. Wśród umiejętności najbardziej pożądanych w najbliższej przyszłości najważniejsze to analityczne myślenie i zdolność do innowacji oraz aktywne uczenie się, a także w coraz większym stopniu umiejętność projektowania i programowania oraz tzw. cechy "miękkie", jak np. oryginalność i inicjatywa, krytyczne myślenie, zdolności negocjacyjne, dbałość o szczegóły, inteligencja emocjonalna czy zdolności przywódcze.

Jak było na Forum Cobotyki ’19 przeczytać i zobaczyć można również w serwisie "Industry 4.0 - Portal nowoczesnego przemysłu".

Poniżej prezentujemy galerię zdjęć z wrocławskiego spotkania.